2019
10 lipca
Rodzice z dzieckiem

Świadczenia na dzieci w UE

Od 1 lipca ruszył nabór wniosków na świadczenie 500+ na pierwsze dziecko, bez cenzusu majątkowego. Dodatki na dziecko są bardzo popularnym rozwiązaniem w krajach Unii. Na jakie świadczenia możemy liczyć pracując za granicą?


 

Niemcy

Kindergeld przysługuje rodzicom, którzy pracują na terenie Niemiec od minimum pół roku (także tym z działalnością gospodarczą oraz delegowanych na teren republiki). Świadczenie przysługuje na dzieci do 18 roku życia, chyba że kontynuują naukę (wówczas do 25.). Wysokość dodatku zależy od liczby dzieci i wynosi odpowiednio:

1 dziecko – 192 euro;

2 dzieci – 384 euro;

3 dzieci 582 euro;

4 dzieci – 805 euro;

5 dzieci – 1028 euro.

Świadczenie to nie wyklucza pobierania 500+. Warto jednak pamiętać, że wówczas dodatek jest pomniejszony o kwotę otrzymywaną od państwa polskiego.

Kindergeld to nie jedyne świadczenie, na jakie mogą liczyć rodzice pracujący w Niemczech. Dodatkowo mogą otrzymać Kinderzuschlag w wysokości do 185 euro/msc. na każde dziecko.

 

Aby uzyskać Kinderzuschlag:

Dochód brutto musi wynosić min. 600 euro/msc. w przypadku samotnego rodzica lub 900 euro/msc. w przypadku pełnej rodziny;

Dziecko musi żyć z rodzicami w jednym gospodarstwie domowym i nie przekroczyć 25 roku życia.

Dochód nie może przekroczyć górnej granicy wyliczanej na podstawie przepisów prawa socjalnego, kosztów mieszkania oraz całkowitych dochodów z Kinderzuschlag

Rodziny z niskim dochodem mogą liczyć również na Wohngeld, czyli dodatek mieszkaniowy oraz Bildungs – und Teilhabepaket – świadczenie na kształcenie i uczestnictwo dziecka w życiu szkoły.

 

Austria

Od stycznia 2019 roku Austria wprowadziła indeksację świadczenia na dziecko w zależności od kosztów życia w kraju jego przebywania oraz wieku. Tym samym rodzice dzieci, które mieszkają w Polsce otrzymują Familienbeihilfe w wysokości:

Do 2 lat 57,57 euro;

3 – 9 lat – 61,56 euro;

10 – 18 lat – 71,46 euro;

Powyżej 19 lat – 83,38 euro.

Ponad to, można uzyskać Kinderabsatzbetrag – 29,49 euro oraz dodatek uzależniony od liczby dzieci: od 3,59 do 26,26 euro na każde dziecko.

 

Holandia

Holenderskie świadczenie rodzinne przysługuje na dzieci w wieku do 16 roku życia (lub do 18 roku życia, jeśli dziecko kontynuuje naukę). W tym przypadku dodatek wypłacany jest kwartalnie i zależy od wieku dziecka:

Do 5 roku życia – 219,97 euro;

6 – 11 lat – 267,10 euro;

12 – 17 lat – 314,24 euro.

Jeśli w Polsce pobieramy 500+ wówczas teoretycznie możemy pobierać różnicę, jaką stanowi wysokość holenderskiego, a polskiego świadczenia. Jednak w żadnym przypadku dodatek z Holandii nie przekracza tego z Polski. W takiej sytuacji można starać się o Kindgebonden Budget. Wysokość świadczenia można znaleźć tutaj: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/.

 

Finlandia

Finlandia ma jeden z najlepszych systemów socjalnych w Europie. Rodziny mogą liczyć na:

Grant i świadczenie macierzyńskie;

Świadczenie macierzyńskie/ojcowskie wynikające z narodzin dziecka lub adopcji;

Świadczenie opiekuńcze i dofinansowanie odpłatnej opieki nad dzieckiem do lat 3;

Świadczenie na chore dziecko;

Dodatek dla rodziców dzieci do 17 roku życia;

Grant adopcyjny;

Oraz inne.

Świadczenie na dziecko uzależnione jest od liczby pociech oraz stanu rodziny. Kwota na dziecko wynosi 104,19 189,63 euro. Samotni rodzice mogą otrzymać również 48,55 euro na każde dziecko.

 

Tekst został opracowany przez: