Skip to main content

Świadczenia na dzieci w UE – gdzie są największe? – Aktualizacja 2023

Świadczenia socjalne

Polska posiada zasiłki i świadczenia socjalne m.in. dla dzieci czy bezrobotnych. Wyjeżdżając jednak do pracy za granicę warto zorientować się, co mają nam do zaoferowania inne kraje Unii Europejskiej. Praca za granicą bardzo często wiąże się z wyprowadzką całej rodziny. Na jakie zapomogi możesz liczyć przebywając za granicą? Sprawdź w poniższym artykule!

Niemcy – aktualizacja 2023

W 2023 roku Kindergeld został wyrównany do 250 euro na każde dziecko. Zmiana została zatwierdzona w projekcie ustawy antyinflacyjnej. Choć początkowo planowano wzrost świadczenia na pierwsze, drugie i trzecie dziecko do 237 euro, a na czwarte i każde kolejne 250 euro miesięcznie, ostatecznie zdecydowano się na ujednolicenie stawki i ustanowienie 250 euro miesięcznie na każde dziecko. 

Kinderzuschlag od 1 stycznia 2023 roku wzrośnie do 250 euro miesięcznie.

Wysokość zasiłku mieszkaniowego Wohngeld w Niemczech jest zależna od wysokości dochodu. Średnio w 2023 roku Wohngeld wzrośnie z 180 do 370 euro miesięcznie.

Poprzez zastosowanie „Wohngeld Plus” liczba osób uprawnionych do otrzymania zasiłku wzrośnie z 600 tysięcy do 2 milionów. Jest to spowodowane faktem, iż zasiłek będzie zawierał dopłatę do ogrzewania.

Niemcy

Kindergeld przysługuje rodzicom, którzy pracują na terenie Niemiec od minimum pół roku (także tym z działalnością gospodarczą oraz delegowanych na teren republiki). Świadczenie przysługuje na dzieci do 18 roku życia, chyba że kontynuują naukę (wówczas do 25.). Wysokość dodatku zależy od liczby dzieci i wynosi odpowiednio:

 • 1 i 2 dziecko  – 219 euro,
 • 3 dzieci 225 euro,
 • 4 dzieci – 250 euro.

Świadczenie to nie wyklucza pobierania 500+. Warto jednak pamiętać, że wówczas dodatek jest pomniejszony o kwotę otrzymywaną od państwa polskiego.

Kindergeld to nie jedyne świadczenie, na jakie mogą liczyć rodzice pracujący w Niemczech. Dodatkowo mogą otrzymać Kinderzuschlag w wysokości do 209 euro/msc. na każde dziecko.

Aby uzyskać Kinderzuschlag:

 • Dochód brutto musi wynosić min. 600 euro/msc. w przypadku samotnego rodzica lub 900 euro/msc. w przypadku pełnej rodziny;
 • Dziecko musi żyć z rodzicami w jednym gospodarstwie domowym i nie przekroczyć 25 roku życia.
 • Dochód nie może przekroczyć górnej granicy wyliczanej na podstawie przepisów prawa socjalnego, kosztów mieszkania oraz całkowitych dochodów z Kinderzuschlag

Rodziny z niskim dochodem mogą liczyć również na Wohngeld, czyli dodatek mieszkaniowy oraz Bildungs – und Teilhabepaket – świadczenie na kształcenie i uczestnictwo dziecka w życiu szkoły.

Oferty pracy w Niemczech.

Austria – aktualizacja 2023

Familienbeihilfe w 2023 roku wynosi:

 • od urodzenia do 3 roku życia dziecka – 120,61 euro,
 • od 3 do 10 roku życia – 128,97 euro,
 • od 10 do 19 roku życia – 149,70 euro,
 • od 19 do 24 roku życia – 174,68 euro.

Kinderabsatzbetrag wzrośnie o 5,8 proc. do 61,79 euro.

Austria

Od stycznia 2019 roku Austria wprowadziła indeksację świadczenia na dziecko w zależności od kosztów życia w kraju jego przebywania oraz wieku. Tym samym rodzice dzieci, które mieszkają w Polsce otrzymują Familienbeihilfe w wysokości:

 • od urodzenia do 3 roku życia dziecka – 114 euro,
 • od 3 do 10 roku życia -121,90 euro,
 • od 10 do 19 roku życia – 141,50 euro,
 • od 19 do 24 roku życia – 165,10 euro.

Jeśli dziecko nie kontynuuje nauki to otrzymuje świadczenie jedynie do 18 roku życia. Jeśli dziecko podejmie pracę zarobkową i jego wynagrodzenie przekracza 10 000 euro rocznie również traci możliwość pozyskiwania zasiłku.

Ponad to, można uzyskać Kinderabsatzbetrag:

Wysokość Kinderbetreuungsgeld zależy od dochodów rodzica, które osiągnął w roku poprzedzającym urodzenie dziecka (będzie to maksymalnie 80% dochodu).

Wypłacany jest w systemie ryczałtowym. Ryczałt może być wypłacany w 4 wariantach (przez 30, 20, 15 lub 12 miesięcy). Im krótszy okres pobierania zasiłku, tym miesięcznie przelewane kwoty są wyższe. Aktualnie wynoszą:

 • w wariancie 12+2 (12 miesięcy + możliwość przedłużenia o 2 miesiące): 33 euro dziennie,
 • w wariancie 15+3: 26,5 euro dziennie,
 • w wariancie 20+4: 20,8 euro dziennie,
 • w wariancie 30+6: 14,5 euro dziennie.

Oferty pracy w Austrii.

Holandia – aktualizacja 2023

Kinderbijslag w 2023 roku wynosi 269,76 euro na dzieci od 0 do 5 do 6 lat, 327,56 euro na dzieci w wieku od 6 do 11 lat oraz 385,37 euro na dzieci od 11 do 18 roku życia. Wysokość dodatku Kindgebonden budget nie jest stała i uzależniona będzie bezpośrednio od dochodów osoby starającej się o świadczenie.

Holandia

Holenderskie świadczenie rodzinne przysługuje na dzieci w wieku do 16 roku życia (lub do 18 roku życia, jeśli dziecko kontynuuje naukę). W tym przypadku dodatek wypłacany jest kwartalnie i zależy od wieku dziecka:

 • 230,69 euro kwartalnie na dzieci w wieku 0-5 lat,
 • 280,13 euro kwartalnie na dzieci w wieku od 6 do 11 lat,
 • 329,56 euro kwartalnie na dzieci w wieku od 12 lat do ukończenia 18 roku życia.

Jeśli w Polsce pobieramy 500+ wówczas teoretycznie możemy pobierać różnicę, jaką stanowi wysokość holenderskiego, a polskiego świadczenia. Jednak w żadnym przypadku dodatek z Holandii nie przekracza tego z Polski. W takiej sytuacji można starać się o Kindgebonden Budget

Oferty pracy w Holandii.

Finlandia – aktualizacja 2023

Dodatek Lapsilisä obejmuje podwyżkę tylko w przypadku samotnego rodzica. Wynosi ona:

 • 63,30 euro/miesięcznie na każde dziecko od 31.12.2022
 • 68,30 euro/miesięcznie na każde dziecko od 1.1.2023-31.12.2023
 • 63,30 euro/miesięcznie na każde dziecko od 1 stycznia 2024 r.

Finlandia

Finlandia ma jeden z najlepszych systemów socjalnych w Europie. Rodziny mogą liczyć na:

 • jednorazowa wyprawka/ekwiwalent pieniężny dla kobiety ciężarnej,
 • fiński zasiłek rodzicielski,
 • dodatek na dziecko,
 • zasiłek na opiekę nad dzieckiem,
 • zasiłek na rzecz chorego/niepełnosprawnego dziecka,
 • alimenty z puli środków państwowych,
 • zasiłek macierzyński,
 • specjalny zasiłek macierzyński,
 • zasiłek ojcowski,
 • zasiłek dla rodzica,
 • zasiłek na opiekę nad dzieckiem w domu,
 • zasiłek na opiekę prywatnej osoby nad dzieckiem,
 • uzgadniane wsparcie finansowe na opiekę nad dzieckiem do 3 lat,
 • częściowe wsparcie na opiekę nad dzieckiem,
 • i inne.

Lapsilisä to dodatek na dziecko. Pieniądze można pobierać od miesiąca następującego po miesiącu narodzin dziecka do ukończenia przez nie 17 lat. Wynosi:

 • 95 euro miesięcznie na pierwsze dziecko,
 • 105 euro na drugie,
 • 134 euro na trzecie.

Samotna matka może pobierać dodatkowo 63 euro/miesięcznie na każde dziecko.

Oferty pracy w Finlandii.

Tekst został opracowany przez: