Zeitkonto – najważniejsze informacje

2022
21 marca

Zeitkonto – czym jest?

Osoby, które pracowały w Niemczech lub dopiero czeka ich wyjazd na pewno słyszały o pojęciu Zeitkonta. Jest to tzw. bank godzin, a zapis o konieczności jego prowadzenia zawarty jest w niemieckim prawie pracy.

W jaki sposób działa Zeitkonto?

Na Zeitkonto trafiają przepracowane nadgodziny pracowników.

W Niemczech czas pracy wynosi 35 godzin tygodniowo, co odpowiada 7 godzinom dziennie. Jeśli więc pracownik przepracuje więcej niż 35 godzin w tygodniu, godziny te trafiają na indywidualne Zeitkonto przypisane danemu pracownikowi.

Jeśli natomiast zdarzy się sytuacja, że pracownik przepracuje mniej niż 35 godzin w tygodniu to właśnie nadgodziny przepracowane wcześnie są „wyciągane” z Zeitkonta. Dzięki temu pracownik ma taką samą wypłatę jak w poprzednim miesiącu, a nie pomniejszoną o liczbę godzin, których nie przepracował.

Ile godzin mieści się na Zeitkoncie?

W banku godzin można zgromadzić 150 godzin. Godziny są odciągane systematycznie – co miesiąc.

W zależności od ilości przepracowanych godzin w miesiącu, pracodawca zabiera do banku godzin od około 7 do około 21 godzin. Trzeba podkreślić, że pracodawcy starają się przy tym, aby pracownik dostał godne wynagrodzenie za swoją pracę.

Co stanie się po przekroczeniu limitu godzin na Zeitkoncie?

Od chwili, gdy Zeitkonto się zapełni, tzn. pracownik uzbiera 150 godzin w banku godzin, wszystkie przepracowane godziny zostają wypłacane. Niezależnie, czy dana osoba pracowała 165, czy 200 godzin w miesiącu.

Co w przypadku wypowiedzenia umowy lub zwolnienia?

Jeśli w momencie rozwiązania umowy między Pracownikiem a Pracodawcą, na Zeitkoncie Pracownika znajdują się godziny, Pracodawca ma obowiązek wypłacić mu dodatkowo wraz z ostatnią wypłatą.

W jaki inny sposób można wykorzystać godziny zgromadzone na Zeitkoncie?

Zgromadzone godziny możesz również wykorzystać na urlop. Przykładowo jeśli w ciągu trzech tygodni przepracujesz liczbę godzin odpowiadającą czterem tygodniom, będziesz mógł wykorzystać ten dodatkowy tydzień na pobyt w domu.

Oczywiście wszystko odbywa się za zgodą niemieckiego Pracodawcy. Zeitkonto i zgromadzone na nim godziny pozwalają Pracownikom na dłuższy pobyt w domu i zachowanie stałej wypłaty.

Zeitkonto – dobry czy zły pomysł?

Wiele osób wyjeżdżających za granicę nie jest zwolennikami prowadzenia Zeitkonta. Osoby te wolałyby co miesiąc dostawać wypłatę powiększoną o ilość nadgodzin.

Zeitkonto to jednak dobre zabezpieczenie na wypadek zmniejszenia liczby godzin spowodowanych różnymi czynnikami zewnętrznymi.

Przykładowo pogoda może skutecznie zatrzymać prace na budowie. I tak jak w poprzednim miesiącu Pracownik mógł spokojnie przepracować podstawową liczbę godzin i dodatkowo zgromadzić kilka dodatkowych godzin na Zeitkoncie, tak w kolejnym miesiącu przez złą pogodę może przepracować zaledwie ¾ podstawowych godzin. W tym wypadku można wyrównać liczbę nadgodzin korzystając z Zeitkonta i wypłata pozostanie taka sama jak w poprzednim miesiącu.

Planowanie wyjazdu do Niemiec

Jeśli planujesz wyjechać do pracy w Niemczech, warto zapoznać się z obowiązującymi ofertami pracy.

Silverhand posiada wykwalifikowany zespół najwyższej klasy specjalistów, którzy dzielą się radą i pomocą zawsze, gdy Pracownik tego potrzebuje. Wielu Pracowników podzieliło się swoimi doświadczeniami i opiniami tutaj.

W przypadku wyjazdu do Niemiec warto również zapoznać się z kursem językowym oraz podcastem.

W przypadku podejmowania decyzji o konkretnej ofercie polecamy zwrócić uwagę na kalkulator wynagrodzeń, aby przeliczyć wynagrodzenie brutto / netto.

Jeśli z kolei nie posiadacie jeszcze napisanego CV, specjalnie dla Was przygotowaliśmy generator CV.