fbpx

Kalkulator wynagrodzeń w Niemczech

Kalkulator wynagrodzeń netto dla każdej klasy podatkowej w Niemczech

Szukasz pracy w Niemczech, przeglądasz oferty i zastanawiasz się, ile wyniesie Twoje wynagrodzenie netto, po odliczeniu podatku dochodowego, ale nie umiesz sam tego obliczyć? System podatkowy dla osób fizycznych naszych sąsiadów jest dość skomplikowany, dlatego postanowiliśmy pomóc osobom takim jak Ty.

Przygotowaliśmy specjalny kalkulator wynagrodzeń, który pomoże Ci obliczyć wynagrodzenie netto. Wprowadź w poniższe pola swoje wynagrodzenie brutto, klasę podatkową i pozostałe elementy, a dowiesz się jak wysokie możesz otrzymać wynagrodzenie netto w Niemczech.

Nie znasz języka niemieckiego? Nie szkodzi.

Niżej znajdziesz legendę tłumaczącą wszystkie nazwy pól naszego kalkulatora wynagrodzeń, m.in. klasy podatkowe.

© by brutto-netto-rechner.info

Jeżeli poszukujesz pracy, która pozwoli Ci zarobić większą kwotę po odliczeniu podatków od tej, którą przedstawił ci kalkulator wynagrodzenia brutto – netto, sprawdź nasze oferty pracy.

Tłumaczenie pozycji z kalkulatora wynagrodzenia w Niemczech

 • Ihr Einkommen (Brutto) – dochód brutto, uwagi: należy podać kwotę dochodu brutto w euro w rozliczeniu miesięcznym lub rocznym, w kolejnych punktach należy odnieść się do raz wybranego rozliczenia w euro (miesięcznego lub rocznego)
 • Abrechnungszeitraum – okres rozliczeniowy (Jahr – rok; Monat – miesiąc) – uwagi: należy zaznaczyć taki okres rozliczeniowy, do którego odniesiono się powyżej
 • Geldwerter Vorteil (monatlicher Wert) – kapitał własny w euro (wartość miesięczna) berechnen! – oblicz
 • Abrechnungsjahr – rok rozliczeniowy
 • Steuerfreibetrag (jährl.) – kwota wolna od podatku w euro (wartość roczna)
 • Steuerklasse – klasa podatkowa

Uwagi: klasa podatkowa to wartość podatku (podatek dochodowy) od wynagrodzenia brutto – na co wlicza się podatek solidarnościowy i podatek kościelny.

W Niemczech jest 6 klas podatkowych:

 1. Osoby niebędące w związku małżeńskim (w tym również: rozwiedzione, wdowy, wdowcy) bez dzieci
 2. Osoby same wychowujące dziecko/dzieci, niebędącee w związku małżeńskim (też rozwiedzeni, wdowy/wdowcy)
 3. Osoby pozostające w związkach małżeńskich, jedyni zarabiający w rodzinie lub zarabiający jako drudzy; przy czym pierwsza osoba musi należeć do V. klasy podatkowej i mniej zarabiać od drugiej
 4. Osoby pozostające w związku małżeńskim – zarabiające jako drugie – posiadające takie same lub podobne zarobki
 5. Patrz: klasa III
 6. Przy dodatkowej karcie podatkowej – za kolejny stosunek służbowy (tj. za kolejną zarabiającą osobę w rodzinie)

Klasa podatkowa jest zawsze odnotowana na karcie podatkowej.

Słowniczek dotyczący Twojej klasy podatkowej

 • Sie sind in der Kirche? – Czy należy Pan/Pani do Kościoła? (ja – tak; nein – nie)
 • Bundesland – land, w którym podejmie Pan/Pani pracę (Polska podzielona jest na województwa, zaś Niemcy analogicznie na Landy)
 • Sie haben Kinder? – Ma Pan/Pani dzieci?
 • Kinderfreibetrag – kwota na dziecko wolna od podatku. Uwagi: Informacja dotycząca kwoty wolnej od podatku na dzieci widnieje na karcie podatkowej. Przysługuje ona każdorazowo dla obojga rodziców, można ją jednak przekazać jednemu rodzicowi. Kwota wolna od podatku na dzieci znajduje odzwierciedlenie w obniżonym opodatkowaniu od dochodu.
 • Ihr Alter -wiek
 • Kranken- versicherung– ubezpieczenie zdrowotne: obowiązkowe ubezpieczenie (ustawowe)/prywatne ubezpieczenie/dobrowolne ubezpieczenie (ustawowe)
 • KV-Zusatzbeitrag – wielkość dodatku do ubezpieczenia zdrowotnego
 • Renten- versicherung – ubezpieczenie emerytalne: obowiązkowe ubezpieczenie (ustawowe)/ubezpieczenie nieustawowe/składka płacona przez pracodawcę/składka płacona przez pracownika
 • Arbeitslosen- versicherung– ubezpieczenie na wypadek bezrobocia: obowiązkowe ubezpieczenie (ustawowe)/ubezpieczenie nieustawowe/składka płacona przez pracodawcę/składka płacona przez pracownika
 • Berechnen – oblicz

Jeżeli chcesz nauczyć się języka niemieckiego polecamy rozmówki polsko-niemieckie *

*- To link afiliacyjny programu Allegro Polecam. Możemy otrzymać nagrodę, jeśli dokonasz zakupu za pośrednictwem tego linku.

Dochód netto w Niemczech a kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń w Niemczech brutto – netto został starannie skonstruowany, jednak jego użytkowanie i kalkulacje nie dają gwarancji poprawności otrzymanego wyniku.

Kalkulator wynagrodzeń brutto netto to jeden z najlepszych i najszybszych sposobów na poznanie swojej ostatecznej wypłaty. Podobnie jak w Polsce, tak i u naszych zachodnich sąsiadów na pracodawcy spoczywa opłacenie dodatkowych świadczeń ze względu na zatrudnienie pracownika. W zależności od tego ile wynosi nasza pensja, tym wyższe opłaty musi ponieść pracodawca.

Niemcy dają ogromne możliwości jeśli chodzi o znalezienie zarobku. Formy zatrudnienia są bardzo podobne do tych w Polsce. Można wybierać między pracą na cały etat lub pracę w niepełnym wymiarze godzin. To drugie rozwiązanie jest korzystniejsze dla osób, które mają małe dzieci, uczą się lub chcą sobie tylko dodatkowo dorobić – te warianty obowiązuje niższy podatek dochodowy.

Rodzaje umów o pracę w Niemczech

 • Arbeitsvertrag – zakłada pracę w pełnym wymiarze godzin. Podczas jej podpisywania musi zostać ustalony: czas pracy, wynagrodzenie, czas trwania umowy, zasady na wypadek choroby, przebywania na zwolnieniu chorobowym, zasady wypowiedzenia, określenie czy pracownik może lub czy aktualnie podejmuje pracę dodatkową, miejsce pracy, okres próbny, opis stanowiska, klauzura poufności, nadgodziny, przysługujący urlop, dane stron umowy. 
 • Teilzeit – praca w niepełnym wymiarze godzin. Zatrudnienie w tej formie pozwala na zachowanie elastycznych godzin pracy. Forma ta jest szczególnie preferowana przez młode mamy. Liczba godzin do wypracowania może się wówczas wahać od 15h do 30h w tygodniu, które mogą być wykonywane w różnym wymiarze np. 5 dni w tygodniu po 4h. Zaletą jest to, że w przypadku umowy Teilzeit składki na ubezpieczenie emerytalne i składki na ubezpieczenie społeczne są takie same jak na pełnym etacie. 
 • Minijob – to praca na tzw. małym etacie. Przy zatrudnieniu na tej podstawie nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie chorobowe. Pracę w takiej formie chętnie podejmują bezrobotni, emeryci i uczniowie powyżej 16 roku życia. W trakcie umowy pracownikowi przysługuje urlop (maksymalnie 24 dni).
 • Ausbildung – innowacyjny rodzaj zatrudniania, bardzo chwalony na całym świecie. W Niemczech młoda osoba chcąca się kształcić i jednocześnie zdobywać doświadczenie w zawodzie może skorzystać z podpisania umowy z zakładem pracy. Warunki są ustalane indywidualnie.

Ważne! Bundestag zdecydował, że od lipca 2022 roku wynagrodzenie minimalne za godzinę pracy nie będzie mogło być w Niemczech niższe niż 10.45 euro.

Co uwzględnia kalkulator wynagrodzenia w Niemczech?

Kalkulator wynagrodzenia dla osób pracujących w Niemczech uwzględnia m. in. 6 klas podatkowych (w Polsce nie spotkamy się z takim podziałem) oraz pytania o przynależność do wspólnoty kościelnej, a także posiadanie dzieci. Z reguły Polskie kalkulatory płacowe nie zawierają tak szczegółowych pytań. Kalkulator dla płacy brutto netto w Niemczech pokaże przychód netto osiągany na przestrzeni miesiąca, a także całego roku. 

W naszym kalkulatorze wszystkie składniki wynagrodzenia brutto netto zostaną szczegółowo przedstawione w rozbiciu na osobne pozycje. Obliczanie wynagrodzenia w Niemczech jeszcze nigdy nie było tak łatwe!

Przelicznik brutto netto można przeanalizować na własne potrzeby, edytować, wydrukować w wygodny sposób, pobierając przedstawione wyliczenia. Kalkulator płacy w Niemczech przyda się również osobom pozostającym na etapie poszukiwania pracy. Pensja przedstawiona w formie brutto często nie przemawia tak do wyobraźni jak kwota końcowa, którą otrzymamy po odliczeniu podatków.