Skip to main content

Zgody

Dział podatkowy – zgoda

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych dokumentach przez dra
Dominika Matczaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą SILVERHAND Dominik
Matczak (ul. Gabary 35/9, 61-868 Poznań) na potrzeby realizacji usług związanych z
przeprowadzeniem rozliczenia podatku z dochodów uzyskanych w Niemczech, a także usług
związanych z uzyskaniem świadczeń socjalnych z Niemiec. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych w celu skorzystania z usług doradczych w bieżącym roku oraz w ciągu 3 kolejnych lat, a także
na przesyłanie ich na terytorium Polski oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeśli jest to
konieczne w celu realizacji ww. usług. Udzielenie zgody jest dobrowolne, a zgoda może zostać w
każdym czasie wycofana poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail rodo@silverhand.eu lub na
wskazany powyżej adres siedziby. Przekazane dane osobowe mogą być w każej chwili przez
Państwa modyfikowane lub usunięte. W tym celu należy przesłać krótki, nieformalny wniosek na jeden
z podanych powyżej adresów.

Kendenton Legal – zgoda

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanych dokumentach przez dra
Dominika Matczaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą SILVERHAND Dominik
Matczak (ul. Gabary 35/9, 61-868 Poznań) na potrzeby realizacji usług prawnych. Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych w celu skorzystania usług prawnych w bieżącym roku oraz w ciągu 3
kolejnych lat, a także na przesyłanie ich na terytorium Polski oraz Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, jeśli jest to konieczne w celu realizacji ww. usług. Udzielenie zgody jest dobrowolne, a
zgoda może zostać w każdym czasie wycofana poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail
rodo@silverhand.eu lub na wskazany powyżej adres siedziby. Przekazane dane osobowe mogą być w
każej chwili przez Państwa modyfikowane lub usunięte. W tym celu należy przesłać krótki, nieformalny
wniosek na jeden z podanych powyżej adresów.
Kendenton Legal jest marką firmy SILVERHAND Dominik Matczak, która świadczy usługi prawne.
Administratorem bazy danych osobowych jest Dominik Matczak.

OMG Marketing Agency – zgoda

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanych dokumentach przez dra
Dominika Matczaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą SILVERHAND Dominik
Matczak (ul. Gabary 35/9, 61-868 Poznań) na potrzeby realizacji usług związanych z reklamą, promocją,
marketingiem, wizualizacją graficzną. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu
skorzystania z usług marketingowych w bieżącym roku oraz w ciągu 3 kolejnych lat, a także na
przesyłanie ich na terytorium Polski oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeśli jest to konieczne
w celu realizacji ww. usług. Udzielenie zgody jest dobrowolne, a zgoda może zostać w każdym czasie
wycofana poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail rodo@silverhand.eu lub na wskazany powyżej
adres siedziby. Przekazane dane osobowe mogą być w każej chwili przez Państwa modyfikowane lub
usunięte. W tym celu należy przesłać krótki, nieformalny wniosek na jeden z podanych powyżej
adresów.
OMGoat.pl oraz Marketyng.pl jest marką firmy SILVERHAND Dominik Matczak, która świadczy usługi
marketingowe. Administratorem bazy danych osobowych jest Dominik Matczak.