Skip to main content

Ochrona prywatności

Polityka Prywatności uwzględniająca obowiązki wynikające z tzw. rozporządzenia RODO

Dominik Matczak prowadzący działalność pod nazwą SILVERHAND Dominik Matczak, główne miejsce wykonywania działalności: Poznań (61-868), ul. Garbary 35/9 (dalej jako SILVERHAND, „My” lub „„Nas/ Nam/ Nami”) dokłada wszelkich starań, aby chronić i szanować Twoją prywatność.

Niniejsza Polityka (wraz z innymi dokumentami, o których mowa w niniejszym dokumencie) opisuje, jakie dane osobowe zbieramy oraz w jaki sposób są one przetwarzane.

Dane osobowe, które możemy od Ciebie gromadzić:

 • Będziemy zbierać dane osobowe na temat Twojego korzystania z strony internetowej www.silverhand.eu, w tym informacje dotyczące ruchu w serwisie, informacje o lokalizacji, dane dzienników logowania, treści formularzy kontaktowych i ankiet oraz inne informacje komunikacyjne i zasoby, które wykorzystujesz. Dzięki zbieraniu tych danych osobowych, ułatwimy Tobie w przyszłości wizytę na naszej stronie internetowej oraz będziemy też mogli zasugerować użyteczną Treść kierowaną do Ciebie w oparciu o lokalizację, z której korzystasz ze strony internetowej.
 • Będziemy zbierać wszelkie informacje, które nam przekazujesz, korzystając z naszych formularzy kontaktowych (np. „Kontakt”, „Wyślij wiadomość”, „Landing Page”, „Skontaktuj się z nami w sprawie pracy”). Przekazanie Twoich danych osobowych za pośrednictwem naszych formularzy nie jest wymogiem ustawowym ani umownym; należy jednak zauważyć, że pola oznaczone gwiazdką (*) są polami obowiązkowymi, ponieważ potrzebujemy tych danych, aby uwzględnić Twój wniosek. Inne dane lub dane osobowe, którymi się z nami dzielisz w trakcie wypełniania naszych formularzy kontaktowych, są przekazywane według Twojego wyłącznego uznania. Jeżeli skontaktujesz się z Nami, zachowamy zapis takiej korespondencji.
 • Wykorzystujemy Twoje dane osobowe do wysyłania Ci materiałów marketingowych poprzez pocztę elektroniczną, jeśli wyrazisz na to zgodę, korzystając z właściwego formularza kontaktowego lub formularza zapisu na listę newsletterową. W dowolnym czasie możesz zmienić swoją decyzję co do wysyłanej w przyszłości komunikacji marketingowej.
 • Możemy także przechowywać ciasteczka zgodnie ze szczegółowymi zapisami w naszej Polityce plików cookies.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą zbierane i przetwarzane przez nas w następujących celach:

 • aby jak najlepiej dostosować Treść i zasoby zgodnie z Twoimi preferencjami;
 • aby odpowiedzieć na Twoją prośbę lub pytania, kiedy się z Nami kontaktujesz;
 • aby wysyłać Ci inne informacje – takie jak np. nadchodzące wydarzenia SILVERHAND lub newslettery;
 • aby pomóc nam tworzyć, publikować i ulepszać Treść, która Ciebie dotyczy;
 • aby zapewnić, że Treść przekazywana za pośrednictwem Strony internetowej jest przedstawiana w najbardziej skuteczny sposób dla Ciebie i Twojego urządzenia;
 • aby umożliwić Ci uczestnictwo w interaktywnym działaniu naszej Strony internetowej, gdy będziesz tego chciał;
 • aby dalej rozwijać i ulepszać Stronę internetową oraz systemy na niej funkcjonujące;

Wykorzystywanie przez nas Twoich danych zgodnie z powyższym opisem jest dozwolone na mocy właściwych przepisów o ochronie danych, ponieważ jest ono

 • niezbędne dla naszych zgodnych z prawem uzasadnionych interesów w celu osiągnięcia wyznaczonych powyżej celów, jednak w żadnym przypadku nie będą one ważniejsze od Twoich interesów dotyczących prywatności;
 • niezbędne – w niektórych przypadkach – do wywiązywania się przez Nas z odpowiedzialności prawnej i regulacyjnej, takiej jak dokonywanie ujawnień władzom, organom nadzoru lub organom państwa;
 • niezbędne – w niektórych przypadkach – do wykonania zadań w interesie publicznym oraz niezbędne – gdy wykorzystujemy szczególne kategorie danych osobowych – do ustalenia, wykonania lub ochrony roszczeń prawnych lub tam, gdzie przetwarzanie dotyczy danych osobowych w domenie publicznej;
 • we wskazanych okolicznościach, przetwarzane za Twoją zgodą, którą każdorazowo pozyskujemy, np. w sytuacji, gdy zgadzasz się na otrzymywanie informacji marketingowych i wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W jednym przypadku podejmujemy decyzje opierającą się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, co może istotnie wpłynąć na Twoją sytuację np. poprzez wskazanie Ci właściwej oferty pracy, w wyniku której uzyskasz zatrudnienie, albo wskazaniu, że brak pasujących do Ciebie ofert.

W żadnym przypadku nie podejmujemy decyzji opierających się wyłacznie na zautomatyzownaym przetwarzaniu w tym profilowaniu.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres wymagany, w celu wywiązania się z naszych obowiazków prawnych.
Okresy przechowywania Twoich danych osobowych zależą od danego celu przetwarzania danych, dla którego one mają być przetwarzane oraz od danego narzędzia, za pomocą którego dane są przetwarzane.

Kryteria stosowane do wyznaczenia właściwego okresu przechowywania uwzględniają:

(I) konieczność osiągnięcia danego celu,
(II) konieczność dla realizacji naszych usług dla Ciebie
(III)okres na jaki udzieliłeś zgody lub
(IV) przepisy prawa;

Dzielenie się z osobami trzecimi

Aby usprawnić przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych oraz dostarczyć Ci treści lub zasoby, ujawniamy Twoje dane osobom trzecim. Jednakże ujawnienie to ma miejsce wyłącznie w następujących okolicznościach i następującym kategoriom podmiotów:

 • Dostawcom, wykonawcom: okresowo możemy współpracować z innymi spółkami lub osobami w celu świadczenia usług w naszym imieniu. Do przykładów zaliczamy: hosting lub utrzymywanie treści Strony internetowej, lub świadczenie określonych usług z wykorzystaniem Strony internetowej, świadczenie usług marketingowych. Dostawcy ci mają siedziby co do zasady w Polsce lub w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tacy odbiorcy mają jedynie dostęp do Twoich danych osobowych zgodnie ze zgłoszonym przez nich zapotrzebowaniem, zgodnie z celem wykonywania swoich obowiązków i nie wolno im wykorzystywać takich danych osobowych w innych celach. Odbiorcy ci będą podlegać również obowiązkom poufności wynikającej z umów;
 • Innym podmiotom należącym do Grupy kapitałowej SILVERHAND (np. wszelkim spółkom bezpośrednio lub pośrednio kontrolowanym przez SILVERHAND).
 • Organom państwa, nadzoru lub organom ścigania;

Adresy IP i ciasteczka

Gromadzimy dane o Twoim komputerze, w tym także (jeśli, są dostępne) o Twoim adresie IP, systemie operacyjnym i rodzaju przeglądarki dla celów administracji systemem. Są to dane statystyczne o działaniach w zakresie przeglądania i wzorów naszych użytkowników i nie identyfikują one Ciebie ani żadnej innej osoby.

Z tego samego powodu możemy pozyskiwać dane o Twoim korzystaniu przez Ciebie z Internetu poprzez wykorzystanie plików – ciasteczek, które są zapisywane na urządzeniu z którego korzystasz. Aby uzyskać więcej informacji o stosowaniu przez Nas plików – ciasteczek na Stronie internetowej, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookies.

W przypadku dzielenia komputera bądź innego urządzenia z dostępem do Internetu z innymi osobami, zalecamy abyś nie wybierał opcji „Zapamiętaj moje szczegóły” w sytuacji, gdy ta opcja jest proponowana przez Stronę internetową.

Gdzie Twoje dane osobowe są przechowywane i przetwarzane?

Jak wyjaśniono w akapicie „Dzielenie się z osobami trzecimi”, dzielimy się Twoimi danymi osobowymi z następującymi podmiotami- a są to:

 • Dostawcy, wykonawcy: tam, gdzie korzystamy z usług dostawcy, wykonawcy Twoje dane osobowe pozostają pod naszą kontrolą i mamy wdrożone procedury celem zapewnienia, że Twoje dane osobowe podlegają należytej ochronie;
 • Pozostałe spółki w ramach Grupy SILVERHAND:

Dokładamy wysiłków, celem zapewnienia, że Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki.

Czy przesyłamy Twoje dane poza Polskę?

Twoje dane mogą być przekazywane i przetwarzane w jednym lub w kilku innych państwach znajdujących się poza Polską. Będziemy przekazywać Twoje dane jedynie do tych państw, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony Twoich danym, wymagany właściwymi przepisami prawa lub tam, gdzie Grupa SILVERHAND wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia celem zachowania prywatności Twoich danych.

Bezpieczeństwo danych

Mimo że robimy co w naszej mocy, aby chronić Twoje dane osobowe, powinieneś mieć świadomość, że przekazywanie danych osobowych przez Internet nie jest w pełni bezpieczne i że nie jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych osobowych przekazywanych przez Stronę internetową lub do osoby trzeciej; z tego powodu wszelkie przekazywanie danych osobowych odbywa się na Twoje własne ryzyko. Wykorzystujemy procedury operacyjne, jak i stosowne techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa celem zapobieżenia nieuprawionemu dostępowi, zmianie, usunięciu lub przekazaniu tych danych osobowych.

Twoje prawa. Jak możesz uzyskać dostęp, poprawić i usunąć Twoje dane osobowe?

Na mocy przepisów prawa o ochronie danych przysługują Ci następujące prawa:

 • Prawo do dostępu do oraz uzyskania kopii Twoich danych osobowych: Masz prawo do uzyskania informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane, możesz otrzymać dostęp do kopii posiadanych przez Nas Twoich danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania. W niektórych przypadkach możesz zażądać otrzymania od nas elektronicznej kopii Twoich danych.
 • Prawo do poprawy Twoich danych osobowych: Jeżeli jesteś w stanie wykazać, że posiadane przez Nas Twoje dane osobowe są nieprawidłowe, możesz poprosić o aktualizację lub poprawę przetwarzanych informacji.
 • Prawo do bycia zapomnianym /usunięcia danych: W określonych okolicznościach masz prawo do usunięcia danych. Możesz zwrócić się z takim wnioskiem w dowolnym momencie, a SILVERHAND oceni, czy Twoja prośba zostanie uwzględniona, ze względu na przepisy i obowiązki prawne związane z przetwarzaniem tych danych. W przypadku gdy zgodnie z prawem uznamy, że Twoja prośba o usunięcie Twoich danych osobowych jest uzasadniona SILVERHAND usunie te dane bez zbędnej zwłoki.

Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami pod następującym adresem: rodo@silverhand.eu

W zakresie, w jakim Nasze przetwarzanie Twoich danych osobowych wynika z udzielonej przez Ciebie zgody, przysługuje Ci także prawo cofanięcia tej zgody w dowolnym czasie. Cofnięcie Twojej zgody nie będzie miało wpływu na legalność działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych podjętych w okresie jej trwania, to jest przed przez otrzymaniem informacji o cofnięciu Twojej zgody.

Ponadto przysługuje Ci prawo do złożenia skargi na nasze przetwarzanie Twoich danych osobowych do lokalnych organów nadzoru.

Będziemy wysyłać do Ciebie za pośrednictwem poczty elektronicznej jedynie te komunikaty marketingowe, na które wyraziłeś/aś zgodę.

Zwykle będziemy oferować Ci pole wyboru w formularzach, które wykorzystujemy do zbierania Twoich danych osobowych, które musisz zaznaczyć, jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych. W sytuacji gdy wysyłamy do Ciebie informacje marketingowe za pośrednictwem poczty elektronicznej, możesz zrezygnować z ich otrzymywania, klikając funkcje w mailu: „nie zapisuj się” lub „zrezygnuj”. Ponadto możesz skorzystać ze swojego prawa do cofnięcia zgody w dowolnym czasie, kontaktując się z nami poprzez rodo@silverhand.eu i podając następujące informacje: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer kontaktowy telefonu, informacje marketingowe, z których chcesz zrezygnować.

Zmiany niniejszej Polityki

Warunki niniejszej Polityki mogą ulegać zmianie. Będziemy publikować wszelkie istotne zmiany w niniejszej Polityce, w formie zawiadomień na tej stronie internetowej lub kontaktując się z Tobą za pośrednictwem innych kanałów komunikacji.

Kontakt

Pytania, uwagi i prośby dotyczące niniejszej Polityki są mile widziane i prosimy je kierować do SILVERHAND Dominik Matczak, ul. Garbary 35/9, 61-868 Poznań, adres mailowy: rodo@silverhand.eu

Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania przez Nas Twoich danych osobowych uzyskasz pod adresem rodo@silverhand.eu

Możesz także skontaktować się z naszym lokalnym inspektorem ds. ochrony danych osobowych pod następującym adresem rodo@silverhand.eu.

Informacja RODO

dotycząca fanpage’a na portalu Facebook

I

 [Zawartość polityki prywatności administratora]

1. Polityka prywatności administratora to informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników portalu Facebook na fanpage’u administratora. W niniejszej polityce prywatności administrator zawarł jednocześnie wszystkie informacje, które osoby, których dane dotyczą, powinny otrzymać zgodnie z RODO.

2. Polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych w związku z fanpage’em na portalu społecznościowym Facebook.

II

 [Administrator danych]

Administratorem danych osobowych użytkowników fanpage’a jest:

Dominik Matczak prowadzący działalność pod nazwą SILVERHAND Dominik Matczak, główne miejsce wykonywania działalności: Poznań (61-868), ul. Garbary 35/9 (dalej jako SILVERHAND
Użytkownicy mogą kontaktować się z administratorem:

1) korespondencyjnie na podany wyżej adres siedziby;

2) e-mailowo na adres: rodo@silverhand.eu

III

 [Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych]

1. Prowadzenie fanpage’a

1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu umożliwienia im korzystania z fanpage’a. Administrator posiada informacje o:

1) polubieniu fanpage’a;

2) aktywności na fanpage’u;

3) treści komentarzy i postów zamieszczanych przez użytkowników.

2. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usług, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Realizacja kontaktu z użytkownikami – Messenger

1. W celu umożliwienia kontaktu administratora z użytkownikiem administrator przetwarza informacje dotyczące osób kontaktujących się z administratorem za pośrednictwem komunikatora Facebook Messenger, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę użytkownika na portalu Facebook, treść korespondencji (wiadomości, wątków). Wiadomości nie są przechowywane przez administratora w innych miejscach niż Facebook.

2. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w prawnie uzasadnionym interesie administratora i użytkowników, polegającym na konieczności zapewnienia kontaktu pomiędzy użytkownikami a administratorem, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkowników.

3. Treść korespondencji oraz informacje o kontakcie są przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy użytkownika oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące po załatwieniu sprawy w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec administratora. Po tym czasie są one usuwane z poziomu fanpage’a administratora, po czym administrator nie będzie już dłużej mógł zrealizować dostępu do tych danych.

3. Postępowania wyjaśniające, dochodzenie roszczeń

1. W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia postanowień regulaminu lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez administratora lub przez innych użytkowników lub podmiotów oraz obrony przed roszczeniami użytkowników lub innych podmiotów, administrator może przetwarzać dane osobowe określonych użytkowników do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń administratora względem użytkownika, który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem termin ten może być dłuższy.

2. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych użytkowników, dane te mogą zostać udostępnione w tym celu innemu użytkownikowi lub podmiotowi, uprawnionemu na mocy przepisów prawa organowi publicznemu, np. sądom, policji, prokuraturze.

3. Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika. Prawnie uzasadniony interes administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności usługobiorcy.

4. Statystyki korzystania z usług

1. W celu poprawy jakości swoich usług administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania z fanpage’a i w tym celu korzysta z narzędzi statystycznych dostarczanych przez Facebooka.

2. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na ułatwieniu korzystania z usług, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkowników, ponieważ ze względu na charakter działalności portalu Facebook użytkownicy mają świadomość prowadzenia działań statystycznych i udostępniania ich wyników użytkownikom profesjonalnym, a nawet spodziewają się tego, że świadczone usługi będą ulepszane i rozwijane zgodnie z ich potrzebami.

3. Dane te są przetwarzane w ramach bieżących działań administratora, lecz nie dłużej niż przez 60 dni od otrzymania informacji. Po tym czasie administrator może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych użytkowników.

4. Okres dostępności danych statystycznych w narzędziach Facebooka może być jednak dłuższy niż 60 dni, co oznacza, że administrator ma możliwość dostępu do tych danych, lecz pozostaje to poza jego zakresem decyzyjnym. Niezależnie od tego administrator nie będzie dłużej korzystał z ww. danych.

5. Działania marketingowe i PR administratora

1. Na fanpage’u administrator może zamieszczać informacje marketingowe dotyczące swoich produktów, usług oraz eventów, które organizuje lub w których bierze udział.

2. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora polegającym na własnych działaniach marketingowych. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności użytkowników, którzy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości, a czasami nawet tego oczekują, w szczególności ze względu na specyfikę działania Facebooka.

6. Działania marketingowe innych produktów lub usług

1. Administrator może również zamieszczać informacje marketingowe dotyczące produktów lub usług swoich kontrahentów, z którymi zawarł umowę o współpracy w zakresie marketingu.

2. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora polegającym na działaniach marketingowych produktów lub usług swoich kontrahentów. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności użytkowników, w szczególności z uwagi na sporadyczność tych działań, a użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości z uwagi na charakter portalu społecznościowego Facebook. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych.

IV

[Odbiorcy danych użytkowników]

1. W zakresie fanpage’a, w związku ze specyfiką portalu Facebook, informacje o osobach obserwujących fanpage’a, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.

2. Pozostałych informacji administrator nie ujawnia innym podmiotom.

V

 [Prawa osób, których dane osobowe dotyczą]

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

1) dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);

2) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

3) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

4) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);

5) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

c) administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

6) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

7) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).

2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

VI

 [Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;

3) telefonicznie: (22) 531 03 00.

VII

 [Inspektor ochrony danych]

W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może również skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych administratora:

1) e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: rodo@silverhand.eu;

2) na wyżej podany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor ochrony danych.

VIII

[Zmiany polityki prywatności]

1. Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności użytkownicy zostaną poinformowani na fanpage’u.

IX

 [Akty prawne przywoływane w klauzuli]

1) RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1);

2) art. 118 i n. ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.);

3) art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).

Więcej informacji można znaleźć na naszej podstronie dotyczącej polityki ochrony danych osobowych kandydatów.