Skip to main content

Na jakie świadczenia socjalne można liczyć w Austrii? – Aktualizacja 2023

Świadczenia socjalne

Austria to jeden z europejskich krajów, do którego wyjeżdża naprawdę wielu pracowników z Polski. Niektórzy z nich z czasem przeprowadzają się do tego kraju całą rodziną, aby rozpocząć nowe życie. Podczas pracy i życia za granicą szybko uczą się nowego języka, a dzięki temu komfort życia w obcym kraju zdecydowanie się poprawia. W asymilacji pomagają również grupy tworzone przez Polonię w Austrii, podpowiadające gdzie można tanio wynająć mieszkanie, gdzie szukać pracy, chodzić na zakupy itd.

Życie w Austrii może być naprawdę atrakcyjne ze względu na zarobki i bardzo dobre warunki pracy, przestrzegane przez pracodawców. Oprócz tego osobom legalnie zatrudnionym w Austrii przysługuje szereg świadczeń socjalnych, które stanowią konkretne wsparcie dla domowego budżetu.

Gama świadczeń jest naprawdę duża – na dodatkowe pieniądze mogą liczyć także osoby bezrobotne, przed emeryturą, na emeryturze, a także poszkodowane w wyniku wypadku czy choroby zawodowej. Poniżej znajduje się przegląd świadczeń socjalnych, na jakie można liczyć w Austrii.

Zasiłek rodzinny – Familienbeihilfe

To jeden z najczęściej pobieranych zasiłków socjalnych w Austrii. Przysługuje praktycznie każdemu rodzicowi, który posiada legalne zatrudnienie, a życie jego i dzieci toczy się w przeważającej części w Austrii.

Bez znaczenia są tutaj zarobki czy okres wykonywanej pracy. Zasiłek przysługuje zarówno dzieciom poniżej 18 roku życia, jak i starszym pod warunkiem, że kształcą się w kierunku uzyskania zawodu w szkole zawodowej lub na praktykach.

Odpowiedni wniosek należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego (Finanzamt). Co ważne wniosek można złożyć nawet do 5 lat wstecz, a we wrześniu, gdy dzieci idą do szkoły, można nawet liczyć na 13 zasiłek rodzinny.

Świadczenie przysługuje na każde dziecko w rodzinie. Zasiłek wypłacany jest co 2 miesiące, w odpowiednich stawkach. Na dziecko od urodzenia przysługuje ok. 111 euro, po 3 roku życia – 119 euro, od 10 lat – 138 euro, a od 19 lat – 161 euro.

Aktualizacja

W 2022 roku zasiłek rodzinny w Austrii wyniósł od 111,80 euro do 162 euro miesięcznie;

  • 114 euro – od urodzenia do 3 roku życia dziecka,
  • 121,90 euro – od 3 do 10 roku życia,
  • 141,50 euro – od 10 do 19 roku życia,
  • 165,10 euro – od 19 do 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny wyrównawczy – Differenzzahlung

Kolejnym świadczeniem, którym warto zainteresować się, podczas pobytu w Austrii jest tzw. zasiłek rodzinny wyrównawczy. To jeden z równie popularnych zasiłków dla zagranicznych pracowników.

Przysługuje on w momencie, gdy jeden rodzic pracuje w Austrii, a drugi z nich pozostał na terenie Polski. W tym przypadku przysługuje wyrównanie – różnica między zasiłkiem 500+, a tym jaki przysługiwałby na dziecko, gdyby cała rodzina mieszkała w Austrii.

Od kiedy w Polsce funkcjonuje zasiłek 500 plus, kwota ta nie jest zbyt wygórowana, jednak zawsze będzie to dodatek do rodzinnych funduszy. Szczególnie że jak wspomnieliśmy, w Austrii kwota świadczenia zmienia się wraz z wiekiem dziecka, podczas gdy w Polsce wysokość świadczenia jest stała.

Zasiłek dla bezrobotnych – Arbeitslosengeld

Kolejnym rodzajem zasiłku jest świadczenie dla bezrobotnych. Fundusze z tej kasy przysługują osobom, które są zdolne do podjęcia pracy i zarejestrowane w austriackim odpowiedniku polskiego powiatowego urzędu pracy (Arbeitsmarktservice – AMS).

Aby móc skorzystać ze świadczenia należy ukończyć 25. rok życia i wykazać odpowiednio okres zatrudnienia podlegający oskładkowaniu trwający 52 lub 26 tygodni. Zasiłek z tytułu bezrobocia składa się z dwóch części – podstawy i dodatków. Kwota podstawy to 55% dotychczasowego zarobku bezrobotnego netto.

Co ważne, jeśli w Polsce posiadamy status bezrobotnego z prawem do zasiłku, to o taki sam status możemy starać się w Austrii. Jeśli wyjeżdżamy w poszukiwaniu pracy, powinniśmy zgłosić ten fakt w Polsce, a następnie w przeciągu tygodnia od wyjazdu zarejestrować się w austriackim urzędzie pośrednictwa pracy (AMS). Dzięki temu świadczenie dla osoby bezrobotnej można będzie dalej pobierać w Austrii.

Osoby zarejestrowane w AMS, których sytuacja ekonomiczna ulegnie zmianie, zobowiązane są do poinformowania urzędu o wyjeździe za granicę, przebywania w szpitalu, na zwolnieniu lekarskim itd. Niedopełnienie obowiązków lub odrzucanie kolejnych propozycji pracy i szkoleń może skutkować wstrzymaniem wypłacania zasiłku, a nawet koniecznością zwrócenia pobieranych świadczeń.

Gwarantowane minimum wsparcia finansowego – Mindestsicherung

Kolejny rodzaj zasiłku wspiera osoby na terenie Austrii, które nie posiadają zatrudnienia, a dodatkowo nie przysługuje im prawo do innych zasiłków socjalnych. By móc się o nie ubiegać należy spełnić kilka warunków – m. in. być zameldowanym na pobyt stały w Austrii, nie mieć środków do życia, przekraczających Mindestsicherung lub/i nie podlegać możliwości skorzystania z zasiłku dla bezrobotnych. Takie osoby oprócz pomocy finansowej nie są pozostawione same sobie. Jeśli są zdolne do pracy, to zostają objęte programem zdobywania kwalifikacji i doradztwa zawodowego.

Osoby pobierające tego typu zasiłek są również objęte publiczną służbą zdrowia. Zasiłek przysługuje zarówno dzieciom, osobom samotnym, jak i parom. Zasiłek może być świadczeniem pomostowym, gdy stracimy pracą, nie przysługuje nam zasiłek dla bezrobotnych, a poszukiwanie nowego zajęcia zaczyna się niebezpiecznie wydłużać.

Świadczenie przedemerytalne – Pensionsvorschuss

Grupa osób, której jeszcze nie przysługuje emerytura, ale starają się o przyznanie renty inwalidzkiej, renty z powodu niezdolności do pracy, czy wcześniejszej emerytury mają prawo otrzymać zasiłek przedemerytalny, zanim uda im się uzyskać świadczenie, o które się starają.

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

Tego rodzaju świadczenie przysługuje osobom legalnie zatrudnionym, uczniom oraz studentom i przedsiębiorcom. Fakt wypadku należy zgłosić jak najszybciej po groźnej sytuacji, do jakiej doszło w miejscu pracy lub w trakcie najszybszej możliwej drogi z i do miejsca wykonywania obowiązków zawodowych.

W przypadku chorób zawodowych, powstały uszczerbek na zdrowiu lub niezdolność do kontynuowania pracy powinien stwierdzić zakładowy lub państwowy lekarz medycyny pracy. Renta jest wypłacana, jeśli niepełnosprawność na skutek wypadku trwała dłużej niż 3 miesiące i nastąpił co najmniej 20% uszczerbek zdrowia.

Praca za granicą

Jeśli jesteś zainteresowany pracą za granicą, sprawdź nasze oferty pracy. Nasi rekruterzy służą pomocą przy wyborze odpowiedniej oferty, a także podczas samej pracy za granicą.