Skip to main content

Świadczenia socjalne w Holandii – które Ci przysługują? – Aktualizacja 2024

Świadczenia socjalne

Mieszkasz już w Holandii lub dopiero planujesz przeprowadzkę? Warto, żebyś zapoznał się z możliwymi świadczeniami socjalnymi dostępnymi w tym kraju. Niezależnie od aktualnej sytuacji ta wiedza może przydać w przyszłości Tobie i Twojej rodzinie.

Aktualizacja 2024

W 2024 roku w Holandii zaszły istotne zmiany w świadczeniach rodzinnych, dotyczące zasiłku na dzieci, znanego jako Kinderbijslag, oraz dodatkowego wsparcia finansowego, zwanego Kindgebonden budget.

Z początkiem roku wprowadzono nowe stawki dla zasiłku Kinderbijslag. Od stycznia, kwoty te wzrosły, oferując wsparcie w wysokości 279,49 euro kwartalnie dla dzieci w wieku od 0 do 5 lat, 339,38 euro dla dzieci w wieku 6-11 lat oraz 399,27 euro dla młodzieży w wieku 12-17 lat. Wypłaty w nowych kwotach zostaną zrealizowane na początku kwietnia 2024 roku.

Co więcej, rodziny o niższych dochodach mogą również ubiegać się o Kindgebonden budget, które jest dostosowane do liczby dzieci i poziomu dochodów rodziny. To dodatkowe wsparcie zmniejsza się wraz ze wzrostem dochodów, mając na celu pomoc tym, którzy najbardziej jej potrzebują.

Te zmiany są odpowiedzią na rosnące koszty życia i mają na celu zapewnienie większego wsparcia rodzinom w wychowywaniu dzieci. Dla bardziej szczegółowych informacji warto odwiedzić oficjalne źródła rządowe.

Zasiłek na dzieci w 2023 roku – aktualizacja

Kinderbijslag w 2023 roku wyniesie:

  • 269,76 euro na dzieci od 0 do 5 do 6 lat
  • 327,56 euro na dzieci w wieku od 6 do 11 lat
  • 385,37 euro na dzieci w wieku od 11 do 18 roku życia.

Wysokość dodatku Kindgebonden budget nie jest natomiast stała. Będzie ona uzależniona bezpośrednio od dochodów osoby starającej się o świadczenie.

Zasiłek na dzieci w 2022 roku

Od początku 2022 roku zasiłek wzrósł do:

  • 230,69 euro kwartalnie na dzieci w wieku 0-5 lat,
  • 280,13 euro kwartalnie na dzieci w wieku od 6 do 11 lat,
  • 329,56 euro kwartalnie na dzieci w wieku od 12 lat do ukończenia 18 roku życia.

Zasiłek na dzieci w 2019 roku 

Zasiłek ten może Ci przysługiwać, jeżeli posiadasz dzieci i legalnie przebywasz na terenie Holandii. Wszystko ze względu na ubezpieczenie dzieci i opłacane podatki. Obejmuje on własne, adoptowane oraz dzieci, którymi aktualnie się opiekujemy jako prawni opiekunowie. Wysokość świadczenia zależy od wieku dziecka – do 5 roku życia świadczenie może wynosić nawet 219,97 euro na kwartał. Następnie do 11 roku życia zasiłek wzrasta i może wynieść do 267,10 euro, a do 17 roku życia możesz otrzymać 314,24 euro na kwartał. Pamiętaj, że zasiłek dla dzieci wypłacany jest przez holenderski Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zasiłek dla bezrobotnych

Mimo że aktualnie przebywasz w Holandii ze względu na pracę, ta sytuacja może ulec zmianie. Jeżeli nagle zostaniesz bez zarobku to tak, jak w większości krajów, możesz ubiegać się o WW-uitkering, czyli zasiłek dla bezrobotnych.

Na samym początku zasiłek bezrobotny przyznawany jest na 3 miesiące, a następnie może być on rozszerzony, z czego okres wypłacania zasiłku określany jest na podstawie stażu pracy (maksymalnie 24 miesiące). Podstawą są 4 przepracowane lata w ciągu 5 ostatnich lat. Wysokość zasiłku zależy od średnich zarobków osoby, która się o niego stara.

Aby został Ci on przydzielony musisz spełniać odpowiednie wymogi. Podstawowym z nich jest przebywanie oraz legalne zatrudnienie w Holandii przez co najmniej 36 tygodni (z czego przepracowałeś 26 tygodni). Jeżeli starasz się o zasiłek za tzw. utracone godziny, to musisz udowodnić, że straciłeś już więcej niż 5 godzin pracy tygodniowo. Oczywistymi wytycznymi są również: brak innej pracy zarobkowej, strata pracy bez orzeczenia Twojej winy oraz możliwość podjęcia innej pracy.

Wyżej wymienione warunki to prawnie określone podstawy do podjęcia przez Urząd Pracy decyzji. Mimo to jest jeszcze kilka elementów, które również mogą mieć na nią wpływ. Podstawą jest odpowiadanie na korespondencję przesyłaną przez holenderski Urząd Pracy. Następnie brany jest pod uwagę Twój pobyt w Holandii. Jeżeli do momentu wydania decyzji opuścisz ten kraj to możesz niestety spodziewać się negatywnej odpowiedzi.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych w Holandii wynosi 75% podstawy wynagrodzenia osoby ubiegającej się o to świadczenie. Dodatkowo od każdej wypłacanej kwoty zostaje potrącony koszt w wysokości 8% (Vakantiegeld), który w całości będzie wypłacony w momencie zaprzestania pobierania zasiłku.

Zapomoga społeczna

Czasami jednak sytuacja zawodowa nie zmienia się przed upływem okresu, na jaki został przyznany zasiłek dla bezrobotnych. W takich momentach można skorzystać z zapomogi społecznej. Aby otrzymać taką zapomogę musisz mieć ukończone 18 lat oraz Twoim stałym miejscem pobytu musi być Holandia. Dodatkowo nie posiadasz dochodów lub funduszy na przeżycie, nie posiadasz majątku przekraczającego określoną kwotę (11800 euro dla osoby samotnie wychowującej dziecko lub pary czy 5900 euro dla singla), nie pobierasz innych zasiłków, ale aktywnie poszukujesz pracy. Pomocna również będzie znajomość języka niderlandzkiego na poziomie podstawowym potwierdzona certyfikatem.

Wysokość zapomogi określana jest na podstawie wysokość holenderskiej płacy minimalnej – dla par to 100% wysokości płacy minimalnej, dla singla – 70%. Dla samotnego rodzica to 70% minimalnej wypłaty oraz dodatkowe pieniądze na dziecko.

Wszystkie dokładne informacje na temat zasiłków możesz znaleźć również na stronach internetowych lub bezpośrednio w odpowiednich instytucjach zajmujących się przyznawaniem zasiłków.

Wyjazd do Holandii

Praca i życie w Holandii stanowią obiekt zainteresowań wielu z nas. Warto więc zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy w tym kraju. Jeśli nie jesteś jeszcze przekonany, dlaczego warto podjąć tam zatrudnienie – sprawdź opinie naszych Pracowników. Agencja Silverhand zapewnia stabilną pracę za granicą na godnych warunkach oraz z odpowiednim wynagrodzeniem.