fbpx

Niemcy – zmiany w wynagrodzeniu i świadczeniach – Aktualizacja 2023

2023
12 kwietnia

Nowy rok to zazwyczaj okres podwyżek. W Republice Federalnej Niemiec są to z reguły zmiany dotyczące minimalnego wynagrodzenia oraz świadczeń. Jak będą wyglądały płace i dodatki w Niemczech w 2021 i 2022 roku?

Minimalna i dla stażystów

Minimalna stawka godzinowa w Niemczech w 2021 roku wynosiła 9,82 euro / godzinę. Od 1 lipca 2022 roku ma ona wzrosnąć do 10,45 euro / godzinę, z kolei od 1 października 2022 roku ma już wynosić 12 euro / godzinę.

Związki zawodowe i pracodawcy w układzie zbiorowym (przy udziale polityków) również wprowadzą zmiany dotyczące wzrostu stawek branżowych. 

 • Od 1.01.2023 r. dla kadry oświatowej wzrost do 17,87 euro za godzinę oraz dla kadry oświatowej z tytułem licencjata wzrost do 18,41 euro/godzinę. 
 • W branży opieki płaca minimalna zanotowała wzrost 1 września 2022 r. Kolejna podwyżka nastąpi 1 maja 2023 roku. 
 • Od 1 stycznia 2023 r. wzrośnie płaca minimalna dla elektryków do 13,40 euro za godzinę.

Stażyści w 2021 roku mogli liczyć na miesięczne wynagrodzenie stażowe na poziomie 550 euro. W 2022 roku dodatek ma wzrosnąć do 585 euro, natomiast od 2023 będzie to już 620 euro.

Dodatkowo, płaca minimalna dla stażystów w Niemczech  wzrośnie od 2023 r. w następujący sposób:

 • 620 euro w pierwszym roku szkolenia
 • 732 euro w drugim roku szkolenia
 • 837 euro w trzecim roku szkolenia
 • 868 euro w 4 roku szkolenia

Zmiany w umowach o pracę w Niemczech

Od pierwszego sierpnia umowy o pracę muszą być przekazane pracownikowi w pierwszym dniu zatrudnienia.

Następujące informacje muszą być zawarte w umowach o pracę od 01.08.2022 r.:

 • Dla umów na czas określony: Data zakończenia umowy o pracę lub stosunku pracy.
 • Okres próbny: Czas trwania okresu próbnego, jeśli pracownicy muszą go przejść.
 • Wypłaty wynagrodzeń: Informacje o wysokości i składzie wynagrodzeń (w tym o wypłacie premii, dodatków, nadgodzin i płatności specjalnych oraz o tym, kiedy i jak są wypłacane).
 • Przerwy i praca w systemie zmianowym: informacje o uzgodnionym czasie pracy i odpoczynku oraz przerwach na odpoczynek; określenie systemu zmianowego i rytmu zmianowego (w tym wymagania dotyczące zmian), jeśli uzgodniono pracę w systemie zmianowym.
 • Uprawnienia do dalszego szkolenia: Istniejące uprawnienia do dalszego szkolenia, jeśli pracodawca je oferuje.
 • Miejsce pracy: Pisemna informacja o swobodnym wyborze miejsca pracy przez pracowników, jeśli zostało to uzgodnione.
 • Zakładowy system emerytalny: Jeśli pracodawca zgadza się na zakładowy system emerytalny, dane adresowe podmiotu wypłacającego emeryturę.
 • Procedura wypowiedzenia: Wszystkie informacje dotyczące obowiązujących okresów wypowiedzenia i procedur w przypadku wypowiedzenia umowy przez pracodawcę.
  Ważne: Należy również określić okres na wniesienie powództwa o ochronę przed niesprawiedliwym zwolnieniem.
 • Praca na wezwanie: Umowa o pracę na wezwanie, liczba godzin do zapłaty, okres wypowiedzenia i ramy czasowe

Nowość dla pracowników zdalnych

Nowy rok 2021 to również ułatwienia związane z pandemią. Niemiecki rząd postanowił wprowadzić ulgę podatkową dla osób, które pracują zdalnie. Pracując na odległość, można zmniejszyć swój podatek o 5 euro dziennie. Ulga jest wliczana do kosztów uzyskania przychodu z opcją odliczenia od podatku do kwoty maksymalnie 600 euro rocznie.

Hartz 4 – przekszatłcenie w Bürgergeld?

Od stycznia 2023 roku zasiłek Hartz IV przekształci się w BürgergeldBürgergeld  to dochód obywatelski, który będzie podstawowym zabezpieczeniem, wspierającym powrót na rynek pracy. Bürgergeld ma za zadanie zrekompensować rosnącą inflację oraz koszty energii. Osoby pobierające Hartz IV będą miały automatycznie naliczany nowy zasiłek.

Beneficjentwysokość zasiłku
Dzieci do lat 5318 euro/miesięcznie
Dzieci 6 – 13 lat348 euro/miesięcznie
Młodzież 14 – 17 lat420 euro/miesięcznie
Pary mieszkające razem451 euro/miesięcznie
Osoby samotne502 euro/miesięcznie

Arbeitslosengeld II (Heartz 4) to świadczenie przeznaczone dla osób zameldowanych na terenie Niemiec (również obcokrajowców), którzy mają mniej niż 65 lat i nie mają możliwości samodzielnego utrzymania się. Wysokość Hartz 4 uzależniona jest od wielu czynników i kształtuje się następująco:

Beneficjent202020212022
Dzieci do lat 5250283285
Dzieci 6 – 13 lat308309311
Młodzież 14 – 17 lat328373376
Osoby do 25 roku życia mieszkające z rodzicamibd357360
Partnerzy/małżonkowie389401404

Kindergeld

Kindergeld jest jednym z najpopularniejszych dodatków socjalnych. Wysokość świadczenia jest uzależniona od tego, ile dzieci posiada rodzic.

W 2023 roku Kindergeld zostanie wyrównany do 250 euro na każde dziecko. Zmiana została zatwierdzona w projekcie ustawy antyinflacyjnej. Choć początkowo planowano wzrost świadczenia na pierwsze, drugie i trzecie dziecko do 237 euro, a na czwarte i każde kolejne 250 euro miesięcznie, ostatecznie zdecydowano się na ujednolicenie stawki i ustanowienie 250 euro miesięcznie na każde dziecko.

Liczba dzieci2020202120222023
1-2204219219250
3220225225 250
4 i więcej235250250 250

Ulga na dzieci

Rodzice, poza Kindergeld mogą dodatkowo otrzymać ulgę podatkową z powodu posiadania potomstwa. W 2021 roku odliczenie wzrosło o 500 euro i wynosi maksymalnie 8388 euro. Jest to największy wzrost od 2010 roku. Stawki pozostają bez zmian w 2022 roku.

W 2023 roku Kinderfreibetrag osiągnie wysokość 8688 euro. 

Kwota wolna od podatku wzrosła w 2022 roku z 9984 EUR do 10347 EUR i odnotuje dalszy wzrost w 2023 roku do 10632 EUR.

Emerytura podstawowa

Nowy rok 2021 oznaczał podwyżki dla osób, które otrzymują Grundrente, czyli emeryturę podstawową. W 2021 dodatek wyniesie około 75 euro i obejmie aż 1,3 mln osób starszych. W 2022 roku nie odnotowano zmian w wysokości dodatku.

Grundrente dotyczy osób, które odprowadzały składki emerytalne przez minimum 33 lata, a ich dochód jako emeryta/rencisty nie przekracza 1250 euro w przypadku osób samotnych lub 1950 euro w przypadku par.

W 2023 roku emeryci na zachodzie kraju otrzymają o około 38 euro więcej, a na wschodzie Niemiec o prawie 46 euro więcej emerytury. Według ekspertów wzrost w 2023 roku wyniesie 5%, a w 2024 roku 4,7%.

Wiek emerytalny w Niemczech

Od 01.01.2022 r. wiek emerytalny wzrósł do 65 lat i 11 miesięcy. Do 2031 roku wzrośnie do 67 lat. 

Od 2023 roku pieniądze, które można dodatkowo zarobić na emeryturze wzrastają z 6300 EUR do 17800 bez potrącania z emerytury. Będzie to korzystne dla osób, które przechodzą na wcześniejszą emeryturę. Ponieważ za każdy miesiąc przejścia na wcześniejszą emeryturę potrącane jest 0,3% emerytury, aż do 14,4% lub 4 lat.

Podwyżka emerytur w Niemczech

W zachodnich Niemczech emerytury wzrosły o 5,35%, a we wschodnich o 6,12%. Prognoza na 01.07.2023 jest taka, że emerytura wzrośnie w zachodnich Niemczech o 3,5% a we wschodnich o 4,2%. 

Wohngeld

Wohngeld, czyli podatek mieszkaniowy to dofinansowanie dla wynajmujących mieszkanie oraz właścicieli lokali mieszkalnych. Osoby, które wynajmują, mogą otrzymać dodatek do części czynszu. W 2021 Wohngeld wzrósł o 15 euro miesięcznie, z kolei w 2022 roku wzrósł średnio o 13 euro. Dodatek mieszkaniowy wyliczany jest na podstawie wysokości czynszu i dochodów miesięcznych na wszystkich członków gospodarstwa domowego (maksymalnie 8 osób).

Wohngeld w 2022 roku występuje jako:

 • Der Mietzuschuss – dodatek mieszkaniowy przeznaczony dla najemcy mieszkania, pokoju, itp. oraz mieszkańców domów opieki (pomieszczenie musi mieć charakter mieszkalny i być użytkowane osobiście przez wnioskodawcę),
 • Der Lastenzuschuss – dodatek na pokrycie obciążeń dla właścicieli mieszkań, domów, itp. (lokal musi być użytkowany osobiście przez wnioskodawcę).

Średnio w 2023 roku Wohngeld wzrośnie z 180 do 370 euro miesięcznie.

Poprzez zastosowanie „Wohngeld Plus” liczba osób uprawnionych do otrzymania zasiłku wzrośnie z 600 tysięcy do 2 milionów. Jest to spowodowane faktem, iż zasiłek będzie zawierał dopłatę do ogrzewania.

Niemcy zachęcają mnogością ofert pracy do wyboru. Jeśli jednak nie znajdziesz odpowiedniej oferty pracy bądź wolałbyś skorzystać z pomocy naszych rekruterów – zachęcamy do kontaktu. Zadzwoń na numer +48 539 601 600 lub napisz na adres praca@silverhand.eu

Tekst został opracowany przez:

poloniusz.pl