Kindergeld – najważniejsze informacje – aktualizacja 2022

2021
05 maja

Kindergeld funkcjonuje podobnie jak nasz polski zasiłek 500+ i jest wypłacane co miesiąc na każde dziecko. Niemiecki dodatek przysługuje osobom posiadającym dzieci i pracującym na terenie Niemiec.

W 2020 roku zostały zniesione w Niemczech górne progi dochodowe. Oznacza to, że więcej rodziców zyskało możliwość korzystania z Kindergeld. Warto ubiegać się o dodatkowe świadczenie na dzieci, gdyż wartość zasiłku może znacznie podreperować domowy budżet.

W 2021 i 2022 roku doszło natomiast do zmiany stawek, co powinno zainteresować wszystkich rodziców, pobierających zasiłek na dzieci.

Komu przyznawany jest zasiłek?

Nasi zachodni sąsiedzi często kojarzą się z wysokimi podatkami, ale także rozwiniętym „socjalem”, co dla wielu osób stanowi dodatkowy, zachęcający bodziec, by właśnie tam wyjechać, pracować i zacząć nowe życie.

Zasiłek Kindergeld przyznawany jest wszystkim rodzicom, którzy posiadają dziecko i pracują w Niemczech. Zgłoszenie wniosku jest zasadne w przypadku dzieci uczących się, które nie skończyły jeszcze 25. roku życia. Przy czym, aby uzyskać świadczenie należy przepracować w Niemczech co najmniej 183 dni w danym roku podatkowym, a także opłacać świadczenia socjalne i mieć zameldowanie na terenie Niemiec, mając jednocześnie meldunek z dziećmi w Polsce.

Wniosek może złożyć jeden z rodziców, a drugi musi jedynie udzielić zgody na złożenie wniosku w jego imieniu. W przypadku, gdy jeden z partnerów ma już dzieci z innego związku, lepiej żeby to on zajął się złożeniem wniosku. W tym przypadku liczba dzieci zostanie zsumowana, i na pociechy z obecnego związku będzie przysługiwała większa kwota. Jeśli oboje z rodziców pracują w Niemczech, a dziecko zostało w Polsce np. pod opieką babci to również na nie przysługuje Kindergeld. W tym przypadku złożenie wniosku jest możliwe po co najmniej półrocznym okresie zatrudnienia w Niemczech.

Po wprowadzeniu w Polsce zasiłku 500+, dziecku na które przysługuje również Kindergeld wypłacana jest różnica między tymi dwoma świadczeniami. Termin wypłaty zasiłku uzależniony jest od ostatniej cyfry Kindergeldnummer. Każda cyfra oznacza inny termin wypłaty świadczenia w poszczególnych miesiącach w roku.

Niezbędne dokumenty

Wymagane dokumenty należy przedstawiać w Familienkasse (niemieckiej kasie rodzinnej). Warto pamiętać, że jeśli nasz wniosek zostanie odrzucony to mamy 30 dni na odwołanie od odmownej decyzji. Jest również szereg zobowiązań, jakie należy wypełniać wobec Familienkasse. Znajdują się wśród nich zarówno wezwania do dołączenia dodatkowych dokumentów, jak i ankiety na temat aktualnego statusu dotyczącego pracy czy zamieszkania. Jeśli nie wczytamy się dokładnie w adresowane do nas pisma i nie dopełnimy formalności lub nie poinformujemy kasy o zmianach dotyczących pracy czy zameldowania, możemy otrzymać nawet wezwanie do zwrotu wypłacanego Kindergeld, do czasu rozpatrzenia i wyjaśnienia sprawy.

Aby ubiegać się o dodatek Kindergeld należy przedstawić następujące dokumenty (wykaz dokumentów może się różnić w zależności czy wnioskodawca pracuje w polskiej firmie i został oddelegowany do Niemiec, mieszka i pracuje na terenie Niemiec lub prowadzi u zachodnich sąsiadów działalność gospodarczą):

  • zaświadczenie o podatku płaconym w Niemczech z tytułu wykonywanej pracy (Lohnsteuerbescheinigung),
  • kopia aktu małżeństwa (przetłumaczona z języka polskiego),
  • zaświadczenie pracodawcy „Bescheinigung des Arbeitgebers”,
  • pesel,
  • dokument potwierdzający meldunek w Niemczech lub umowę wynajmu mieszkania, 
  • kopia aktu urodzenia dziecka, również przetłumaczona z języka polskiego,
  • decyzja o ewentualnym zasiłku przysługującym w Polsce,
  • w przypadku dzieci pełnoletnich do 25. roku życia zaświadczenie o pobieraniu nauki na wyższej uczelni lub odbywania praktyk zawodowych, dokument potwierdzający wspólny meldunek całej rodziny, ksero dowodu osobistego lub paszportu, zaświadczenie o nie pobieraniu zasiłku w innych krajach Unii Europejskiej, kopia ubezpieczenia na terenie Niemiec, kopia meldunku lub zaświadczenia o stałym pobycie w Niemczech. 

Warto śledzić aktualne wytyczne Familienkasse, aby móc skompletować cały niezbędny zestaw dokumentów. Od czerwca 2016 funkcjonuje w Niemczech metoda kontrolna numerem identyfikacyjnym, niem. IdNr-Kontrollverfahren, posiadanie tego numeru jest niezbędne do złożenia wniosku o Kindergeld.

Ile wynosi zasiłek Kindergeld?

Zasiłek Kindergeld przysługuje na każde dziecko i wypłacany jest co miesiąc, jednak różni się wysokością. Co roku stawki są inne, na korzyść świadczeniobiorców wzrastają. Na przestrzeni ostatnich lat kształtowało się to w następujący sposób:

20182019202020212022
na pierwsze i drugie dziecko194204204219219
na trzecie dziecko200210210225225
każde kolejne225235235250250

Warto nadmienić, że od 1 stycznia 2021 roku, wrosła także ulga z tytułu posiadania dzieci (Kinderfreibetrag). Obecnie wynosi ona 8 388 euro i wzrosła aż o 570 euro – w 2022 roku pozostała bez zmian.

Kinderzuschlag, czyli dodatek do Kindergeld

Kinderzuschlag to dodatkowe świadczenie wynoszące  w 2022 roku 209 euro / miesiąc na dziecko jakie mogą otrzymać rodzice dziecka, których dochody nie przekraczają 900 euro miesięcznie lub 600 euro w wypadku wychowywania dziecka samotnie.

Dziecko nie może mieć ukończonych 25 lat oraz musi być na utrzymaniu i mieszkać razem z rodzicem starającym się o świadczenie.

Obliczając miesięczne dochody rodzica należy wziąć pod uwagę miesięczne wynagrodzenie, rentę lub emeryturę oraz zasiłek chorobowy lub dla bezrobotnych typu pierwszego (Arbeitslosengeld I). Świadczenie to nie przysługuje bezrobotnym pobierającym zapomogę typu drugiego, czyli Hartz IV (Arbeitslosengeld II).

Przy obliczaniu dochodów nie należy doliczać wpływów z tytułu Kindergeld i Wohngeld.

Jeśli jesteś zainteresowany pracą w Niemczech sprawdź nasze oferty pracy. Zachęcamy również do nauki języka niemieckiego, aby lepiej porozumiewać się w miejscu pracy.

Uwaga: Opracowanie to ma charakter informacyjny. Dokładamy wszelkich starań, aby na bieżąco aktualizować wszelkie informacje. Nie stanowi to jednak wiążącej interpretacji prawnej.