Skip to main content

Zwolnienie z odbywania kwarantanny w Polsce – kogo dotyczy?

Prawo i podatki

Od dnia 4 maja 2020 r. z obowiązku odbywania 14-dniowej kwarantanny w przypadku wjazdu do Polski zwolnione są osoby, które wykonują w Niemczech, w Czechach, na Litwie, lub na Słowacji czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe. Zwolnienie dotyczy również uczniów oraz studentów pobierających naukę w Polsce lub we wskazanych powyżej państwach.

Przekraczając granicę państwową należy udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej wykonywanie czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych lub pobieranie nauki w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym.

Zwolnienie z odbywania kwarantanny nie dotyczy osób wykonujących zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567) oraz osób wykonujących czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473).

Podstawa prawna: §3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (poz. 792).