fbpx

Jak udokumentować zagraniczny staż pracy?

2020
13 maja

Kończąc zawodową przygodę u zagranicznego pracodawcy warto zadbać o udokumentowanie stażu pracy. Co zyskujemy przez poświadczenie długości zatrudnienia? Jak zadbać o dokumentację?

Po co dokumentować zagraniczny staż pracy?

Dzięki udokumentowanemu stażowi pracy możemy liczyć na wliczenie czasu zatrudnienia do emerytury, dłuższy urlop, a nawet zasiłek w czasie przebywania w kraju. Potwierdzony okres zatrudnienia może być również przydatny przy uzyskaniu dodatku stażowego bądź nagrody jubileuszowej.

Respektowanie czasu zatrudnienia za granicą wynika z art. 86 ust. 1 Ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy z 20. kwietnia 2004 roku: Udokumentowane okresy zatrudnienia, przebyte za granicą u pracodawcy zagranicznego, są zliczane do okresów pracy w Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie uprawnień pracowniczych.

Jak udokumentować zagraniczny staż pracy?

W większości krajów podobnie, jak w Polsce funkcjonują świadectwa pracy. W innych przypadkach zagraniczny pracodawca może wystawić poświadczenie zatrudnienia na wniosek pracownika. Aby dokument ten był wiążący, musi zawierać:

  • Nazwę oraz adres siedziby pracodawcy;
  • Dane osoby sporządzającej dokument;
  • Okres zatrudnienia z uwzględnieniem dokładnych dat.

Dodatkowo polski pracodawca może poprosić o przetłumaczenie dokumentu, jeśli jest on dla niego niezrozumiały. Warto jednak podkreślić, że nie jest wymagane tłumaczenie uwierzytelnione (realizowane przez tłumacza przysięgłego).

Jeśli nie świadectwo pracy to co?

edną z możliwości udokumentowania zagranicznego stażu pracy formularz U1. Jest to międzynarodowy ujednolicony dokument funkcjonujący na terenie Unii Europejskiej. Formularz zawiera wszystkie okresy składkowe na terenie państwa, gdzie wykonywaliśmy pracę zarobkową. Równocześnie jest poświadczeniem okresów zatrudnienia, więc może być uznawany przez niektórych pracodawców zamiast świadectwa pracy.

Uzyskanie formularza U1 należy realizować poprzez podjęcie następujących kroków:

  1. Zgłoszenie do urzędu pracy w kraju, w którym byliśmy zatrudnieni.
  2. Otrzymanie zaświadczenia uprawniającego do wydania druku U1.
  3. Czas oczekiwania na otrzymanie formularza uzależniony jest od kraju obecnego przebywania i może wynieść do 8 tygodni.

W każdym kraju inna będzie instytucja, do której należy się zgłosić o potwierdzenie okresu zatrudnienia. Poniżej załączyliśmy najpopularniejsze lokalizacje wraz z adresem urzędów, gdzie można pobrać odpowiedni formularz:

Co zrobić, gdy nie masz U1?

Potwierdzenie okresu zatrudnienia za granicą można uzyskać za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy. W tym celu należy wypełnić odpowiedni wniosek upoważniający urząd do reprezentowania nas z w kontakcie z odpowiednią instytucją zagraniczną. Do Urzędu Pracy należy jednocześnie złożyć dokumenty odpowiednie do kraju, w którym pracowałeś. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie urzędu pracy: https://zielonalinia.gov.pl/-/potwierdzenie-okresow-pracy-za-granica-po-powrocie-do-polski-niezbedne-dokumenty

Jak jeszcze można potwierdzić zagraniczny staż pracy?

Okres zatrudnienia za granicą może być udokumentowany również poprzez przedstawienie pracodawcy:

  • Umowy o pracę;
  • Odcinków wypłat;
  • Zaświadczeń o objęciu pracownika ubezpieczeniem społecznym;
  • Innych zaświadczeń wydanych przez pracodawcę.

Przedkładane dokumenty nie mogą budzić żadnych wątpliwości polskiego pracodawcy, dlatego też zaleca się przedstawienie kilku dowodów zatrudnienia.

Tekst został opracowany przez:

poloniusz.pl