fbpx

W czym może pomóc konsul?

2020
03 czerwca
konsul

Wiele osób przebywających za granicą nie wie, że w sytuacjach kryzysowych może liczyć na różne instytucje i organizacje, które udzielą nam pomocy. Jedną z nich jest konsulat. Dlatego też warto wiedzieć, w jakich sprawach możemy liczyć na jego wsparcie.

Konsul, a ambasador?

Wiele osób utożsamia ambasadora z konsulem, jednak warto wiedzieć, że są to dwie odrębne funkcje, a co za tym idzie,posiadają zupełnie inne uprawnienia. Ambasada jest zagraniczną placówką dyplomatyczną danego kraju. Jej funkcje ograniczają się do porad prawnych oraz wydawania wiz wjazdowych w sytuacji, gdy w danym kraju nie ma konsulatu.Warto również wiedzieć, że na terenie ambasady obowiązuje prawo kraju, który reprezentuje.Konsulat natomiast również jest placówką dyplomatyczną, jednak oferuje bardziej rozwiniętą pomoc rodakom przebywającym poza granicami.

Kiedy możemy liczyć na pomoc konsula?

Wsparcie konsula otrzymamy w następujących przypadkach:

 • Utrata dokumentu tożsamości – wydawanie tymczasowych paszportów;
 • Zaginięcie bliskiej osoby;
 • Konflikt z pracodawcą (z wyjątkiem sytuacji wynikających z zaniedbania w realizacji obowiązków pracownika);
 • Trudna sytuacja materialna, a także powiązany z nią problem z powrotem do kraju;
 • Zatrzymanie lub aresztowanie;
 • Zgon bliskiego poza granicami.

Jeśli znajdujemy się za granicą, a nasza sytuacja wymaga interwencji konsula, warto wiedzieć, jak można się skontaktować z poszczególną placówką. Listę konsulatów wraz z danymi kontaktowymi można znaleźć tutaj: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/polskie-przedstawicielstwa-na-swiecie

Czym nie zajmuje się konsul?

Zgodnie z prawem są również sytuacje, w których nie możemy liczyć na wsparcie konsula, np.:

 • Pośrednictwo w zatrudnieniu i poszukiwaniu miejscu zamieszkania;
 • Uregulowanie należności finansowych (np. mandaty, koszty sądowe);
 • Pośrednictwo w usługach turystycznych;
 • Interwencja w przypadku niewywiązywania się (przez zainteresowanego) z umów cywilnoprawnych np. zakupu usług turystycznych;
 • Realizacja spraw urzędowych, ubezpieczeniowych, czy bankowych.

Warto również wiedzieć, że zgodnie z przepisami prawa oraz umowami międzynarodowymi konsul nie musi pomagać nam w każdej problematycznej sytuacji.

Co, gdy nie ma polskiego przedstawicielstwa?

W sytuacji, gdy przebywamy w kraju nienależącym do Unii Europejskiej, gdzie nie ma polskiej placówki dyplomatycznej – mamy prawo do pomocy ze strony przedstawicielstw innych państw wspólnoty. Warto podkreślić, że w takiej sytuacji otrzymamy wsparcie na równi z obywatelami kraju, do którego przedstawiciela się zgłosimy.

Tekst został opracowany przez:

poloniusz.pl