Skip to main content

Ujednolicenie płacy minimalnej w Europie – czy jest to możliwe?

Prawo i podatki

28 października Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy o ujednoliceniu płacy minimalnej w Unii Europejskiej. Czy jedna stawka dla wszystkich krajów członkowskich jest możliwa?

Unijna dyrektywa zmieni poziom wynagrodzenia?

Nicolas Schmit, komisarz UE ds. prawa i pracy socjalnej podkreśla, że – Przesłaniem dyrektywy jest wymóg adekwatnej płacy, która każdemu zapewni życie na przyzwoitym poziomie.

Unijni urzędnicy uściślają, że nie chodzi tutaj o ustalenie jednej wysokości płacy dla wszystkich krajów wspólnoty. Warto tutaj podkreślić, że stawki takiej nie ma w aż 6 krajach spośród 27 (Finlandii, Danii, Szwecji, Austrii, Włoszech i na Cyprze).

Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen wyjaśnia – Pracownicy powinni mieć dostęp do odpowiedniej płacy minimalnej i przyzwoitego poziomu życia. To, co dzisiaj proponujemy, to ramy dla płacy minimalnej, przy pełnym poszanowaniu tradycji narodowych. Poprawa warunków pracy i życia nie tylko ochroni naszych pracowników, ale także pracodawców, którzy płacą przyzwoite pensje.

Warto podkreślić, że unijne przepisy nie pozwalają na bezpośrednie ingerowanie w wysokość wynagrodzenia w poszczególnych krajach. Tym samym, aby uregulować stały poziom minimalnej, należałoby zmienić mówiące o tym traktaty. Jakie rozwiązanie może zaproponować Unia?

Wyrównanie wynagrodzenia – wyrównanie szans?

Aż 10% pracowników w krajach członkowskich UE żyje w ubóstwie. Dlatego też brukselscy urzędnicy postanowili działać i rozpocząć pracę nad projektem zapewniającym pracownikom godny poziom wynagrodzenia.

Komisja Europejska proponuje, by wszystkie kraje wspólnoty ustaliły reguły pozwalające na uaktualnianie poziomu płac, w nawiązaniu do konkretnych wskaźników oraz negocjowanie ich poziomu przez związki zawodowe i instytucje powiązane.

Wskaźniki, które mogłyby rzutować na wysokość minimalnej to np.:

  • siła nabywcza płacy minimalnej,
  • średni poziom płac oraz tempo ich wzrostu,
  • zmiany w średniej wydajności pracy.

Dzięki czemu stawka wynagrodzenia byłaby ściśle powiązana ze zmianami w produktywności gospodarki oraz z ogólnym wzrostem płac.

Brukselscy urzędnicy nie narzucają procentowych wskaźników dotyczących poziomu wynagrodzenia minimalnego. Szmit podkreśla, że niskie płace w pewnych krajach Unii rzutują na motywacje młodych ludzi do emigracji do bardziej atrakcyjnych zarobkowo państw. Jednak wspólnota nie może gwałtownie narzucić wyrównania wszystkich stawek, gdyż oznaczałoby to kryzys gospodarczy dla uboższych krajów Europy.

Płaca minimalna w Polsce i Europie

Poziom wynagrodzenia minimalnego w Polsce ustalany jest na podstawie przesłanek makroekonomicznych. Jego wysokość powinna być cyklicznie podwyższana, aby stanowiła co najmniej połowę średniej płacy. Obecnie wynagrodzenie minimalne wynosi 2600 zł brutto/msc.

Natomiast w 2021 ma wzrosnąć o 200 zł. Warto podkreślić, że waloryzacja minimalnego wynagrodzenia w latach 2019 – 2020 była najwyższą w Europie i wynosiła 17%.

Poziom minimalnego wynagrodzenia w krajach UE oraz prognozy na 2021-2022 w euro.

Kraj202020212022
Belgia159516151615
Bułgaria320370370
Chorwacja525555555
Czechy546546546
Estonia590630630
Francja153915901650
Grecja758758758
Hiszpania105010501210
Holandia (od 21 r.ż.)168017061725
Irlandia (stawka godzinowa)10,110,711,4
Litwa600640640
Luksemburg209521152115
Łotwa480540540
Malta772785785
Niemcy (stawka godzinowa)9,359,509,85
Polska611630675
Portugalia741780780
Rumunia542550550
Słowacja560610610
Słowenia905905925
Węgry500550550

Źródło: https://pl.tradingeconomics.com/forecast/minimum-wages

Tekst został opracowany przez:

poloniusz.pl