fbpx

Twoje prawa w procesie rekrutacji!

2014
16 grudnia
Prawo na świecie

Pracujesz w Niemczech? Sprawdź swoje prawa!

  Wiemy, że proces rekrutacyjny do pracy za granicę może wydawać się skomplikowany, dlatego przygotowaliśmy krótkie kompendium wiedzy. Dowiedz się na jakiej zasadzie działają agencje zatrudnienia i jak wygląda sytuacja prawna polskiego pracownika na terenie Niemiec.

Kto uczestniczy w procesie rekrutacji?

Najwięcej pytań zapewne pojawia się w temacie roli polskich agencji. Spieszymy więc z wyjaśnieniami. Sprawdzone i godne zaufania polskie agencje pracy współpracują zazwyczaj z zagranicznymi agencjami pracy tymczasowej. Dzięki temu oba podmioty mogą działać efektywniej oferując większe prawdopodobieństwo podjęcia pracy. Z punktu widzenia niemieckiego prawa agencja pracy tymczasowej jest pracodawcą ze wszystkimi tego konsekwencjami, działając jednocześnie jako klasyczny pośrednik. Jej celem jest znalezienie pracodawcy podmiotu, dla którego kandydat będzie pracować. Może to być np. firma instalatorska, stocznia czy warsztat samochodowy. Przy zatrudnieniu takiej osoby pośrednio lub bezpośrednio biorą zatem udział aż trzy firmy. Z tego względu warto mieć świadomość praw, jakie przysługują takiemu pracownikowi. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że przed wyjazdem do pracy za granicę posiadamy prawo żądać od polskiej agencji zatrudnienia przedłożenia tzw. umowy o skierowanie do pracy u pracodawcy zagranicznego. Prawo to wynika z art. 85 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001). Umowa o skierowanie nie oznacza jeszcze umowę o pracę. W pewnym sensie jednak powinna stanowić jej odbicie lustrzane. Faktyczna umowa o pracę zostanie podpisana z niemiecką agencją pracy tymczasowej zaraz po przyjedzie za granicę. Wcześniej jednak wszystkie warunki zatrudnienia powinna przedstawić polska agencja, do czego zobowiązuje ją wyżej wymieniony zapis.  

Nie bój się pytać!

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy zestaw pytań kontrolnych, które warto zadań podczas rekrutacji. Pamiętaj, że zawsze lepiej wydłużyć ten proces i mieć komplet informacji niż jechać “w ciemno” do obcego kraju. Wszyscy dobrze wiemy, że niewiedza szkodzi. O co więc warto zapytać i który wariant jest dla nas najkorzystniejszy?  
  1. Kto jest podmiotem zatrudniającym?

Najlepiej jeżeli zatrudnia nas agencja pracy tymczasowej z Niemiec. Drugą dobrą opcją jest zatrudnienie bezpośrednio w firmie, która poszukuje pracowników.

  1. Jaki rodzaj umowy proponuje agencja?

Standardowo, czy na terenie Polski czy za granicą, najlepiej jeżeli podpiszemy umowę o pracę.

  1. Na jak długo umowa jest zawierana?

Warto negocjować umowę na co najmniej 3 miesiące. Należy pamiętać, że zawarcie umowy na czas nieokreślony nie gwarantuje stabilności zatrudnienia.

  1. Jakie są okresy wypowiedzenia?

Na ten aspekt akurat nie masz wpływu. Okresy wypowiedzenia określa sztywno ustawa.

  1. Jakie są konsekwencje bezprawnego zerwania umowy o pracę przez pracownika?

Najlepiej jeżeli rozstając się z pracodawcą dotrzymasz okresu wypowiedzenia. Kary mogą się wahać od kilkuset nawet do tysiąca euro – nie zawsze jednak tak wysokie kary są zgodne z prawem! Warto szukać odpowiednich informacji sięgając np. po porady prawne.

  1. Ile dostaniemy na rękę (stawka netto)?

    Stawka netto uzależniona jest od klasy podatkowej. Bardzo ważne: zapytaj konsultanta w agencji, jaka klasa podatkowa przewidziana jest w Twoim przypadku. Pamiętaj, że precyzyjne określenie stawki netto jest w wielu przypadkach bardzo trudne, ale masz prawo wiedzieć chociażby szacunkowo, ile będzie otrzymywał netto.
  2. Kiedy jest wypłacane wynagrodzenie?

  3. Kto zapewnia zakwaterowanie i na jakich zasadach?

 

Kwestie finansowe

  Pamiętaj, że usługi agencji zatrudnienia są bezpłatne. Agencja może żądać jedynie zwrotu kosztów organizacji dojazdu i powrotu osoby skierowanej do pracy za granicę lub tłumaczenia dokumentów.