Skip to main content

Realia pracy w Austrii

Praca za granicą

Rynek pracy w Austrii dla pracowników z zagranicy cały czas kwitnie. Zaraz po Niemczech jest to drugi najczęściej wybierany kierunek emigracji zarobkowej. Jak wyglądają realia pracy w tym kraju? Najważniejsze informacje na temat austryjackiego rynku pracy znajdziecie w naszym materiale!

Formalności – meldunek

W Austrii występuje obowiązek meldunkowy. Podejmując pracę przez Agencje Zatrudnienia można uzyskać pomoc w wypełnieniu meldunku przez austryjackiego pracodawcę. Jeśli jednak sytuacja zmusi do samodzielnego meldunku, trzeba to zrobić w przeciągu 3 dni od podjęcia pracy w tym kraju. Do urzędu należy stawić się z dowodem osobistym oraz paszportem, potwierdzeniem zatrudnienia i dowodem ubezpieczenia społecznego. Jeśli obowiązek ten nie zostanie dopełniony może grozić kara finansowa w wysokości około 730 euro, a jeśli to nas nie zachęci do spełniania formalności kara ta wzrasta do ponad 2000 euro!

Przebywając w Austrii mniej niż 3 miesiące, np. w związku z podjęciem pracy sezonowej, wystarczy spełnić obowiązek meldunkowy. Natomiast jeśli pobyt będzie dłuższy niż 3 miesiące należy uzyskać potwierdzenia zameldowania. Na wnioskowanie o takie potwierdzenie są 4 miesiące od przyjazdu do Austrii i wiąże się to z kosztem 50 euro. Po 5 latach w Austrii można uzyskać pozwolenie na pobyt stały – również po złożeniu wniosku. 

Kogo poszukują pracodawcy w Austrii

W Austrii pracodawcy wymagają przede wszystkim znajomości języka niemieckiego. Najbardziej pożądani są fachowcy z branży technicznej i budowlanej. Bez problemu pracę w Austrii znajdą elektrycy, hydraulicy, spawacze, malarze, mechanicy, stolarze czy dekarze. Często pojawiają się również oferty pracy sezonowej przy zbiorach szparagów lub winogron. W branży turystycznej i wszelkiego rodzaju usługach również z łatwością znajdą pracę niemieckojęzyczne osoby.

Koszty życia w Austrii

Niestety utrzymanie w Austrii wiąże się z wysokimi kosztami. Na życie w tym kraju trzeba liczyć około 1000 – 1200 euro miesięcznie. W tej kwocie można zapewnić sobie mieszkanie, wyżywienie oraz transport. 

Zarobki

W Austrii nie istnieje minimalna wysokość wynagrodzenia. Zarobki zależą od branży, a wysokość regulowana jest przez układy zbiorowe, które chronią pracownika w kwestii wynagrodzeń. Wysokość wynagrodzenia jest również zależna od kwalifikacji, długości stażu pracy, stanowiska czy też rodzaju umowy. Zakłada się, że w Austrii rocznie można zarobić 39 tysięcy euro (OECD z 2013 roku), co daje 3250 euro miesięczne brutto.

Nasze aktualne oferty pracy w Austrii

Podatki

Mimo wysokich zarobków w Austrii należy również pamiętać o tym, że podatki w tym kraju należą do jednych z najwyższych na świecie. Kwota wolna od podatku wynosi 11 tysięcy euro rocznie. Następnie występuje pięć progów podatkowych. 25 % podatku przy zarobkach 11-18 tysięcy euro rocznie, 35% podatku przy dochodzie 18-31 tysięcy euro rocznie, 42% podatku płacą osoby zarabiające do 60 tysięcy euro. Zarobki do 90 tysięcy euro rocznie objęte są 48% podatkiem, a zarobki wyższe – 50%! Milionerzy o przychodach powyżej miliona euro rocznie muszą pogodzić się z 55% podatkiem.

Dodatki do pensji

W Austrii pracownicy mogą liczyć na dodatek finansowy, który stanowi 13-tą pensję oraz dodatek z okazji Świąt Bożego Narodzenia, czyli 14-tą pensję. Jeśli pracownik przepracuje minimum rok kalendarzowy, 13-tą pensję dostanie w wysokości miesięcznego wynagrodzenia. Jeśli jednak pracownik jest zatrudniony poniżej roku, dostanie odpowiednio wyliczony dodatek.

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych w Austrii wynosi 55% dotychczasowego wynagrodzenia netto. Warunkiem jaki należy spełnić jest przepracowanie minimum 28 tygodni (ponad pół roku) w ciągu ostatniego roku. Do tej odliczonej kwoty można również uzyskać dodatki.
Wysokość zasiłku i okres trwania jego wypłacania jest zależny od rodzaju zatrudnienia, długości stosunku pracy oraz wieku pracownika. Okres wypłacania zasiłku może wynosić od 20 tygodni do 52 tygodni (od 4,5 miesiąca do niecałego roku).  

Rodzaje umów

W Austrii można spotkać się z dwoma rodzajami umów. Arbeitsvertag to austryjacki odpowiednik polskie umowy o pracę, a Werkvertag to tamtejsza umowa zalecenie.

Godziny pracy

Godziny pracy w Austrii wyglądają tak jak w Polsce – 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo. Za pracę ponad 40 godzin w  tygodniu przysługuje wynagrodzenie dodatkowe za nadgodziny określone w umowach zbiorowych . Wynosi ono 150% stawki godzinowej albo 200% jeśli nadgodziny są przepracowane w weekend. Czasem można spotkać się z sytuacją, gdzie pracownik pracuje 9 godzin dziennie, po to aby w piątek móc skrócić czas pracy. Jest to kwestia ustalenia między pracownikiem a pracodawcą.

W Austrii przerwa w pracy wynosi 30 minut po przepracowaniu 6 godzin. Jednak przerwa ta jest nieodpłatna i nie wlicza się co czasu pracy. Pracodawca musi również przestrzegać tego, aby pomiędzy dniami pracy pracownik miał zapewnione minimum 11 godzin odpoczynku, a pomiędzy tygodniami pracy minimum 36 godzin. 

Urlop

Zatrudnienie na pełen etat daje prawo do urlopu wypoczynkowego, którego długość uzależniona jest od tygodniowego wymiaru pracy. Jeśli pracownik pracuje 5 dni w tygodniu przysługuje mu 25 dni urlopu, a jeśli 6 dni w tygodniu – 30 dni. Prawo do urlopu można odebrać dopiero po przepracowaniu 6 miesięcy, a wraz z 7 miesiącem pracy uzyskuje się pełne prawo do urlopu. Jeśli pracujemy drugi rok, to pełne prawo do urlopu w pełnym wymiarze nabywane jest od nowego roku kalendarzowego. Jeśli staż pracy wynosi 25 lat urlop wypoczynkowy wzrasta do 6 tygodni (30 lub 36 dni – w zależności od roku kalendarzowego).