fbpx

Kwota wolna od podatku w Polsce i na świecie

2020
14 lipca

Kwota wolna od podatku to suma dochodów, od której nie musimy odprowadzać podatku dochodowego. W większości krajów stawka ta jest modyfikowana każdego roku. Jak wygląda kwota wolna od podatku w Polsce, a jak w innych krajach w Europie i na świecie?

Kwota wolna od podatku w Polsce

Od 1 stycznia 2020 roku w Polsce obowiązuje nowa stawka uzależniona od wysokości dochodu. Podstawą do wyliczenia podatku jest dochód pracownika, czyli różnica pomiędzy przychodem, a kosztami jego uzyskania. Warto również podkreślić, że w Polsce od 2019 roku obniżeniu uległ pierwszy próg podatkowy – z 18% na 17%.

Nowelizacja przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350) wpłynęła na powstanie dodatkowego progu podatkowego oraz poszerzenie grona osób objętych zwolnieniem z podatku:

Wysokość dochodu
(2019)
Kwota wolna od podatku
(2020)
Do 8000 zł 1420 zł
8000 – 13000 zł 1420 zł pomniejszone o kwotę wyliczoną na podstawie wzoru: 871,70 zł x (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł)/5000 zł
13000 – 85528 zł 548,30 zł
85528 – 127000 zł 548,30 zł pomniejszone o kwotę wyliczoną na podstawie wzoru: 548,30 zł x (podstawa obliczenia podatku –85528 zł)/41472 zł

Oznacza to, że osoby, które w 2019 roku zarobiły poniżej 8000 zł będą zwolnione z konieczności płacenia podatku dochodowego. Analogiczna sytuacja dotyczy osób poniżej 26 roku życia (niezależnie od dochodów), z wyjątkiem osób prowadzących działalność gospodarczą.

Na przestrzeni ostatnich 20 lat kwota wolna od podatku w Polsce ulegała znacznemu wzrostowi:

Kwota wolna od podatku w Europie

W większości krajów na świecie funkcjonuje kwota wolna od podatku, jednak jej wysokość jest bardzo zróżnicowana.  Polska w porównaniu do innych krajów Unii jest na szarym końcu pod względem jej poziomu (wyprzedzamy Rumunię i Litwę).

Wysokość kwoty wolnej od podatku w krajach Europy kształtuje się na poziomie od 10% średniej rocznej pensji (w Danii) do nawet 73% (w Hiszpanii). Jedynie na Węgrzech i w Bułgarii nie funkcjonuje kwota wolna od podatku.

Kwota wolna od podatku na świecie

Rządy uboższych krajów zdają sobie sprawę z tego, że wysokie podatki wpływają negatywnie na gospodarkę – obciążeni podatnicy otrzymują zwrot swoich płatności w postaci świadczeń socjalnych. Dlatego też w krajach Ameryki Południowej,uboższej Azji, czy Afryki ulga podatkowa jest bardzo wysoka. W przeliczeniu na złotówki wynosi:

  • 11127 zł w Maroko,
  • 12384 zł w Botswanie,
  • 14040 w Tajlandii,
  • 20000 w RPA,
  • 28000 w Brazylii,
  • 45172 zł w Kolumbii.

Wysoką kwotę wolną od podatku mają również Stany Zjednoczone. Suma ta jest modyfikowana każdego roku i obecnie wynosi około 10000$. Tak duża kwota powoduje, że większość amerykańskich rencistów i emerytów jest zwolniona z podatku, mimo że świadczenia te z zasady nie podlegają zwolnieniu.

Tekst został opracowany przez:

poloniusz.pl