Skip to main content

Pasek z wynagrodzeniem – co i jak?

Praca za granicą

Pasek z wynagrodzeniem – co i jak? 

 

Kwestia wysokości zarabianej stawki w netto jest dla Ciebie niejasna i chciałbyś otrzymać dokument ze wszystkimi informacjami? Czy pracodawca ma obowiązek wydania takiego dokumentu? Dzisiaj wyjaśniamy tajemnice tzw. pasków wynagrodzeń.

 

Co to dokładnie jest?

Paskami wynagrodzeń nazywa się potocznie dokument z dokładnym wykazem zarobionej stawki oraz wszystkich składek ubezpieczeniowych odprowadzanych przez pracodawcę. Wynagrodzenie składa się z płacy zasadniczej, a także z dodatków – obowiązkowych i fakultatywnych. Odjęcie wykazanych składek od zarobionej kwoty brutto powinno dać nam kwotę netto, czy stawkę, którą otrzymujemy na rękę.

 

Kiedy możesz żądać wydania paska?

Żądać możesz zawsze, ale kodeks pracy nie uwzględnia przymusu wydania takiego dokumentu. Pracodawca musi jednak przekazać paski, jeśli jeżeli to zgodne z przepisami wewnątrzzakładowymi zawartymi w układzie zbiorowym, regulaminie wynagradzania czy regulaminie pracy. Wszelkie informowanie podwładnych o sposobie wyliczania stawek netto zależą więc jedynie od wymienionych regulacji lub dobrowolności szefa.

W praktyce przedsiębiorstwa często wydają zatrudnionym omawiane paski, bo pozwala to unikać dodatkowych pytań, wyjaśnień oraz nieporozumień co do sposobu ustalenia wysokości danego składnika.

Dokumenty prezentujące informacje o wysokości zarobków pracownika powinny być udostępniane do wglądu tylko temu, którego dotyczą, i ewentualnie uprawnionym do tego instytucjom, takim jak sąd, urząd skarbowy, ZUS czy komornik. Pasek wynagrodzeń może być wydany w każdej formie – papierowej czy np. mailowej.

 

Paski w innych krajach 

W każdym kraju przy wynagrodzeniu masz możliwość otrzymania paska. W wielu z nich wydanie takiego dokumentu jest nawet obowiązkowe. Taki dokument jest sporządzony oczywiście w języku danego kraju, przez co możemy mieć problem ze zrozumieniem co dokładnie zostało zawarte na pasku. W holenderskim Salarisie, norweskim lønnslipp czy przy Lohnabrechnung, czyli niemieckich rozliczeniach wypłat warto zasięgnąć informacji na stronach czy forach, gdzie istnieją całe słowniczki z przetłumaczonymi składnikami pasków wynagrodzeń.
Pamiętaj, że na pasku powinieneś mieć wypisane takie rzeczy jak np.  wszystkie przepracowane godziny (wraz z nadgodzinami) czy świadczenia urlopowe.

 

Jak więc sprawdzić co jest odliczane od moich zarobków?

Jeżeli chcesz dokładnie sprawdzić wszystkie odliczane składki bez paska wynagrodzeń, to możesz poprosić o udostępnienie dokumentacji, na podstawie której zakład pracy wyliczył należną Ci kwotę netto. Obowiązek udostępniania takich dokumentów spoczywa na pracodawcy i to niezależnie od stanu zatrudnienia czy formy wypłaty wynagrodzenia.

Takimi podstawowymi dokumentami są:

• regulamin wynagradzania lub zbiorowy układ pracy,

• imienna karta wypłacanego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z zatrudnieniem (z wyodrębnieniem poszczególnych elementów pensji oraz obowiązkowych i dobrowolnych potrąceń),

• indywidualna karta ewidencji czasu pracy, zawierająca informację o liczbie przepracowanych godzin oraz nieobecnościach,

• lista obecności,

• karta zasiłkowa ZUS Z-17, przedstawiająca dane dotyczące wypłaconych świadczeń należnych w razie choroby i macierzyństwa.

 

Firmy jako podmioty pełniące rolę płatników muszą też wręczać co miesiąc pracownikom zestawienie informacji, które zostały za nich przekazane do ZUS w raportach imiennych.