Skip to main content

Kursy zawodowe – sposób na podniesienie kwalifikacji?

Praca za granicą

Kursy zawodowe – czym są i ile kosztują?

Mimo, że mamy do czynienia ze spadkiem bezrobocia w Polsce, to i tak utrzymuje się ono na dość wysokim poziomie. Pracownicy chcący dostosować się do aktualnych wymagań rynku pracy coraz częściej stawiają na przebranżowienie oraz ponowną naukę zawodu. W tym przypadku mamy do czynienia z wieloma ścieżkami wyboru: podjęcie nowego kierunku na studiach, uczestnictwo w popularnych „podyplomówkach”, bądź też wybór spośród ofert kursów zawodowych.

 

Jak szybko i efektywnie zdobyć nowe umiejętności dzięki kursom?

Przede wszystkim kursy zawodowe skierowane są do osób dorosłych, chcących w szybki sposób dokształcić się lub zmienić swój zawód. Dawno minęły czasy, w których po ukończeniu szkoły posiadało się realne umiejętności praktyczne- szybkość z jaką zmienia się otaczający nas świat wymaga ciągłego dokształcania. „Nie można zostać w tyle” to podstawowa zasada, którą należy się kierować w celu osiągnięcia sukcesu na rynku pracy.

W Polsce oraz u naszych najbliższych sąsiadów, brakuje przede wszystkim osób z wykształceniem mechanika, automatyka, elektryka itp. Dzięki kursom osoby dorosłe mogą w formach pozaszkolnych, w bardziej elastycznym systemie kształcenia, zdobyć takie same kwalifikacje jak uczniowie szkół zawodowych. Profesjonalne centra kształcenia umożliwiają rozwój najbardziej pożądanych na rynku pracy umiejętności praktycznych w dobrze wyposażonych pracowniach, dzięki czemu uczniowie przystępujący do egzaminów są fachowo przygotowani do wykonywanych w przyszłości zawodów.

 

Doradca zawodowy

Jeżeli chcemy, żeby pieniądze zainwestowane w kurs nie zostały wyrzucone „w błoto”, warto wybrać się do doradcy zawodowego. Taka osoba może sprawdzić nasze predyspozycje, co do wykonywania wybranego przez nas zawodu oraz doradzić co należy zrobić, aby w jak najbardziej efektywny sposób zwiększyć szanse zatrudnienie w interesującym nas sektorze.

 

Kursy zawodowe organizują firmy takie jak na przykład CNC MODERN​ oraz CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ELBLĄGU. Jest to publiczna placówka oświatowo-szkoleniowa z ponad 10-letnim doświadczeniem. Świadczy usługi z zakresu: płatnych kursów krótkoterminowych, bezpłatnych kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz przyuczania do zawodu pracowników młodocianych. Dysponuje liczbą 25 nowoczesnych pracowni przygotowujących do takich zawodów jak: cieśla budowlany, spawacz, programista CNC i wielu innych.

 

W przypadku kursów płatnych powyższe firmy oferują m.in.:

CNC Modern:

 • Operator – Programista CNC – 80 godzin kursu za 2 200 zł
 • Programista CAM – 40 godzin kursu za 1 600 zł
 • Kontroler Jakości – 16 godzin za 800 zł

 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu:

 • Programista i operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC – 120 godzin kursu za 2 500 zł
 • Szkolenia podstawowe: tokarki lub frezarki sterowane numerycznie – obsługa i programowanie w kodzie G – 50 godzin kursu

 

Kurs spawalniczy (z Książeczką Spawacza i Certyfikatem Eurospawacza po zakończeniu):

 • Szkolenie spawaczy elektrodami otulonymi (111) blach i rur ze stali czarnej – łącznie 151 godzin kursu
 • Szkolenie spawaczy metodą MAG (135) blach i rur ze stali ferrytycznych i nierdzewnych – łącznie 143 godziny kursu
 • Szkolenie spawaczy metodą TIG (141) blach i rur ze stali ferrytycznych i nierdzewnych – łącznie 103 godziny kursu
 • Szkolenie spawaczy metodą TIG (141) blach i rur z aluminium i jego stopów – łącznie 111 godzin kursu
 • Szkolenie spawaczy gazowych (311) blach i rur ze stali czarnej – szkolenie podstawowe – łącznie 127 godzin kursu
 • Szkolenie spawaczy metodą MIG (131) blach i rur z aluminium i jego stopów – łącznie 151 godzin kursu

Po zakończonych kursach uczestnik otrzymuje certyfikat uznawany we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

 

Bezrobocie w Polsce

 

Według Eurostat Polska znajduje się w czołówce państw z najniższą stopą bezrobocia. Obecnie wynosi ona 3,7%. Jest to nowe historyczne minimum, czyli najniższa stopa w niemal 20-letniej historii badania. Tym wynikiem Polska wyprzedziła m.in. Maltę, która niegdyś znajdowała się na trzecim miejscu tego zestawienia. W tyle pozostają również znacznie bogatsze kraje takie, jak Wielka Brytania, Austria czy Luksemburg.
Gdy spojrzymy na statystyki bezrobocia z ostatnich 30 lat faktycznie możemy dostrzec ogromne zmiany. Zaledwie 10 lat temu, w 2009 roku stopa bezrobocia wyniosła 12,1%. Chwilę później, bo w 2012 i 2013 roku Polska doświadczyła kryzysu gospodarczego, podczas którego procent ten wzrósł do 13,4%.
Jeżeli cofniemy się jeszcze wcześniejszych lat to zobaczymy znaczną różnicę w spadku bezrobocia. W 1993 i 1994 stopa bezrobocia wynosiła ponad 16%. Wszystko za sprawą zamknięcia państwowych zakładów pracy. Mimo powstających prywatnych firm nagle drastycznie spadła liczba miejsc pracy i część Polaków z dnia na dzień pozostawała bez środków do życia.

Co więc dziś wpływa na tak duży spadek bezrobocia w Polsce? Podstawą jest tutaj poprawa koniunktury gospodarczej w Polsce. Powstaje coraz więcej miejsc pracy, a te starsze zwiększają zapotrzebowanie na pracowników. Sytuacja ta ma też swoją drugą stronę – ze względu na rozwój wielu firm i ich kadr w kraju zwiększa się presja płacowa. Dynamika wynagrodzeń już wynosi 7 procent i dalej rośnie. Co oznacza to dla firm? Dużą konkurencyjność na rynku pracy, zabieganie o pracowników i konieczne zwiększenie wydatków na wynagrodzenia dla pracowników.

 

Krótki przewodnik po kursach zawodowych

Na rynku pojawia się coraz więcej ofert na kursy zawodowe, a zainteresowanie nimi rośnie. Jest to szansa na dokształcenie się, przekwalifikowanie czy nabycie fachu, który umożliwi szybkie znalezienie pracy. Kursy zawodowe stają się również coraz bardziej popularne wśród samych pracodawców, którzy chętnie pokrywają część kosztów szkoleń, żeby wypełnić w firmie tzw. lukę kadrową. Jakimi kursami należy się więc zainteresować, żeby znaleźć pracę? Wśród najpopularniejszych znajduje się magazynier-operator wózka widłowego, operator koparki i koperko-ładowarki czy elektryk. Na rynku zaczyna brakować również fryzjerów, więc i taki kurs może okazać się przydatnym. Warto pamiętać, że kursy zawodowe są formą nauki i należy poświęcić na nie od kilkunastu do kilkuset godzin często wraz z testem na końcu. Przykładowo szkolenie na operatora wózka jezdniowego trwa 13 godzin (część teoretyczna i praktyczna), zaś kurs operatora koparek-ładowarek to aż 134 godzin nauki. Ceny kursów rozpoczynają się od kilkuset złotych i wzrastają do kilku tysięcy. Wszystko w zależności od trudności zawodu, którym jesteśmy zainteresowani. Mimo dużych kwot warto jednak pamiętać, że jest to inwestycja na lata, jak i nie na całe życie, która pozwoli nam znaleźć dobrze płatną pracę.

Jeżeli jednak nie możesz pozwolić sobie na taki wydatek to warto zapytać w urzędzie pracy o darmowe kursy. Powiatowe urzędy pracy często organizują grupowe szkolenia dla określonych grup osób bezrobotnych (w zależności od typu szkolenia i zawodu). Jeżeli aktualnie urząd pracy nie oferuje kursów, które Cię interesują to śmiało możesz wyjść ze swoją własną inicjatywą. Możesz wskazać konkretny kurs, który chciałbyś przejść w ramach szkolenia indywidualnego. W takim przypadku musisz złożyć wniosek, w którym uzasadnisz cel tego kursu. Koszt szkolenia w części finansowanego z Funduszu Pracy nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia w zawodzie, o które chcesz zabiegać.

Szkolenie będzie Ci przysługiwać w szczególności gdy:

 • brakuje Ci odpowiednich kwalifikacji zawodowych
 • wystąpiła konieczność zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji
 • gdy utraciłeś zdolności do wykonywania pracy w wykonywanym wcześniej zawodzie
 • gdy brakuje Ci umiejętności aktywnego poszukiwania pracy

Za co dokładnie zapłaci urząd pracy?

 • za uprzednio uzgodnioną należność przysługującą instytucji szkoleniowej
 • za koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku osób nieposiadających prawa do stypendium oraz osób bezrobotnych, które podjęły zatrudnienie w trakcie szkolenia
 • za koszty przejazdu, a w przypadku gdy szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania także koszty zakwaterowania i wyżywienia
 • za koszty badań lekarskich i psychologicznych
 • za koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.