Skip to main content

Kindergeld w 2017 roku – zmiany dla Polaków w Niemczech

Świadczenia socjalne

Rząd Niemiec chce obniżyć wysokość zasiłków wypłacanych na dzieci, czyli tzw. Kindergeld. W 2017 r. mogą ulec zmianie regulacje dotyczące świadczeniobiorców. Według nowego prawa zostałoby zredukowane wsparcie finansowe dla rodziców, których dzieci nie mieszkają w Niemczech. Polacy byliby grupą najbardziej dotkniętą nowymi zmianami.
 

Czym jest i komu przysługuje Kindergeld

Kindergeld to zasiłek rodzinny w Niemczech, wypłacany na dzieci do 18 roku życia. Prawo do uzyskiwania tego świadczenia przedłuża się w przypadku kontynuowania przez dziecko nauki (studia, praktyki, wykształcenie zawodowe). Wygasa ono w chwili ukończenia przez dziecko 25 lat lub podjęcia pracy zarobkowej w wymiarze powyżej 20 godzin.  Zasiłek jest przyznawany na każde dziecko w rodzinie i jest niezależny od dochodów. Kindergeld przysługuje również obywatelom innych państw należących do Unii Europejskiej. Można się o niego starać już po przepracowaniu w Niemczech 6 miesięcy. Największą grupę beneficjentów Kindergeld stanowią Polacy. Spośród 185 tys. obcokrajowców otrzymujących zasiłek, 87 tys. to nasi rodacy. Drugą najliczniejszą grupą są Rumunii, których zasiłek pobiera 15 tys.
 

Wysokość świadczeń

Od 1 stycznia 2017 roku wysokość Kindergeld wynosi:

 • na pierwsze oraz drugie dziecko, każdorazowo 192 euro
 • na trzecie dziecko 198 euro
 • na każde następne dziecko 223 euro
   

Dla porównania wysokość zasiłku rodzinnego w Polsce, czyli odpowiednika Kindergeld wynosi:

 • 95 zł na dziecko w wieku 0-5 lat,
 • 124 zł na dziecko w wieku 5-18 lat
 • 135 zł na dziecko w wieku 18-24
   

Osobom pobierającym jednocześnie zasiłek rodzinny w Polsce oraz Niemczech, Niemiecki Urząd Rodzinny wypłaci z tego tytułu Kindergeld pomniejszony o kwotę zasiłku z Polski.
 

Możliwe zmiany w wysokości świadczeń

W lutym niemiecki minister finansów Wolfgang Schäuble przedstawił projekt ustawy, dążącej do zredukowania Kindergeld dla obcokrajowców, których dzieci nie mieszkają na terenie Niemiec. Według niemieckiego ministra zmniejszyłoby to problem nadużyć socjalnych.  Według zapowiedzi reforma Kindergeld, dotyczyłaby dostosowania wysokości świadczenia do kosztów życia w kraju, w którym dziecko mieszka na stałe. Dla obywateli Polski oznaczałoby to redukcję zasiłku na pierwsze dziecko do 96 euro.

Kindergeld
 

Kindergeld, a 500 plus

Innym systemem zasiłków działającym w Polsce jest program 500 plus.  Rządowy program  ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie specjalnych świadczeń. Jest to projekt działający niezależnie od zasiłku rodzinnego. W jego ramach od 1 kwietnia 2016 wypłacany jest w Polsce zasiłek 500 zł na dziecko miesięcznie, przysługujący rodzicom na:

 • każde drugie i kolejne dziecko bez względu na dochody rodziny
 • pierwsze dziecko, jeśli dochód na osobę nie przekracza 800 zł
 • pierwsze dziecko, jeśli dochód na osobę nie przekracza 1200 zł, a którekolwiek z dzieci w rodzinie jest niepełnosprawne
   

Możliwe jest pobieranie zarówno 500 plus jak i Kindergeld. W tym wypadku kwota Kindergeld zostanie pomniejszona o wysokości wypłaty z ,,500 plus”. Urząd Marszałkowski jest instytucją odpowiedzialną za przepływ informacji w tej sprawie.
 

Komisja Europejska sprzeciwia się zmianom proponowanym przez rząd niemiecki. Propozycję obniżenia świadczeń popierają partie koalicji rządowej SPD i CDU/CSU. Wszyscy świadczeniobiorcy zasiłku Kindergeld powinni być świadomi możliwych zmian, gdyż jest wielce prawdopodobne, że pomimo sprzeciwu Brukseli, wejdą one w życie.