Skip to main content

Kennitala – islandzki numer identyfikacyjny

Prawo i podatki

Numer Kennitala jest unikalną dziesięciocyfrową liczbą, którą uzyskuje każdy obywatel, rezydent i osoba pracująca na Islandii. Zyskują go również islandzkie przedsiębiorstwa, organizacje, instytucje i korporacje. Istnieją dwa rodzaje kennitali: tymczasowa i stała. Mimo podobnego mechanizmu działania, nie zapewniają one takich samych praw. Jak ubiegać się o islandzki numer identyfikacyjny? Co umożliwia jego posiadanie? Tego dowiesz się z dzisiejszego wpisu!

Kennitala jest najważniejszym elementem dobrze rozwiniętego, islandzkiego systemu identyfikacyjnego. Nowoczesne metody weryfikacji obywateli, pozwalają zaoszczędzić wiele czasu i znacznie upraszczają czynności związane z załatwianiem spraw urzędowych. Kennitala pozwoli Ci na:

 • Rejestrację u lekarza
 • Wszelkie operacje bankowe
 • Załatwienie niezbędnych dokumentów w urzędach
 • Dokonanie transakcji bankowych
 • Transakcje zakupowe (zbędne okażą się ponadto paragony – swobodny kontakt i przesyłanie informacji na temat klienta między urzędami umożliwia zachowanie dowodu zakupu i gwarancji w systemie, co znacznie ułatwia życie!)
 • Uzyskanie niezbędnych recept (bez konieczności wizyty u lekarza)

Pamiętaj, że praca bez numeru identyfikacyjnego i aktualnej umowy o pracę jest nielegalna! Ponadto numer identyfikacyjny jest niezbędny do założenia konta bankowego czy uzyskania domowego numeru telefonu.

Tymczasowy numer identyfikacyjny

Numer tymczasowy jest przyznawany osobom, które planują zostać na Islandii nie dłużej niż 3 miesiące. Tym samym otrzymasz go np. po przyjeździe do pracy sezonowej. Tymczasowy numer identyfikacyjny nadają islandzkie organy administracji publicznej, chociaż przyznanie go nie daje żadnych praw. Nie jest on również równoznaczny z pozwoleniem na stały pobyt. Zazwyczaj służy jedynie do identyfikacji i wymiany informacji o płatnościach podatkowych.

Aby uzyskać tymczasowy numer identyfikacyjny musisz udać się do jednego z oddziałów Urzędu Skarbowego Skatturinn. Wraz z pracodawcą wypełnisz wniosek, który w Twoim imieniu złoży urząd skarbowy.

Wniosek możesz wysłać na adres kerfiskennitolur@skatturinn.is lub przekazać do dowolnego urzędu Skatturinn na Islandii.

Stały numer identyfikacyjny

Numer stały zostaje nadany przez Rejestr Krajowy. Wiąże się on z pobytem dłuższym niż 3 miesiące. Jest też przyznawany od urodzenia dzieciom rodziców z islandzkim obywatelstwem. Jeżeli jesteś zarejestrowany Rejestrze Identyfikatorów Systemu i posiadasz już tymczasowy numer identyfikacyjny to wystarczy go jedynie przenieść do Rejestru Krajowego. O uzyskanie numeru stałego powinieneś się ubiegać zaraz po otrzymaniu adresu zameldowania – jedynie on umożliwia Ci korzystanie z wielu ulg i usług publicznych niedostępnych dla osób z identyfikatorem systemowym.

Aby uzyskać stały numer identyfikacyjny Kennitala:

 1. Wypełnij formularz A-271 i prześlij wraz z niezbędnymi dokumentami do Rejestru Krajowego. Pracodawca równolegle składa formularz A-272, który potwierdza miejsce pracy.
 2. Po przybyciu na Islandię udaj się do Rejestru Krajowego (możesz to zrobić również w najbliższym posterunku policji) i przedstaw paszport oraz inne dokumenty wymagane we wniosku. Inaczej nie zostanie zarejestrowane Twoje miejsce zamieszkania.
 3. Dokumenty muszą potwierdzać, że wnioskodawca spełnia warunku pobytu dłuższego niż 3 miesiące i jest się w stanie sam utrzymać.
 4. Po spełnieniu wszystkich wymaganych formalności otrzymasz wiadomość e-mail z informacją o rejestracji i otrzymaniu stałego numeru identyfikacyjnego.
 5. Data rejestracji miejsca zamieszkania jest ustalana na podstawie otrzymania wniosku.

Pamiętaj, że wniosek nie jest rozpatrywany, dopóki nie wpłynie cała dokumentacja, a wnioskodawca nie przybędzie do biura rejestracyjnego i nie przedstawi paszportu oraz innych niezbędnych dokumentów.