Skip to main content

Dania – czy potrzebuję numeru CPR?

Prawo i podatki

Duński numer CPR to kod identyfikacyjny będący odpowiednikiem polskiego numeru PESEL. Numer ten jest niezbędny we wszelkich kontaktach z duńskimi urzędami, w szczególności, jeśli załatwiamy sprawy podatkowe i ubezpieczenie zdrowotne. Wyrobienie go jest konieczne w przypadku, gdy zamierzasz przebywać na terytorium Danii dłużej niż trzy miesiące. Co w przypadku kiedy nasz pobyt będzie trwał krócej? Jakie kroki powinniśmy podjąć w takich sytuacjach zaraz po przyjeździe do Korony? Dowiesz się tego z dzisiejszego wpisu!

Numer CPR czy kildeskattenummer?

W przypadku pobytu tymczasowego, np. podczas pracy sezonowej, nie wydaje się numeru CPR. W takiej sytuacji zupełnie wystarcza postaranie się o kildeskattenummer, czyli numer podatnika płacącego podatek u źródła przychodu. Jest to numer przypisany do CPR zakładu, w którym zostaliśmy zatrudnieni. Aby go uzyskać należy złożyć odpowiedni dokument w urzędzie podatkowym, któremu podlega nasz zakład pracy. 

Pobyt dłuższy niż trzy miesiące nakłada na obcokrajowca obowiązek wyrobienia numeru CPR. Zdecydowanie ułatwia on dostęp do świadczeń ze strony państwa. Umożliwia także łatwy wgląd w historię zatrudnienia i płacone podatki. 

Aby uzyskać numer CPR w pierwszej kolejności musimy zarejestrować się w Krajowym Rejestrze Ludności (Folkeregisteret). Wpis w rejestrze jest równoznaczny z uzyskaniem numeru CPR i ubezpieczenia zdrowotnego umożliwiającego skorzystanie z pomocy medycznej na terenie Danii. 

Warto wspomnieć o wymaganych dokumentach, jakich potrzebujesz aby dopełnić wszelkich formalności. Są to przede wszystkim:

  • Zezwolenie na pobyt
  • Paszport lub dowód osobisty
  • Dowód zamieszkania w Danii (np. umowa najmu mieszkania)

Co ważne, jeżeli planujesz wyjazd z rodziną, każdy jej członek musi się ubiegać o numer CPR indywidualnie!

Karta podatkowa, a konto bankowe

Podatnik otrzymuje kartę podatkową, aby pracodawca mógł odprowadzać podatek dochodowy. Karta podatkowa jest indywidualna dla każdego pracownika. Określa ona kwotę wolną od podatku tzw. „fradrag”. Zarówno w czasie pracy sezonowej, jak i na czas nieokreślony wyrobienie duńskiej karty podatkowej ułatwia wszystkie czynności związane z rozliczeniem się z fiskusem. 

Jeżeli nie będziemy jej posiadać, pracodawca będzie musiał pobrać 60% dochodów z naszej pensji!

Niezbędne jest również utworzenie konta bankowego. Chodzi o tzw. Nemkonto, na które przesyłane będzie wynagrodzenie, wszelkie świadczenia socjalne (np. feriepenge, czyli fundusz wakacyjny), jak również ewentualny zwrot podatku. Jest to standardowy rachunek bankowy, jaki powinien posiadać każdy kto przebywa i pracuje na terenie Danii. 

Warto dodać, że jako Nemkonto możemy również wykorzystać nasze polskie konto bankowe. Ważne jest jednak, by było to konto aktywne przez dłuższy czas – inaczej moglibyśmy stracić napływające później pieniądze, np. właśnie z należnego nam zwrotu. Utworzenie Nemkonta umożliwia również uzyskanie NemID – można je określić jako elektroniczny podpis lub dokument potwierdzający online naszą tożsamość. W praktyce jest to karta zawierająca listę kodów, które umożliwią nam załatwienie większości spraw urzędowych przez Internet, tym samym upraszając nasze formalne życie za granicą…

Jak wyrobić kartę podatkową?

  1. Po podpisaniu umowy z duńskim pracodawcą, jak najszybciej udaj się z nią do urzędu podatkowego (SKAT)
  2.  Jeżeli jesteś pracownikiem sezonowym udaj się do wydziału dla obcokrajowców – tam dopniesz wszelkich niezbędnych formalności.
  3. Nie zapomnij również zabrać dowodu osobistego i swojego duńskiego numeru bankowego (Nemkonto).
  4. Pamiętaj, że każdy kto podejmuje legalną pracę w Danii ma obowiązek złożenia deklaracji podatkowej po zakończonym roku podatkowym. Tylko wtedy możliwe jest ubieganie się o stosowny zwrot podatku.

Cała procedura jest darmowa więc uważaj na oszustów, którzy będą oferować Ci płatną pomoc w załatwieniu wszystkich formalności.