Autostrady w Europie

2021
25 sierpnia

Transport samochodowy to jedna z najpopularniejszych metod przemieszczania w Europie. Niezależnie od tego, czy wjeżdżamy do nowego kraju w celach zawodowych, czy prywatnych, warto jest znać przepisy i opłaty związane z poruszaniem się po autostradach i drogach szybkiego ruchu.

System opłat

W Europie obowiązują 3 systemy płatnicze dotyczące autostrad:

  1. System bezpłatny – całkowicie bezpłatne korzystanie;
  2. System odcinkowy – jednorazowe płatności za skorzystanie z określonego odcinka drogi;
  3. System winietowy – limitowane czasowo korzystanie z dróg (bez limitu kilometrów).

Ceny w przypadku opłat odcinkowych i winietowych nie są ujednolicone w całej Europie. Zależą również od tego, jakim pojazdem się poruszamy. 

System opłat za autostrady w Europie
System opłatBezpłatneOdcinkoweWinietowe
KrajeBelgia
Cypr
Czarnogóra
Dania
Estonia
Finlandia
Holandia
Litwa
Liechtenstein
Luksemburg
Łotwa
Niemcy
Norwegia
Szwecja
Ukraina
Wielka Brytania
Bośnia i Hercegowina
Chorwacja
Francja
Grecja
Hiszpania
Irlandia
Macedonia
Polska
Portugalia
Serbia
Włochy
Austria
Białoruś
Bułgara
Czechy
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria

System bezpłatny

Warto pamiętać, że w krajach, gdzie niepobierane są opłaty autostradowe, możemy spotkać odcinki lub obwodnice, gdzie będą pobierane płatności. Często takie drogi pozwalają na skrócenie trasy lub ominięcie zakorkowanej drogi publicznej. Opłaty mogą być pobierane również tylko od konkretnych pojazdów np. których masa przekracza 3,5 tony.

System odcinkowy

Przykładem kraju, gdzie obowiązuje odcinkowy system płatności za korzystanie z dróg, można zaobserwować w Polsce. Rozwiązanie takie wiąże się z koniecznością uiszczania płatności na tzw. bramkach, co wpływa również na możliwość spowolnienia ruchu przez korki.

System winietowy

W wielu krajach obowiązuje system płatności za określony czas – od kilku dni aż po rok. W niektórych państwach można nabyć również winiety weekendowe, turystyczne lub tranzytowe. Rozwiązanie takie nie generuje korków i umożliwia łatwe sprawdzenie, czy opłata została wprowadzona.

Winieta ma postać naklejki, którą należy umieścić na przedniej szybie. Nalepkę można zakupić na granicy, na stacjach benzynowych oraz w niektórych sklepach. Większość krajów umożliwia również wprowadzenie opłaty poprzez internet, a nawet sms.

Limity prędkości na autostradach

Najbardziej znanym krajem, ze względu na brak limitu prędkości na większości autostrad są oczywiście Niemcy. Jednak w większości krajów Starego Kontynentu obowiązują bardzo restrykcyjne przepisy dotyczące prędkości.

Limit prędkości na autostradzie
100 km/h120 km/h130 km/hInne
Cypr
Norwegia
Belgia
Hiszpania
Irlandia
Portugalia
Szwajcaria
Austria
Czechy
Chorwacja
Dania
Grecja
Holandia
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Węgry
Włochy
Bułgaria 140
Finlandia 80 – 120
Francja 110/130
Litwa 110/130
Luksemburg 110/130
Polska 140
Szwecja 110
Wielka Brytania 112

Warto pamiętać, że w niektórych krajach obowiązująca prędkość może być uzależniona od dodatkowych czynników np. warunków pogodowych, stanu nawierzchni, czy ukształtowania terenu. Sytuacja taka występuje np. w Luksemburgu, gdzie przy suchej nawierzchni jest to 130 km/h, natomiast w przypadku opadów będzie to 110 km/h, czy na Litwie, gdzie od 1 kwietnia do 31 października obowiązuje prędkość 130 km/h, natomiast przez pozostałą część roku jest to 110 km/h.

Tekst został opracowany przez: