Jak zapisać dziecko do szkoły za granicą?

2020
25 sierpnia

Rodzinna emigracja jest doskonałym rozwiązaniem, które pozwala skutecznie walczyć z tęsknotą za najbliższymi. W przypadku niepełnoletnich dzieci, planując wspólny długoterminowy wyjazd, warto dowiedzieć się, jak zapisać dziecko do szkoły za granicą.

Przed wyjazdem

Przygotowania należy rozpocząć jeszcze przed wyjazdem. Warto pamiętać, że dziecko do ukończenia 18 roku życia podlega obowiązkowi szkolnemu. Bezpłatne nauczanie na poziomie podstawowym jest gwarantowane na podstawie Konwencji o prawach dziecka, której treść znajduje się tutaj: https://www.unicef.org/magic/resources/CRC_polish_language_version.pdf .

Przygotowania należy rozpocząć od:

 • Zgromadzenia informacji odnośnie systemu edukacji w kraju, do którego planujesz wyjazd;
 • Dowiedzenia się, czy w lokalizacji, do której emigrujecie,znajdują się polskie szkoły lub placówki nauczające w języku znanym przez dziecko;
 • Skontaktowaniu się z konsulem w kraju, do którego planujesz wyjazd;
 • Poinformowaniu dyrektora placówki, do której uczęszcza twoje dziecko i poproszenia o przygotowanie opinii o uczniu (z uwzględnieniem jego zainteresowań i szczególnych potrzeb);
 • Przetłumaczenia opinii dyrektora, ostatniego świadectwa oraz metryki dziecka (na język kraju emigracji lub angielski).

Zapisanie dziecka

W wielu krajach świata dziecko należy zapisać do lokalnej szkoły odpowiednio do jego wieku. Przyjęcie ucznia regulują wewnętrzne przepisy każdego kraju. Niezależnie od tego, po przybyciu do nowego kraju powinniśmy:

 • Zarejestrować się w lokalnej instytucji np. ratuszu, urzędzie ds. emigrantów;
 • Wybrać szkołę;
 • Dowiedzieć się w lokalnym biurze edukacji lub wybranej szkole, jakie dokumenty należy przedstawić. Z reguły są to:
  • Metryka dziecka;
  • Poświadczenie miejsca zamieszkania (lub umowa najmu mieszkania);
  • Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport);
  • Dokumenty poświadczające dotychczasową naukę (świadectwa szkolne) oraz osiągnięcia (udział w olimpiadach, konkursach, itp.).

Tekst został opracowany przez:

poloniusz.pl