Skip to main content

Prawo spadkowe na emigracji – kiedy możesz uzyskać spadek?

Ciekawostki o Europie

Prawo spadkowe na emigracji

Gdy na zawsze odchodzi bliska nam osoba, często nie zastanawiamy się nad kwestiami materialnymi. Niestety w takich sytuacjach sprawy spadkowe również trzeba zrealizować. Jak się okazuje, prawo dziedziczenia jest zupełnie inne w przypadku, gdy nasz bliski znajdował się poza granicami kraju.

 

Bliski mieszkający w UE

               Zgodnie z unijnym prawem, dziedziczenie podlega następującym przepisom:

  • Obowiązuje prawo spadkowe kraju, w którym zmarły żył przed śmiercią. Wyjątkiem jest sytuacja, w której spadkodawca określił w testamencie, że chce. aby w kwestiach dziedziczenia obowiązywały przepisy kraju ojczystego (Europejskie Poświadczenie Spadkowe).
  • Jeśli dana osoba jest obywatelem kilku krajów, wówczas może samodzielnie określić, które zasady mają obowiązywać.
  • Wszystkie elementy spadku (np. nieruchomości, ruchomości) podlegają przepisom jednego wybranego kraju niezależnie od tego, gdzie się znajdują.

Oznacza to, że w przypadku emigranta, który np. w ostatnim czasie pracował w Niemczech, będzie obowiązywało prawo niemieckie. Powyższe zasady funkcjonują w całej Unii z wyjątkiem Danii, Irlandii oraz Wielkiej Brytanii. W krajach tych dziedziczenie obowiązuje na dotychczasowych zasadach, czyli według przepisów danego kraju.

Kwestie spadkowe mogą różnić się pomiędzy sobą wieloma elementami: beneficjentami i ich obowiązkami, terminem otwarcia spadku, warunkami wydziedziczenia oraz zdolnością do dziedziczenia, itp. Przykładowo spadkami w Szwecji zajmuje się zwykły urząd, natomiast we Francji osobą odpowiedzialną za proces jest notariusz, który szczegółowo bada sprawę, zaś jego wynagrodzenie stanowi konkretny procent spadku.

 

Spadek po bliskim spoza UE

               W sytuacji, gdy zmarły w chwili śmierci przebywał poza krajami Unii, w sprawach dziedziczenia obowiązuje prawo państwa, w którym znajdują się składniki majątku spadkowego. Sytuacja taka ma miejsce, gdy zmarły:

  • W chwili śmierci był obywatelem danego państwa;
  • Miał wcześniej miejsce pobytu w danym kraju unijnym, jednak pod warunkiem, że od chwili zmiany miejsca standardowego pobytu, do momentu wniesienia sprawy spadkowej, nie upłynęło więcej niż 5 lat.

 

Spadek po cudzoziemcu

               W przypadku, gdy obcokrajowiec jest obywatelem państwa unijnego, obowiązują przepisy, jak powyżej. Jeśli jednak mielibyśmy uzyskać spadek po cudzoziemcu spoza wspólnoty, wówczas kwestia jest nieco bardziej skomplikowana. Aby sprawa podlegała polskiej jurysdykcji, musimy udowodnić, że obcokrajowiec w dniu śmierci posiadał miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie Polski (śmierć może mieć miejsce w innym kraju). Warto jednak pamiętać, że rozstrzygnięcie wydane przez sąd innego kraju może zostać uznane również w Polsce, zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego. Polskie przepisy będą obowiązywały również w przypadku nieruchomości znajdujący się na terenie naszego kraju.

               Więcej informacji na temat prawa dziedziczenia można pozyskać od najbliższego notariusza.

 

 

Tekst został opracowany przez: