Skip to main content

Jak oddać głos w wyborach przebywając za granicą?

Prawo i podatki

Jak głosować przebywając za granicą?

Już 13 października oddamy głos na naszych przedstawicieli do sejmu i senatu. Jednak, czy wszyscy mogą to zrobić? Jak wygląda sytuacja osób przebywających za granicą lub poza miejscem zamieszkania?

Kto może brać udział w głosowaniu?

W głosowaniu mogą wziąć udział:

  • Osoby, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat;
  • Nie zostały ubezwłasnowolnione ani pozbawione praw publicznych lub wyborczych;
  • Posiada ważny paszport lub dowód osobisty
  • Zostanie wpisana do listy wyborców.

Jak uzyskać wpis do listy wyborców

Polacy mieszkający na stałe za granicą mogą oddać swój głos tylko osobiście (nie będzie możliwości głosowania korespondencyjnego). Na szczęście nie muszą w tym celu przyjeżdżać do Polski. Wystarczy zgłosić się do odpowiedniego obwodu wyborczego, który można znaleźć tutaj: https://pkw.gov.pl/pliki/1456230901_44d534584ef375fdd689348a38f74c6a.pdf. Warto jednak pamiętać, że zgłoszenia można dokonać tylko do 10. października. Tylko na tej podstawie konsul może dokonać wpisu do spisu wyborców.

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie, ustnie, pisemnie, telefaksem oraz w formie elektronicznej. Ostatnia możliwość jest dostępna na stronie: https://ewybory.msz.gov.pl/ .

Każde zgłoszenie powinno zawierać:

  • Imiona i nazwiska;
  • Imię ojca;
  • PESEL;
  • Datę urodzenia;
  • Miejsce pobytu za granicą;
  • Dane z paszportu – numer, miejsce i data wydania (lub z dowodu osobistego – w krajach, w których wystarcza on do przekroczenia granicy).

W przypadku obywatela przebywającego tymczasowo za granicą, należy podać również gminę, w której do tej pory był zapisany.

Zmiana miejsca pobytu

W sytuacji, gdy wyborca zgłosi się do danego okręgu wyborczego, a przed wyborami planuje zmienić miejsce pobytu, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. W tym celu wystarczy złożyć podanie do konsula. Wniosek trzeba złożyć pisemnie (telefaksem lub w formie elektronicznej) do 11. października.

Zaświadczenie można odebrać osobiście lub poprzez upoważnioną osobę, natomiast w szczególnych sytuacjach może być ono przesłane drogą pocztową.

Warto pamiętać…

W przypadku wszelkich wątpliwości dotyczących procedury głosowania poza granicami kraju warto skontaktować się z polskim przedstawicielem. Listę polskich placówek dyplomatycznych za granicą można znaleźć tutaj: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/polskie-przedstawicielstwa-na-swiecie

 

Tekst został opracowany przez: