Skip to main content

Dzień nauczyciela na świecie – jak i kiedy jest obchodzony?

Ciekawostki o Europie

Dzień nauczyciela na świecie

14 października około 650 tysięcy pracowników będzie obchodziło Dzień Nauczyciela, a dokładniej Dzień Edukacji Narodowej. Skąd się wzięło to święto i jak jest obchodzone na świecie?

Historia polskiego święta

Historia święta rozpoczęła się w 1957 roku, kiedy to Światowa Konferencja Nauczycielska ustaliła, że 20 listopada będzie Międzynarodowym Dniem Karty Nauczyciela, a także świętem dydaktyków. Termin obecnie obchodzonego święta został ustalony w ustawie z 1972 roku i określono je jako Dzień Nauczyciela. Święto to ma upamiętniać powołanie przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego – Komisji Edukacji Narodowej w 1773 roku. Natomiast od 1982 roku nazwę zmieniono na Święto Edukacji Narodowej, ze względu na fakt, że jest to święto wszystkich pracowników oświaty.

W Polsce dzień ten nie jest ustawowo wolny od pracy, jednak z reguły organizowane są wówczas apele oraz wydarzenia dodatkowe. Uczniowie mogą liczyć również na łagodniejsze traktowanie, zaś nauczyciele są obdarowywani kwiatami i drobnymi upominkami.

14 października ma także wymiar bardziej oficjalny. Przyznawane są wówczas Krzyże Zasług, medale KEN oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej w dziedzinie dydaktyczno – wychowawczej. Odznaczenia wręczane są przez kuratorów, władze samorządowe oraz dyrektorów szkół.

Światowy Dzień Nauczyciela

               Światowy Dzień Nauczyciela jest obchodzony 5 października. Ustanowiono go w 1994 roku na pamiątkę podpisania przez Międzynarodową Organizację Pracy oraz UNESCO Rekomendacji w sprawie statusu nauczyciela (1966 r.). Rocznica ta jest obchodzona m.in. w Polsce, Rosji, czy Niemczech.

Dzień nauczyciela na świecie

               Dzień nauczyciela jest obchodzony w większości krajów na świecie. Często jego data związana jest z życiem postaci istotnej dla edukacji w danym kraju. Na terenie byłej Czechosłowacji jest to 28 marca, czyli rocznica urodzin pedagoga i filozofa, Jana Amosa Komenskiego.

W Argentynie święto to przypada na 11 września, w dzień śmierci pierwszego cywilnego prezydenta tego kraju – Dominga Faustina Sarmiento. Za jego czasów podwoiła się liczba szkół, natomiast system edukacji był jednym z najlepszych w Ameryce. Obecnie święto obchodzone jest nawet przez kilka dni.

Na Litwie Dzień Nauczyciela celebrowany jest 5 października, który dla belfrów jest dniem wolnym. Uroczystości zaczynają się w wigilię święta, kiedy to starsi uczniowie mogą prowadzić lekcje dla młodszych kolegów. W niektórych szkołach świętuje się również 14 października ze względu na liczną mniejszość polską.

Najhuczniejszy Dzień Nauczyciela obchodzony jest w Tajlandii, gdzie jego nazwa to Wai Kru. W dniu tym ma miejsce wiele ceremonii podkreślających niezwykłą rolę pedagogów. Uczniowie między innymi padają do stóp swoich nauczycieli i wręczają im wianuszki z  kwiatów. Święto to przypada na 16 stycznia.

Niezależnie od tego, w jakim kraju żyjemy i na jakim etapie edukacji jesteśmy, warto pamiętać, że: Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania! (B. Conklin).

 

 

Tekst został opracowany przez: