Skip to main content

Dokumenty w procesie rekrutacji – co może być Ci potrzebne?

Praca za granicą

Jakie dokumenty poza Curriculum Vitae mogą być Ci potrzebne w trakcie procesu rekrutacji?

 

Życiorys jest nadal jednym z popularniejszych dokumentów niezbędnych podczas procesu rekrutacji. Jednak nie jedynym. Jakich dodatkowych „papierów” może wymagać od nas pracodawca?

 

List motywacyjny

Jest to dokument wymagany zazwyczaj na stanowiska specjalistyczne średniego i wyższego szczebla. List motywacyjny ma za zadanie wypromować potencjalnego pracownika, wskazać jego umiejętności i wyjaśnić, czemu jest on idealnym kandydatem na dane stanowisko.

Podanie nie powinno być zbyt długie, natomiast jego treść powinna być konkretna.

Kwestionariusz osobowy

W większości dużych firm osoba starająca się o zatrudnienie musi wypełnić specjalnych kwestionariusz osobowy. W niektórych przypadkach rozwiązanie to zastępuje CV i jest elementem załączanym do teczki kandydata / pracownika.

Kwestionariusz osobowy może zawierać pola dotyczące wykształcenia, doświadczenia i danych kandydata, może również uwzględniać pytania otwarte, które umożliwią weryfikację wiedzy i predyspozycji potencjalnego pracownika.

Potwierdzenie kwalifikacji zawodowych

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe są niezbędne w przypadku konkretnych zawodów np. kierowca ciężarówki, czy spawacz. Potwierdzeniem kwalifikacji mogą być wszelkiego rodzaju certyfikaty i dyplomy ukończenia kursów.

Warto podkreślić, że zgodnie z przepisami, pracodawca nie może dopuścić do pracy osoby, która nie posiada kwalifikacji lub umiejętności niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

Zaświadczenie o niekaralności

Niektóre firmy wymagają od potencjalnego kandydata przedstawienia zaświadczenia o niekaralności. Dokument ten jest niezbędny szczególnie w przypadku pracy w urzędach lub w miejscach, gdzie wymagana jest odpowiedzialność majątkowa.

Brak przeciwwskazań do pracy

„Papierologia” nie kończy się w chwili zatrudnienia. Pracownik musi dostarczyć do firmy zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania konkretnej pracy.

Pracodawca nie powinien dopuścić pracownika do pracy bez stosownego oświadczenia lekarskiego. Dokument powinien uwzględniać  specyficzne warunki zatrudnienia np. pracę na wysokości, przed komputerem, itp.

Świadectwo pracy

W większości przypadków dokument ten jest wymagany już po pozytywnym rozpatrzeniu aplikacji. Zdarzają się jednak sytuacje, w których świadectwo umożliwia udowodnienie dotychczasowego doświadczenia. Warto zaznaczyć, że zawarte w nim informacje ukazują również liczbę absencji w poprzedniej pracy.

 

 

Tekst został opracowany przez: