Skip to main content

Bezrobocie – jak to wygląda w Polsce i krajach Unii Europejskiej – Aktualizacja 2024

Praca za granicą

Aż 24 kraje Unii Europejskiej w ciągu ostatniego roku odnotowały spadek bezrobocia. Według badań Eurostat za wrzesień obecnie najmniejszą stopą bezrobocia mogą pochwalić się Czechy. Jak wypadają inne kraje należące do UE w tym Polska?

Aktualizacja 2024

W maju 2024 roku, według danych Eurostatu, stopa bezrobocia w strefie euro osiągnęła poziom 6,4%, co oznacza niewielką poprawę w porównaniu do wcześniejszych miesięcy. Średnia stopa bezrobocia dla krajów Unii Europejskiej wyniosła 6,2%. W Polsce stopa bezrobocia wyniosła 2,9%, co utrzymuje kraj wśród tych z najniższymi wskaźnikami bezrobocia w Unii. W styczniu 2023 roku wynosiła ona 5,5%, co oznacza znaczącą poprawę.

Hiszpania, z najwyższą stopą bezrobocia w Unii, zanotowała 12,7%. Jest to niewielka poprawa, jednak wciąż pozostaje to wyzwaniem dla hiszpańskiej gospodarki. Grecja odnotowała stopę bezrobocia na poziomie 11,3%, a Włochy – 7,9%. W innych krajach, takich jak Cypr i Szwecja, stopy bezrobocia również są wyższe niż średnia, odpowiednio 6,7% i 8,1%.

Dane te świadczą o stopniowej poprawie sytuacji na rynku pracy w niektórych regionach, choć różnice między poszczególnymi krajami pozostają zauważalne. Niska stopa bezrobocia w Polsce może sugerować lepszą kondycję gospodarczą w porównaniu z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Aktualizacja 2023

Według danych pochodzących od urzędu statystycznego Unii Europejskiej w listopadzie 2022 roku stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 6,5%, a w krajach przynależących do Unii Europejskiej jedynie 6% w listopadzie 2022 r. Najniższy poziom bezrobocia zarejestrowano w Polsce (3%), Niemczech (3%) i Czechach (2,7%).

Najwyższy poziom bezrobocia w listopadzie 2022 roku odnotowano w:

  • Hiszpanii – 12,4%
  • Grecji – 11,4%
  • Włoszech – 7,8%
  • Cyprze 7,2%
  • Szwecji – 7,2%,
  • Łowie – 7,2%
  • Francji – 7%

Z kolei w grudniu 2022 w strefie euro według Eurostatu stopa bezrobocia wyniosła 6,6%. Przeciętna stopa bezrobocia w krajach będących członkami Unii Europejskiej wyniosła 6,1%. W Polsce stopa bezrobocia wyniosła 2,9% (w listopadzie 2022 roku 3%).

Polska jest od jakiegoś czasu krajem o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii Europejskiej. Według danych Eurostatu w grudniu 2022 roku stopa bezrobocia wyniosła 2,9% w Polsce wobec 6,1% w Unii Europejskiej. Skutkuje to tym, iż Polska wraz z Niemcami zajęła drugie, tuż po Czechach (2,3%), miejsce pod względem najniższej stopy bezrobocia w UE.

Według GUS liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w grudniu 812,3 tys. czyli o 12,1tys więcej niż miesiąc wcześniej. Resort rodziny i polityki społecznej szacował, że stopa bezrobocia w grudniu wzrosła do 5,2 proc. 

Szacowana przez MRiPS stopa rejestrowanego bezrobocia na końcu stycznia 2023r wyniosła 5,5%. To z kolei 0,4 pp. mniej niż w styczniu 2022 roku.

Aktualizacja 2022

Najnowsze dane Eurostatu przedstawiają sytuację panującą w listopadzie 2021 roku. W 15 państwach poziom bezrobocia spadł, tylko w 4 krajach bezrobocie wzrosło (Bułgaria, Finlandia, Łotwa, Grecja).

W kontekście ogólnym, stopa bezrobocia w Unii Europejskiej zmalała do 6,5% (z 6,7% w październiku 2021). Jest to najniższy wynik jaki uzyskano od marca 2020 roku. W Unii Europejskiej liczba bezrobotnych wyniosła 15,6 mln obywateli UE. W strefie euro bezrobocie spadło z 7,3% do 7,2%. Najniższą stopę bezrobocia wskazano w Czechach (2,2%), z kolei najwyższą w Hiszpanii (14,1%).

W Polsce stopa bezrobocia wyniosła 3%. Liczba bezrobotnych w listopadzie 2021 roku osiągnęła 512 tys. osób. Polska jest trzecim krajem z najniższym bezrobociem w Unii Europejskiej.

Ilu bezrobotnych w Europie w 2021 roku?

W całej Unii Europejskiej liczba osób bezrobotnych wynosi 20,789 mln osób. Grupa wydaje się duża, stanowi bowiem 8,5%. Warto przyjrzeć się statystykom dotyczącym samej strefy euro, gdzie wskaźnik bezrobocia wynosi aż 10%. Przeliczając na liczbę mieszkańców jest to 16,181 mln osób pozostających bez pracy. Najmniejszą stopą bezrobocia mogą pochwalić się Czechy (4%), Niemcy (4,1%) i Malta (4,7%).
 

bezrobotnych_polska_niemcy


Stopa bezrobocia BAEL w krajach Unii Europejskiej (Bankier.pl)


Najgorsza sytuacja panuje w Grecji, która w dalszym ciągu znajduje się w dołku (aż 23,2%) oraz w Hiszpanii (19,3%). Co ciekawe, w ciągu ostatniego roku liczba osób pozostających bez pracy wzrosła tylko w 4 krajach (Estonia, Dania, Austria, Włochy).

Niska stopa bezrobocia m.in w Niemczech czy Holandii wskazuje na rosnące zapotrzebowanie firm do zatrudniania wykwalifikowanych pracowników. Poszukiwani są przede wszystkim wykształceni specjaliści w zawodach rzemieślniczych (elektrycy, hydraulicy, spawacze, ślusarze, mechanicy itp.). Statystycznie u naszych zachodnich sąsiadów liczba ludzi bez pracy jest najniższa od czasu zjednoczenia Niemiec, czyli ponad ćwierć wieku.
Warto również wziąć pod lupę Norwegię – kraj znajdujący się w Europie, ale nie należący bezpośrednio do UE. Według danych Europejskiego Urzędu Statystycznego w 2015 roku stopa bezrobocia w tym kraju wyniosła zaledwie 4,1%. Również tam na rynku pracy panuje duże zapotrzebowanie na specjalistów w branży budowlanej oraz w przemyśle.

Sytuacja w Polsce

Według Eurostat Polska znajduje się w czołówce państw z najniższą stopą bezrobocia. Obecnie wynosi ona 5,7% (990 tys. ludzi). Jest to nowe historyczne minimum, czyli najniższa stopa w niemal 20-letniej historii badania. Dla porównania rok wcześniej bez pracy pozostawało ok 1,269 mln osób.