fbpx

Wzrost kwoty wolnej od podatku – Aktualizacja 2023

2023
09 sierpnia

Nie od dziś wiadomo, że kwota wolna od podatku w Polsce jest jedną z najniższych w Europie. Jako jeden z krajów o świetnie rozwijającej się gospodarce i rosnącej kwocie minimalnej, ciągle pozostajemy daleko w tyle za zachodnimi sąsiadami.

Aktualizacja 2023

W 2023 kwota wolna od podatku w krajach europejskich prezentuje się następująco:

KrajKwota wolna od podatku w EUROKwota wolna od podatku w PLN*
Austria1100049890,88
Belgia868039368,44
Bułgarianie obowiązujenie obowiązuje
Chorwacja3423,5015527,40
Cypr1950088442,93
Czechy6464,1729318,47
Dania626328406,06
Estonia17287837,40
Finlandia1610073022,11
Francja596327045,40
Grecja500022677,67
Hiszpania1770780310,72
Holandia21039538,23
Irlandia1650074836,33
Litwa166752,90
Luksemburg1126551092,80
Łotwa760,263448,19
Malta1190053972,87
Niemcy974444194,25
Norwegia5745,5026058,92
Polska660030000
Portugalia410418613,84
Rumunia653,702964,88
Słowacja1945888252,44
Słowenia651929567,15
Szwecja20239175,39
Węgrynie obowiązujenie obowiązuje
Wielka Brytania1200054426,42
Włochy480021770,57

*kurs z dnia 10.05.2023

1 euro = 4,54 zł

źródło: https://www.totalmoney.pl/artykuly/kwota-wolna-od-podatku-ile-wynosi-i-jak-ja-obliczyc

Czym jest kwota wolna od podatku?

Kwota wolna od podatku jest to dochód niepowodujący konieczności odprowadzenia podatku. Jest również nazywana kwotą dochodu wolnego od podatku i stanowi element systemu podatkowego.

Upraszczając, wartość ta ma duże znaczenie podczas wyliczania wysokości podatku. W niektórych krajach UE wysoka kwota wolna od podatku zwalnia zarabiających wynagrodzenie minimalne od daniny na rzecz państwa. Czynnik ten posiada zróżnicowaną wartość dla każdego kraju w Europie.

Kwota wolna od podatku w Polsce

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje dodatkowe zwolnienia dla poszczególnych grup zawodowych, np. 27 tys. zł dla diet parlamentarnych. Obecnie osoby, które nie przekroczyły zarobków na poziomie 6600 złotych, mogą liczyć na całkowite zwolnienie z podatków. Pozostali uzyskują prawo do kwoty wolnej od podatku na poziomie 3091 zł.

Kwota wolna od podatku na przestrzeni lat ulegała zmianom, uzależnionym od sytuacji gospodarczej.  W latach 2000-2017 wzrosła ona o 35%. Decyzję odnośnie zmian w wysokości kwoty zwolnienia podejmuje Minister Finansów.

Kwota wolna od podatku w UE

Polska posiada obecnie najniższą kwotę wolną od podatku (w standardowym ujęciu ulgi). Nasze wyniki wyprzedza nawet pogrążona w kryzysie Grecja. Biorąc pod uwagę udział kwoty wolnej od podatku w wysokości średniego wynagrodzenia, niżej znajdują się tylko kraje, które nie posiadają kwoty wolnej od podatku oraz Szwecja (5%).

KrajKwota wolna od podatku w EUROKwota wolna od podatku w PLN[1]% średniego wynagrodzenia
Austria

11000

46970

32

Belgia

8680

37064

23

Bułgaria

0

0

0

Chorwacja

3423,50

14618,35

28

Cypr

19500

83265

28

Czechy

W Czechach obowiązuje ulga podatkowa (24840 CZK) i potrącana jest od naliczonego podatku.

Dania

6200

26474

10

Estonia

1728

7378,56

14

Finlandia

16100

68747

40

Francja

5963

25462,01

18

Grecja

5000

21350

46

Hiszpania

5550

23698,5

21

Holandia

2103

8979,81

6

Irlandia

16500

70455

50

Litwa

Kwota wolna od podatku tylko dla podatników z dochodem poniżej 928 EUR (w wysokości 166 EUR).

Luksemburg

11265

48101,55

22

Łotwa

760,26

3246

9

Malta

11900

50813

76

Niemcy

8130

34715,1

20

Norwegia

5210,30

22247,98

Polska

723,89

3901

6

Portugalia

4104

17524,08

32

Rumunia

Kwota wolna od podatku  (100%) tylko dla podatników o dochodzie do 653,70 EUR miesięcznie.

Słowacja

Kwota wolna od podatku tylko dla podatników z dochodzem do 2867 EUR.

Słowenia

3302-6519

14099,54-27836,13

Szwecja

2023

8638,21

5

Węgry

0

0

0

Wielka Brytania

13425,9

57328,59

38

Włochy

4800

20496

17

Według wartości, pod względem wysokości kwoty wolnej od podatku, najlepiej jest pracować na Cyprze, w Irlandii lub w Finlandii. Natomiast pod względem udziału w średnim poziomie wynagrodzenia są to: Malta, ponownie Irlandia oraz Grecja.

Zmiany w 2018 roku

Rząd deklaruje, że w 2018 roku nastąpią znaczące zmiany na rynku pracy. Ministerstwo finansów zapewnia m.in., że w przyszłym roku kwota wolna od podatku ma wynosić 8000 złotych, ale tylko dla tych najuboższych. Oznacza to, że prawdopodobnie liczba osób, które w ogóle nie zapłacą podatku, zwiększy się aż o 0,5 mln podatników i będzie wynosić 5 – 6 mln osób.

Niestety zmiany nie dotkną tych „bogatszych”. Zarabiając nawet minimalną wysokość wynagrodzenia, nadal będziemy mogli liczyć jedynie na 3091 zł kwoty wolnej od podatku.
 

Tekst został opracowany przez:

 

 


[1] Według kursu na dzień 25.09.2017 r.