Skip to main content

Jak wypowiedzieć umowę w Niemczech – Wzór

Praca za granicą

Czy wiesz, jak zakończyć stosunek pracy z zachowaniem odpowiedniego okresu wypowiedzenia umowy o pracę? Nigdzie nie możesz znaleźć klarownych wyjaśnień? Nie chcesz złamać niemieckiego kodeksu cywilnego lub prawa pracy?

Poniżej znajdziesz wskazówki, jak zakończyć stosunek pracy zachowując odpowiedni okres wypowiedzenia.

Jak zakończyć stosunek pracy, czyli jak wypowiedzieć umowę niemieckiemu Pracodawcy?

Zgłaszając się do nas szukacie przede wszystkim pracy –  bardzo nas to cieszy! Jako Agencja Zatrudnienia właśnie od tego jesteśmy!

Zdarza się jednak niekiedy, że otrzymujemy od Was wręcz przeciwne zapytania, a mianowicie jak napisać i złożyć wypowiedzenie umowy oraz jaki obowiązuje Was okres wypowiedzenia umowy. 

Dzięki poniższemu artykułowi chcemy wyjść Wam naprzeciw i pokazać jak skutecznie i zgodnie z prawem wypowiedzieć stosunek pracy niemieckiemu pracodawcy będącemu Agencją Zatrudnienia Tymczasowego, czyli tzw. Zeitarbeitsfirmą.

Zacznijmy od tego, że rozwiązanie stosunku pracy zawsze musi być w formie pisemnej i zawierać poszczególne elementy:

 • datę sporządzenia dokumentu (wypowiedzenia umowy o pracę, czas określony)
 • dane adresowe i kontaktowe nadawcy (Pracownika) oraz adresata (Pracodawcy)
 • nagłówek, czyli nazwę dokumentu (temat wypowiedzenia umowy) -> KÜNDIGUNG
 • jasną informację kto, komu składa wypowiedzenie umowy o pracę oraz datę zawiązania wypowiadanej umowy o pracę
 • konkretną datę, z jaką stosunek pracy ma zostać rozwiązany
 • formułę grzecznościową 
 • własnoręczny podpis, inaczej dokument jest nieważny

Zakończenie stosunku pracy a okres wypowiedzenia umowy

Terminowe (niem. fristgerecht) i zgodne z literą prawa wypowiedzenie umowy o pracę jest konieczne, by skutecznie złożyć wypowiedzenie stosunku pracy.

Przyjrzyjmy się zatem po krótce jaki okres wypowiedzenia obowiązuje zgodnie z niemieckim iGZ-DGB-Tarifvertrag (pl: Umowa o układach zbiorowych Niemieckiego Związku Agencji Zatrudnienia Tymczasowego i Federacji Niemieckich Związków Zawodowych) dla pracowników zatrudnionych przez tzw. Zeitarbeitsfirmy.

Okresy wypowiedzenia umowy różnią się w zależności od stażu pracy.

Ustawowe okresy wypowiedzenia pisemnej umowy

Okres wypowiedzenia umowy od rozpoczęcia biegu terminu wypowiedzenia umowy:

 • przez pierwsze 4 tygodnie zatrudnienia obowiązuje 2-dniowy okres wypowiedzenia umowy o pracę
 • od piątego tygodnia zatrudnienia do upływu 2 miesięcy obowiązuje tygodniowy okres wypowiedzenia umowy o pracę
 • w okresie od 3 do 6 miesięcy trwania zatrudnienia obowiązuje
  2-tygodniowy okres wypowiedzenia umowy o pracę
 • w pozostałym zakresie umowa o pracę może zostać rozwiązana z zachowaniem okresów wypowiedzenia, które przewiduje prawo niemieckie (§ 622 BGB)

Zdecydowanie zachęcamy do zachowania okresu wypowiedzenia jaki wskazuje niemieckie prawo. Po zakończeniu stosunku pracy można wówczas bezproblemowo podjąć nowe zatrudnienie.

Dodatkowo w naszym wypowiedzeniu umowy możemy uwzględnić dwie następujące kwestie:

 • podziękowanie za współpracę po rozwiązaniu umowy wobec Pracodawcy
 • prośbę o wystawienie świadectwa pracy i zwrot wszelkich dokumentów dot. wykształcenia, zatrudnienia itp., mimo iż jest to, co do zasady w każdym przypadku obowiązek ze strony Pracodawcy

Poniżej znajdziecie gotowy i specjalnie dla Was sporządzony wzór wypowiedzenia stosunku o pracę:

Niemiecki wzór wypowiedzenia – do pobrania 

Jeżeli pomimo zakończenia stosunku pracy z niemieckim Pracodawcą po upływie okresu wypowiedzenia w dalszym ciągu interesuje Cię praca w Niemczech, sprawdź nasze aktualne oferty tutaj.