fbpx

Kolejna wielka emigracja? Ponad 4 mln Polaków deklaruje, że chce wyjechać!

2017
16 maja
Kolejna Wielka Emigracja

Media często zalewają nas informacjami o Polakach, którzy powracają do kraju z emigracji. Niestety nic bardziej mylnego. Wielu spośród naszych rodaków, nawet jeśli decyduje się na powrót do Polski, nie pozostaje w ojczyźnie zbyt długo. Co więcej blisko 4 miliony Polaków deklaruje, że zamierza wyemigrować!

  Dane urzędu statystycznego Według głównego urzędu statystycznego szacunkowa liczba emigrantów do krajów europejskich w latach 2004 – 2015 wyniosła około 2 098 000. Jest to liczba bliska ogólnej liczbie ludności całego województwa kujawsko – pomorskiego! Warto podkreślić, że instytucja zaznacza, że dane te są przybliżone. Obecnie szacuje się, że około 80% emigrantów to emigranci długookresowi  (przebywający za granicą ponad 12 miesięcy). Wielu z Polaków decyduje się na kupno domu lub mieszkania i założenie rodziny, bądź ściągnięcie jej z ojczyzny.   Głównymi kierunkami emigracji Polaków są kraje Unii Europejskiej, a w szczególności: Wielka Brytania, Niemcy, Holandia i Irlandia (łączna liczba emigrantów do tych krajów wyniosła 1,6 mln.). Wybieranie tych państw warunkowane jest zazwyczaj przez znajomość języka (w Holandii popularny jest angielski), a także znaczne zapotrzebowanie na pracowników średniego oraz niższego szczebla (również bez znajomości języka obcego).  

Dlaczego wyjeżdżamy?

Obecnie poza terenem Polski zamieszkuje od 14 do 17 mln Polaków lub osób deklarujących pochodzenie polskie. Tak duża liczba wynika przede wszystkim z naszej burzliwej historii, ale również z emigracji zarobkowej. Wkrótce liczba ta może się znaczącą powiększyć. Blisko 4 mln. Polaków myśli o emigracji zarobkowej, a około 1,5 mln jest gotowych do wyjazdu w przeciągu najbliższych miesięcy. Jest to ogromna liczba zważywszy na ogólną liczebność naszego kraju (stanowi to ponad 10% populacji). W ramach przeprowadzonego badania blisko 79% ankietowanych stwierdziło, że do wyjazdu motywują ich lepsze warunki finansowe za granicą. Natomiast blisko 59% chciałoby wyjechać ze względu na lepszy standard życia. Istotna okazuje się również możliwość podróżowania, opcję taką zaznaczyło 44% kandydatów. Warto również podkreślić, że emigracja zarobkowa nie jest już koniecznością, jak jeszcze kilka lat temu. W Polsce znacząco spadł poziom bezrobocia i dodatkowo wzrosła płaca minimalna. Pojawiły się także nowe środki socjalne. Jednak okazuje się, że nadal jest to niewystarczalne w porównaniu z warunkami oferowanymi za granicą.

Co nas zatrzymuje w Polsce?

Dla 71% badanych jest to rodzina oraz znajomi. W przypadku blisko 37%  badanych to atrakcyjna praca w kraju, natomiast 24% powstrzymuje nieznajomość języka obcego. Obawy takie prezentują przede wszystkim osoby, które przekroczyły 40 rok życia. Deklarują, że zdecydowanie trudniej byłoby im podjąć ryzyko wyjazdu oraz zaaklimatyzować w zupełnie obcym kraju.  

Kto decyduje się na wyjazd?

            Na emigrację decydują się zazwyczaj osoby pochodzące ze wsi oraz mniejszych miejscowości w obszarach o wyższym poziomie bezrobocia takich jak województwa małopolskie, podkarpackie, czy lubelskie. Gotowi do wyjazdu są przede wszystkim absolwenci szkół podstawowych oraz średnich (ponad 60% badanych). Są to zazwyczaj osoby w wieku 24 – 35 lat, które już posiadają pracę w Polsce, jednak nie odczuwają satysfakcji finansowej. Wierzą, że emigracja zapewni im lepsze warunki życia oraz możliwość zgromadzenia oszczędności, na co w rodzimym kraju nie mogą liczyć.   Warto podkreślić, że rynek pracy w Polsce ulega znacznemu polepszeniu. Wpływa to znacząco na chęć Polaków do krótkotrwałej emigracji (na okres do kilku lat). – Wielu z naszych rodaków decydując się na wyjazd podkreśla, że chce się „dorobić” i wrócić do ojczyzny.- mówi Magdalena Cerecka, specjalistka portalu Poloniusz.pl – Jednak często okazuje się, że po zaznaniu lepszego życia nie są w stanie powrócić do polskich realiów. Niestety w wielu obszarach pozostajemy nadal daleko w tyle za warunkami europejskimi. – dodaje.