fbpx

Jak szybko poruszać się po Niemczech? Krótko o autostradach!

2016
09 grudnia
autostrada

Niemcy posiadają jedną z największych sieci autostrad na świecie. W Europie dłuższymi trasami odznaczają się tylko Hiszpanie. Jak oznaczone są poszczególne trasy? Jak wyglądają regulacje dotyczące opłat za przejazdy?

Wielka sieć autostrad

Łączna długość autobahn’ów wynosi aż ok. 13 tysięcy kilometrów. Autostrady w Niemczech oznaczane są literą “A” oraz odpowiednim numerem. Drogi z nieparzystymi numerami biegną zwykle w kierunkach północ-południe, natomiast parzyste przebiegają w kierunkach wschód-zachód. Główne trasy oznaczone są cyframi od 1-9. Dwu- i trzycyfrowe drogi oznaczają trasy regionalne oraz mniejsze lokalne. Najdłuższą autostradą w Niemczech jest trasa A7, licząca aż 962 km.
Co ciekawe, Niemcy nie posiadają ograniczenia dotyczącego maksymalnej dopuszczalnej prędkości poruszania się po autostradach dla aut poniżej 3,5 tony. Powyżej tej wagi kierowcy mają obowiązek zwolnić do prędkości 100km/h. Warto również odnotować, że kierowców posiadających prawo jazdy poniżej 2 lat również obowiązuje ograniczenie poruszania się po autobahnie z maksymalną prędkością 100 km/h.

Opłaty za przejazd

Plan wprowadzenia opłat za przejazd niemieckimi autostradami jest coraz bliżej realizacji, jednak w dalszym ciągu budzi sporo kontrowersji. Komisja Europejska zarzuciła Niemcom dyskryminację zagranicznych kierowców względem niemieckich. Według pierwotnego planu Niemcy mieli płacić za przejazd autostradami, jednak całość opłat miałaby być odliczana od podatku. W praktyce oznaczało to, że za przejazd płaciliby tylko cudzoziemcy. Po wszczęciu przez Komisję Europejską postępowania, Berlin zgodził się na pewne rozwiązania ugodowe. Niemcy nie będą dostawali całości zwrotu w postaci podatku, zamiast tego będą musieli kupować winiety, jednak przysługiwać im będą ulgi w podatku drogowym.

W praktyce będzie występowało kilka rodzajów winiet, które będą uzależnione od pojemności silnika i poziomu emisji spalin pojazdu – im starsze i bardziej zanieczyszczające środowisko, tym wyższa opłata. Krótkoterminowe winiety dla osób spoza Niemiec będą tańsze w stosunku do pierwotnych założeń – w zależności od rodzaju opłata za 10 dni będzie wynosić 2,50-, ; 4,- ; 8,- ; 14,- lub 20 euro. Winiety na dwa miesiące będą kosztować odpowiednio 7,- ; 11,- ; 18,- lub 30,- euro.

Według planów niemieckiego ministra transportu,  opłaty za przejazd Autobahnami zostaną wprowadzone najwcześniej pod koniec przyszłego roku.

Dodatkowe ciekawostki: 

  • w Niemczech nie ma obowiązku jazdy z włączonymi światłami (z wyjątkiem tuneli i niesprzyjających warunków atmosferycznych),
  • nie występują również przepisy regulujące obowiązek zmiany opon na zimowe,
  • zapięte pasy bezpieczeństwa są obowiązkiem dotyczącym wszystkich pasażerów.