Gdzie będziemy mieć najdłuższy urlop?

2017
10 października
Najdłuższy urlop

 

Wielu z nas jest już po wakacjach, jednak warto wiedzieć, w których krajach możemy liczyć na dłuższy odpoczynek. Przepisy panujące w Unii Europejskiej zakładają, że pracownikom przysługuje minimum 20 dni urlopu. Wiele państw w ramach wewnętrznej regulacji przedłuża ten okres. Sprawdźmy, gdzie możemy liczyć na najdłuższy urlop?

Najbardziej wypoczęci

Na najdłuższy okres urlopowy mogą liczyć mieszkańcy Francji oraz Finlandii. Pracownicy z tych krajów mogą liczyć na aż 30 dni pełnopłatnego urlopu. Nieco mniej, bo 28 otrzymują mieszkańcy Litwy oraz Wielkiej Brytanii. Dzięki temu pracownicy mogą uzyskać nawet 1,5 miesiąca ciągłego urlopu.

Sytuacja w Polsce

Obecnie w naszym kraju są dostępne 2 rodzaje płatnego urlopu wypoczynkowego, uzależnione od stażu pracy. Podstawowy wymiar to 20 dni, natomiast wypracowanie minimum 10 lat, gwarantuje wypoczynek aż 26-dniowy. W staż pracy, poza wszystkimi wcześniej zliczonymi okresami zatrudnienia, wlicza się także okres uczęszczania do szkoły. Zgodnie z art. 155 § 1 Kodeksu Pracy, pracodawca podczas określania stażu zliczanego do urlopu, powinien wziąć pod uwagę okres trwania:
  • Zasadniczej (lub równorzędnej) szkoły zawodowej – czas trwania nauki, do 3 lat;
  • Średniej szkoły zawodowej – czas trwania nauki, co 5 lat;
  • Średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych lub równorzędnych – czas trwania nauki, do 5 lat;
  • Średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata;
  • Szkoły policealnej – 6 lat;
  • Szkoły wyższej – 8 lat.
Warto jednak pamiętać, że okresy nauki nie podlegają zsumowaniu. Jeśli okres nauki pokrywa się z czasem pracy, wówczas pracownik może skorzystać z opcji, która jest dla niego bardziej opłacalna. Obecnie trwają prace nad istotnymi zmianami dotyczącymi kodeksu pracy. Modyfikacje mają objąć również urlop pod względem długości wypoczynku oraz przyznawania ewentualnego ekwiwalentu.

Urlop w innych krajach UE

W przypadku naszych zachodnich sąsiadów wystarczy przepracować zaledwie 6 miesięcy, by uzyskać prawo do 24 dni urlopu. Niemiecki pracodawca może jednak zwiększyć okresu urlopowy nawet do 30 dni lub więcej. Decyzja taka podejmowana jest z reguły na podstawie wieku lub stażu pracownika. Urlop musi być wykorzystany najpóźniej do 31 marca roku następnego, po tym terminie prawo do wypoczynku przepada. Zdecydowanie inne przepisy występują w Belgii, gdzie okres urlopu uzależniony jest od liczby miesięcy przepracowanych w poprzednim roku. Minimalny okres urlopowy wynosi 12 dni i wynika z 6 miesięcy pracy, za każdy kolejny przepracowany miesiąc, przysługują 2 dni. Tym samym za cały rok można uzyskać 24 dni wolnego. Możliwość wzięcia 2 tygodniowego okresu urlopowego przysługuje w okresie od początku maja do końca października. Urlop można wykorzystać tylko do końca danego roku kalendarzowego. W Szwecji pracownikom przysługuje urlop w wymiarze 25 dni, niezależnie od stażu oraz okresu pracy u danego pracodawcy. Długi urlop należy wykorzystać w okresie od czerwca do końca sierpnia, chyba że porozumienia zbiorowe stanowią inaczej.

Sytuacja na świecie

Jednym z najbardziej zapracowanych narodów są Chińczycy. Pracownikom tej narodowości przysługuje zaledwie 10 dni urlopu, natomiast po wypracowaniu 20 lat pracy, mogą liczyć na zawrotne 15 dni wolnych w roku. Na 10 dni wolnego mogą liczyć również pracownicy w Kanadzie, natomiast w USA okres urlopowy nie jest odgórnie uregulowany.

Ile wolnego?

Poza standardowymi urlopami pracownicy mogą liczyć również na wypoczynek podczas weekendów (chyba że pracują w innym systemie) oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Dodatkowo w zależności od przepisów w danym państwie mogą obowiązywać urlopy okazjonalne np. z okazji ślubu lub urodzin dziecka.