Skip to main content

Eurosieroctwo – czy jest cieniem migracji?

Ciekawostki o Europie

Wyjazd za granicę wiąże się z lepszymi warunkami życia, wyższym wynagrodzeniem oraz większymi możliwościami. Niestety poza pozytywnymi skutkami należy liczyć się również z tzw. eurosieroctwem, które w czasach migracji nabiera na sile.

Czym jest eurosieroctwo?

Eurosieroty to dzieci, które na skutek emigracji jednego lub dwojga rodziców pozostają pod opieką drugiego z małżonków, dalszej rodziny lub całkowicie bez opieki. Najczęściej mamy do czynienia z eurosieroctwem krótkotrwałym – sezonowym, związanym z koniecznością „dorobienia” do domowego budżetu. Niestety najgorszym przypadkiem jest zjawisko długotrwałe, gdy rodzice są „gośćmi” w domu.

Mianem eurosieroctwa określa się „pozostawianie” dzieci z powodu migracji zarobkowej. Trudno jest określić wielkość zjawiska, wiadomo jednak, że do 2015 roku poziom emigracji z Polski przekroczył 2 mln ludzi. Warto pamiętać, że wielu spośród naszych rodaków decydując się na wyjazd opuszcza rodziny deklarując, że ich powrót nastąpi po kilku miesiącach. Tak się jednak nie dzieje.
 

Wizerunek eurosieroty

Wizerunek eurosieroty w naszym kraju jest równie negatywny, jak sama nazwa. Rodzice, którzy wyjeżdżają za granicę w celach zarobkowych, traktowani są jako wyrodni, zostawiający pociechy samym sobą. Natomiast dzieci oceniane są przez pryzmat pozostawionych bez odpowiednich wzorców i znacząco narażonych na negatywny wpływ rówieśników. Uważa się również, że rodzice starają się wynagrodzić dzieciom swoją nieobecność poprzez pieniądze i prezenty.

Migracje wiążą się zarówno z pozytywnymi, jak również negatywnymi skutkami psychospołecznymi ingerującymi w życie rodziny, ale również funkcjonowanie całego społeczeństwa.

Psychospołeczne skutki migracji

Pozytywne Negatywne
 • Lepsza sytuacja ekonomiczna
 • Możliwość rozwoju zawodowego

 

 • Zaburzone funkcjonowanie rodziny
 • Osłabienie więzi rodzinnych
 • Brak odpowiednich wzorców zachowań w życiu dziecka

 

Długotrwała absencja rodziców wiąże się ze znaczącymi zmianami w strukturze rodziny, co wpływa na zachowania najmłodszych jej członków. Najczęstsze zjawiska wśród dzieci:

 • Tęsknota za rodzicami i zagubienie;
 • Brak wzorców zachowań;
 • Izolacja i zamknięcie w sobie;
 • Zachowania ryzykowne, dewiacyjne, a nawet niebezpieczne;
 • Lęki i agresja;
 • Podatność na używki;
 • Obojętność wobec zajęć szkolnych.

 

Jak wzmacniać więź z dziećmi?

– Jeśli nie przygotujemy dziecka na rozłąkę z rodzicem, może ono ponieść negatywne konsekwencje psychologiczne, rzutujące na dalsze  życie – mówi psycholog Justyna Korzeniewska – Dzieci stają się niespokojne, nerwowe, drażliwe, depresyjne. A przez to konfliktowe, co psuje ich relacje z rówieśnikami.

– W życiu dorosłym takie osoby odczuwają potrzebę założenia własnej rodziny. Poszukują więzi i bliskości, ale gdy w relację wejdą, często mają problemy z powodu własnej niepewności. Dlatego pragną wciąż otrzymywać dowody miłości, zaangażowania, a drobne zaniedbania partnera odbierają jako dowody zaniku uczucia. – dodaje Justyna Korzewniewska.

                Przygotowania do wyjazdu należy rozpocząć od wyjaśnienia dziecku nowej sytuacji. Warto przedstawić dziecku przyczyny wyjazdu oraz zapewnić o niezmienności naszych usług do niego. Należy także ustalić metody kontaktu i planowane przyjazdy do kraju. W przypadku emigracji jednego lub obojga rodziców kwestie finansowe są bardzo istotne. Jednak poza pieniędzmi warto zapewnić dziecku również dodatkowe wsparcie:

Zapewnienie opieki
Najlepiej w tym celu wybrać osobę z rodziny, z którą dziecko ma dobry kontakt. Kontrola odpowiedzialnego bliskiego może zmniejszyć poczucie „opuszczenia”. Jeśli nie mamy możliwości zapewnienia osoby z rodziny, podstawmy na znajomych lub sprawdzoną opiekunkę. Co prawda polskie prawo nie określa minimalnego wieku, w którym można pozostawiać dzieci same bez opieki, warto jednak pamiętać, że zwłaszcza niepełnoletnie pociechy mogą wymagać dozoru.

Utrzymanie kontaktu
Warto zadbać o możliwość jak najczęstszego powrotu do kraju i spotkania z pociechą. Gdy nie jest to możliwe, powinniśmy w miarę możliwości odbywać rozmowy telefoniczne lub konwersacje za pomocą komunikatorów internetowych.

Wyjazdy na zmianę
Jeśli oboje rodziców pracują za granicą, warto jest zadbać o to, by wyjeżdżali oni naprzemiennie. Wówczas dzieci będą zawsze pod opieką jednego z nich, co pozwoli zapewnić należytą opiekę bez dodatkowych kosztów.

Zawiadomienie szkoły
Wielu rodziców przed wyjazdem zapomina poinformować odpowiednich instytucji o planowanej absencji. Informacja taka jest niezbędna dla odpowiedniego zabezpieczenia dziecka oraz ewentualnego nadania uprawnień innej osobie do reprezentowania rodzica.

Okazywanie zainteresowania
Dzieci migrantów wymagają znacznie większego zainteresowania swoimi aktualnymi sprawami. Warto dowiadywać się o codzienne wydarzenia, nowe znajomości, czy też oceny. Jednak nie zamieniajmy rozmów w przesłuchania, kierujmy się tylko zdrową ciekawością.

Zajęcia dodatkowe
Wyjeżdżając za granicę uzyskujemy większe możliwości finansowe, dlatego też warto zapewnić dziecku zajęcia pozalekcyjne, które ograniczą czas wolny, a także podatność na nieodpowiednie spędzanie czasu wolnego. Rozrywki powinny zostać wybrane w konsultacji z dzieckiem, by pozwalało mu rozwijać zainteresowania.

 

Tekst został opracowany przez:

 

 

Źródła:

https://pl.wikipedia.org

http://www.newsweek.pl/polska/eurosieroty-jaki-wplyw-na-dziecko-ma-emigracja-rodzica,artykuly,364212,1.html