fbpx

Emerytura za granicą – jak ją uzyskać?

2017
31 maja
Emerytura za granicą

Przynależność do Unii pozwala na unormowanie wielu zagadnień. Jednym z nich jest porozumienie w sprawie emerytur na terenie całej wspólnoty. Dzięki temu możemy liczyć na wyższe świadczenie, a nawet podwójną, czy potrójną emeryturę.

 

Wiek emerytalny

W różnych krajach występuje zróżnicowany wiek emerytalny – jest to wiek, w którym uzyskujemy prawo do otrzymywania świadczenia emerytalnego. Warto jednak zauważyć, że pod uwagę jest również brana liczba przepracowanych lat. W poszczególnych krajach jest ona różnorodna od 15 do nawet 35 lat. W Polsce wiek emerytalny wynosi odpowiednio 60 lat dla kobiet oraz 65 dla mężczyzn. Warto podkreślić, że występuje powszechny wiek emerytalny (dla większości zawodów) oraz obniżony wiek emerytalny dla osób, które pracowały w niebezpiecznych lub ciężkich warunkach (jest o 5-15 lat niższy niż powszechny). Natomiast niektóre kraje biorą pod uwagę również staż mieszkania na ich terytorium.

 

Jak uzyskać emeryturę zagraniczną?

Uzyskanie emerytury z zagranicy nie jest skomplikowane, jednak może okazać się długotwałe. Jeśli pracowałeś w kilku krajach europejskich, wówczas z każdego z nich może Ci przysługiwać świadczenie emerytalne lub jego część. Wystarczy:
  1. Złożyć wniosek do zakładu ubezpieczeń emerytalnych (w kraju w którym mieszkasz lub pracowałeś po raz ostatni) na około 6 miesięcy przed terminem przejścia na emeryturę, gdyż jeśli pracowałeś w kilku państwach proces wyliczania świadczenia może być wydłużony. W powyższej sytuacji (na terenie Polski) korzystamy z formularza Rp-1E oraz E202 – Rozpatrzenie wniosku o emeryturę. Przydatny może być również formularz E207 – Informacja dotycząca przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej.Warto jest zgromadzić również dokumenty potwierdzające pracę zarówno w Polsce, jak i za granicą.
  2. Zakład odpowiada za rozpatrzenie wniosku oraz zebranie informacji o Twoich składkach ze wszystkich krajów, w których pracowałeś. UWAGA: W niektórych krajach powinieneś otrzymać formularz wniosku o emeryturę.
  3. Uzyskujesz emeryturę z krajów w których osiągnąłeś wiek emerytalny. Warto również zaznaczyć, że jeśli w jednym kraju przyznano Ci emeryturę, a w kolejnym jeszcze nie osiągnąłeś wieku emerytalnego to wysokość emerytury w drugim kraju może być obniżona ze względu na otrzymywane świadczenie.
Do emerytury wliczają się wszystkie okresy oskładkowania za granicą (nawet jeśli nie uzyskaliśmy minimalnego okresu wymaganego w danym kraju). Wówczas zakład ubezpieczeń emerytalnych podczas wyliczania wysokości emerytury bierze pod uwagę wysokość składek odprowadzanych w innych państwach. Ważne jest, by okresy oskładkowania w kraju europejskim nie pokrywały się z tymi w Polsce. Tylko wówczas możemy liczyć na procent emerytury stosowny do lat pracy za granicą. Jeśli Twój staż pracy w Polsce jest za krótki, wówczas ZUS może doliczyć lata pracy za granicą i odwrotnie. Jeśli staż pracy za granicą jest zbyt krótki – instytucja (odpowiednik ZUS) dolicza lata pracy przepracowane w Polsce. Dzięki członkostwu Polski w Unii Europejskiej staż pracy liczy się w 31 krajach poza Polską. Oznacza to, że gdy Jan Kowalski przez 15 lat pracował w Niemczech a kolejne 25  lat w Polsce to przysługuje mu świadczenie z obu tych Państw (po uzyskaniu wieku emerytalnego).    

Jak uzyskać 2 emerytury?

Jeśli uzyskaliśmy minimalny okres oskładkowania wymagany w Polsce oraz w innym kraju, wówczas możemy liczyć na wypłatę 2 emerytur. Warto jednak pamiętać, że w obu przypadkach musi być zachowany wiek emerytalny. Aby móc uzyskać 2 emerytury warto zwrócić się oddzielnie do ZUSu oraz jego zagranicznego odpowiednika. Wyliczeniem oraz wypłaceniem świadczenia zajmuje się instytucja, w kraju, w którym obecnie mieszka potencjalny emeryt.  

Co jest liczone?

Podczas wyliczania emerytury instytucje biorą pod uwagę okres opłacania składek, pracy na etacie lub też prowadzenia własnej działalności. W niektórych państwach brane są pod uwagę również okresy równorzędne – wojsko lub urlop macierzyński. Dodatkowo w części krajów liczy się także okres przebywania na jego terenie (np. Dania, Szwecja, Holandia). Warto podkreślić, że instytucje wyliczające emeryturę biorą pod uwagę tylko okresy, które nie pokrywają się z zatrudnieniem w innym kraju.  

Emerytura w Europie

Przepisy dotyczące emerytury w Europie są zróżnicowane i odmienne dla każdego państwa. Różni się również poziom minimalny emerytury, jaką możemy uzyskać. Obecnie w Polsce mamy jeden z najniższych wieków emerytalnych. Od października 2017 roku na emeryturę będą mogły liczyć kobiety w wieku 60 lat oraz mężczyźni w wieku 65 lat. Niestety mimo wysokich składek, a także jednego z najdłuższych minimalnych okresów oskładkowania otrzymamy jedno z najniższych świadczeń w Europie.

Kraj

Minimalny okres oskładkowania  (lata)

Wiek emerytalny

Minimalna emerytura (w euro)

Luksemburg

10

65

1560

Holandia

10

67

1070

Irlandia

 

68

1000

Austria

15

65

780

 

Szwecja

3 (emerytura gwarantowana)

65

780

Niemcy

5

67

700

Hiszpania

10

67

690

Wielka Brytania

10

68

660 (State Pension)

 

Francja

15

67

580

Włochy

20

66

500

Słowacja

15

62

300

Polska

20/25

60/65

200

Estonia

15

65

130

Węgry

15

65

100

Czechy

25

67

90

  Polska emerytura jest jedną z najniższych w Europie. Warto podkreślić, że średnia unijna emerytura wynosi 532 euro (to blisko 3 razy więcej niż w Polsce). Dlatego też praca za granicą poza wyższym standardem życia może nam zapewnić również godną emeryturę.     Tekst został opracowany przez: poloniusz www.Poloniusz.pl