Skip to main content

Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech

Świadczenia socjalne

Warunki, jakie należy spełnić

Aby mieć prawo do zasiłku dla bezrobotnych, musisz zasadniczo spełniać następujące wymagania:

 1. Powinieneś być osobą bezrobotną, ale jednocześnie zdolną do pracy z różnych względów (w tym zwłaszcza zdrowotnych) w wymiarze co najmniej 15 godzin tygodniowo w zawodzie podlegającym obowiązkowemu ubezpieczeniu.
 2. Musisz być zarejestrowany jako bezrobotny. Możesz to zrobić m. in. online za pośrednictwem https://www.arbeitsagentur.de/
 3. Musisz aktywnie szukać pracy.
 4. Byłeś ubezpieczony obowiązkowo lub dobrowolnie przez co najmniej 12 miesięcy w ciągu 30 miesięcy przed zarejestrowaniem się jako bezrobotny i utratą pracy.
  1. Aby obliczyć, czy okres kwalifikacyjny został spełniony, sumuje się okresy wszystkich okresów zatrudnienia podlegających obowiązkowi ubezpieczenia w okresie 30 miesięcy.
  2. Inne okresy ubezpieczenia, które bierze się pod uwagę przy obliczaniu okresu kwalifikacyjnego:
   1. Byłeś dobrowolnie ubezpieczony w ramach ubezpieczenia od utraty pracy, na przykład, gdy byłeś samozatrudniony.
   2. Wychowałeś dziecko (do 3 roku życia).
   3. Otrzymałeś zasiłek chorobowy.
   4. Odbyłeś ochotniczą służbę wojskową, wolontariat federalny lub wolontariat młodzieżowy.

Skrócony okres kwalifikacyjny w przypadku wykonywania pracy na czas określony

Jeśli często byłeś zatrudniony na czas określony (np. przez agencje pracy tymczasowej), to pod pewnymi warunkami obowiązuje krótszy okres kwalifikacyjny uprawniający do nabycia zasiłku dla bezrobotnych. W tym wypadku wystarczy, że masz 6 miesięcy okresów ubezpieczenia obowiązkowego w ciągu 30 miesięcy przed zarejestrowaniem się jako bezrobotny.

Istotne jest jednak, to aby większość miejsc pracy w okresie 30 miesięcy była z góry ograniczona do maksymalnie 14 tygodni, a wynagrodzenie za ostatnie 12 miesięcy nie przekraczało określonej wartości. Dokładne informacje co do ograniczeń kwotowych uzyskasz w Niemieckim Federalnym Urzędzie Pracy.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych zależy od wielu czynników. W uproszczeniu można jednak powiedzieć, że podstawą obliczenia zasiłku dla bezrobotnych są zarobki brutto (wynagrodzenie) z ostatnich 12 miesięcy. Uwzględniana jest tylko ta część wynagrodzenia, która podlegała składkom na ubezpieczenie od utraty pracy (tj. na przykład brak minipracy, „Mini-Job”) i która została rozliczona w momencie rozwiązania stosunku pracy. 

Odlicza się od tego podatek dochodowy, dodatek solidarnościowy i ryczałt na ubezpieczenie społeczne w wysokości 20 procent. W wyniku ww. kalkulacji uzyskujesz Twoje dzienne wynagrodzenie netto. 

60 procent wypłaty to kwota, którą otrzymujesz jako zasiłek dla bezrobotnych dziennie. Kwota ta wzrasta do 67 procent, jeśli Ty lub twój małżonek/partner macie przynajmniej jedno dziecko (zgodnie z definicją zawartą w ustawie o podatku dochodowym).

Konkretny przykład

Jeśli straciłeś pracę w Niemczech i kwalifikujesz się do zasiłku dla bezrobotnych Arbeitslosengeld wysokość tego zasiłku obliczana jest w oparciu o Twoje wcześniejsze wynagrodzenie.

Przyjmując, że zarabiałeś brutto 3000 euro:

– Bez dzieci: otrzymasz około 60% swojego poprzedniego netto wynagrodzenia. 

– Z dziećmi: otrzymasz około 67% swojego poprzedniego netto wynagrodzenia.

W celu dokładnego obliczenia wysokości zasiłku, musisz najpierw ustalić, ile wynosi Twoje wynagrodzenie netto (po opłaceniu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne). Nie jest to jednak takie proste, gdyż wysokość netto zależy od wielu czynników, takich jak stan cywilny, klasa podatkowa, region, w którym mieszkasz, i inne.

Przykładowo, jeżeli Twoje netto wynosiłoby 2000 euro (to tylko przykładowa liczba):

– Bez dzieci dostaniesz około 60% z 2000 euro, co daje 1200 euro.
– Z dziećmi dostaniesz około 67% z 2000 euro, co daje 1340 euro.

W celu uzyskania dokładnych liczb, warto skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń dostępnego online lub skonsultować się bezpośrednio z Agentur für Arbeit

Agencja Rekrutacyjna Silverhand dba o to, aby osoby korzystające z naszych usług miały ciągłość zatrudnienia oraz pracę zgodną z ich kwalifikacjami i oczekiwaniami. Warto jednak być świadomym, jakie są uprawnienia w przypadku uzyskania statusu osoby bezrobotnej. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu opracowaniu wiedza na ten temat stała się przystępniejsza.