Skip to main content

Klasy podatkowe w Niemczech – do jakiej należysz?

Prawo i podatki

Klasy podatkowe w Niemczech

Co pierwsze przychodzi do głowy, kiedy pomyślisz niemieckie podatki? Oczywiście niemieckie klasy podatkowe. To właśnie od nich zależy, jaka kwota wynagrodzenia wpłynie na twoje konto lub ile z twojej wypłaty zostanie pobrane na poczet niemieckich podatków.

Pracodawca w Niemczech co miesiąc pobiera z Finanzamtu drogą elektroniczną aktualny stan klasy podatkowej, na podstawie której wyliczane jest wynagrodzenie, więc nie ma tu mowy o nieprawidłowym obliczeniu pensji po zmianie klasy podatkowej. Może wydawać się to nieco uciążliwe, zarówno dla pracodawców, jak i pracowników, dlatego warto przyjrzeć się bliżej niemieckim klasom podatkowym.

W Niemczech istnieje 6 klas podatkowych, czyli tzw. steuerklasse, do której klasyfikowani jesteśmy w głównej mierze na podstawie naszej sytuacji rodzinnej. Przyjrzyjmy się po krótce każdej z nich.

Klasa pierwsza

Do pierwszej klasy podatkowej zaliczają się osoby niezamężne, rozwiedzione, pozostające w separacji, osoby owdowiałe jak również osoby zamężne, których małżonek przebywa poza granicami Unii Europejskiej. Przy pierwszej klasie podatkowej miesięcznie wynagrodzenie wolne od podatku wynosi maksymalnie 945,00 euro.

Klasa druga

Druga klasa podatkowa to osoby samodzielnie wychowujące min. jedno dziecko, na które otrzymują zasiłek rodzinny lub kwotę wolna od podatku, ze względu na posiadanie dzieci. Maksymalne miesięczne wynagrodzenie wolne od podatku to kwota do 1077,00 euro.

Klasa trzecia

Trzecia klasa podatkowa to osoby zamężne mające na utrzymaniu bezrobotnego małżonka. Miesięczne wynagrodzenie wolne od podatku to kwota 1788,00 euro.

Klasa czwarta

Do czwartej klasy podatkowej należą oboje pracujący małżonkowie mieszkający razem. Maksymalne miesięczne wynagrodzenie wolne od podatku to kwoty 945,00 euro. Jeśli zawrzesz związek małżeński to automatycznie zostajesz przypisany do IV klasy podatkowej.

Klasa piąta

Piąta klasa podatkowa to w dalszym ciągu małżonkowie, przy czym jeden z małżonków wykazuje wyższe, a drugie niższe dochody. Maksymalne miesięczne wynagrodzenie wolne od podatku to w tym przypadku 105,00 euro dla każdego z małżonków.

Klasa szósta

Do szóstej klasy podatkowej klasyfikowane są osoby wolne lub zamężne będące w stosunku pracy, kiedy nie są w stanie przedłożyć karty podatkowej lub zaświadczenia z urzędu skarbowego za dany rok. Osoby te nie mogą wykazać żadnej kwoty wolnej od podatku.

Małżeństwa mają lepiej

Tak jak widzimy o przynależności do klasy podatkowej w większości przypadków decyduje nasz stan cywilny bądź rodzinny. Trochę więcej swobody niż osoby samotne mają zgodnie z niemieckim systemem podatkowym małżeństwa. Te po przedstawieniu odpowiedniego stanu faktycznego i przedłożeniu w niemieckim urzędzie podatkowym niezbędnych dokumentów mogą wybierać pomiędzy kombinacjami klas 3-5 lub 4-4.

 

Rozliczenie podatkowe z małżonkiem przebywającym w Polsce

Określa się w niemieckim prawie podatkowym, że jeśli zarobki dwóch osób pozostających w związku małżeńskim w 90% można zakwalifikować do rozliczenia w Niemczech, to wówczas możemy zostać zakwalifikowani do III klasy podatkowej. W przypadku, kiedy osiągany dochód jednej z osób nie przekracza 16 708 euro, to nie musimy nawet spełniać kryterium wspomnianego 90%. Wniosek o zmianę przynależności do klasy podatkowej należy złożyć w niemieckim urzędzie skarbowym. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach osoby przebywającej w Polsce. Rozliczenie razem z małżonkiem mieszkającym na terenie Polski jest szczególnie korzystne, jeśli osiąga on niskie zarobki. Wówczas możemy uzyskać również specjalne odliczenia podatkowe związane z rozłąką z rodziną i ulgę na podróż do ojczyzny.

Jak sprawdzić do jakiej klasy podatkowej należę?

W przypadku jasnej sytuacji rodzinnej przynależenie do danej klasy podatkowej wydaje się być oczywiste. Co jednak w przypadku, gdy nie jesteśmy pewni do jakiej klasy podatkowej należymy?

Można to sprawdzić na 2 sposoby:

  • Można osobiście udać się do Finanzamtu (urzędu skarbowego) i tam od ręki urzędnicy wydadzą każdej osobie zaświadczenie o przynależności do danej klasy podatkowej. 
  • Od 1 stycznia 2013 roku wprowadzono w Niemczech tzw. Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale (w skrócie ELStAM) czyli elektroniczną kartę podatkową, na której znajdują się wszystkie niezbędne dane dotyczące podatnika. Należy zadzwonić do niemieckiego urzędu skarbowego lub zadać pytanie za pomocą poczty elektronicznej i na postawie danych z karty urząd prześle nam informacje na temat aktualnej klasy podatkowej w jakiej się znajdujemy.

Steuereklasse to nie tylko podatki

Warto podkreślić, że niemieckie steuerklasse wpływają nie tylko na wysokość wynagrodzenia netto, ale również na wysokość świadczeń takich jak np. zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek na utrzymanie, zasiłek chorobowy czy tez zasiłek wychowawczy tzw.kindergeld O którym możecie poczytać w jednym z naszych poprzednich artykułów.

Podczas rozmów rekrutacyjnych kandydaci często pytają ile pieniędzy dostaną na rękę. Niestety, kwota netto zależna jest od klasy podatkowej i mimo, że wyjeżdżający do pracy w Niemczech przydzielani są zwykle automatycznie do pierwszej klasy podatkowej, to zdarzają się tu odstępstwa, na które agencja w Polsce nie mamy wpływu. Taką sytuacją jest np. rozliczenie pierwszej wypłaty według szóstej, najniekorzystniejszej klasy podatkowej. Dotyczy to głównie osób, które pracowały już w Niemczech i które nie przedłożyły obecnemu pracodawcy jedenastocyfrowego numeru identyfikacyjnego przydzielanego przez Centralny Federalny Urząd Podatkowy w Niemczech.

Jak to sprawdzić?

Przydatnym narzędziem podczas planowania wyjazdu do pracy w Niemczech jest powszechnie znany internetowy kalkulator brutto – netto tzw. Brutto Netto Rechner, który po podaniu odpowiednich danych pomoże nam oszacować wartość netto wynagrodzenia. Jeśli zależy wam, aby mieć chociażby wstępny szacunek waszego wynagrodzenia warto do niego zajrzeć.

Zapraszamy również do wersji filmowej, w której Marta opowiada o klasach podatkowych.