Skip to main content

Radoslava Vlaykova

Studiuję na ostatnim roku na Uniwersytecie „St. Kliment Ohridski” w Sofii filologię niemiecką, ze specjalizacją tłumaczeń. W 2017 roku krótko mieszkałem w Kilonii w Niemczech w ramach międzynarodowego letniego kursu, gdzie poznałem ludzi z całego świata. Dzięki temu wiele poznałam kulturę niemiecką od środka.

Lubię pracować w SILVERHAND ze względu na codzienny kontakt z interesującymi ludźmi. Dążę do przyjaznych i ufnych relacji z kandydatami. Moje doświadczenie w obsłudze klienta nauczyło mnie cierpliwości i empatii podczas komunikowania się z innymi. Są to dla mnie bardzo przydatne cechy w pracy jako asystentka HR.

Od dzieciństwa zajmowałem się pisaniem, a także publikowałem w gazetach i na stronach internetowych. Uwielbiam sztukę we wszystkich jej formach i ciągle próbuję odkrywać nową muzykę i literaturę, która mnie inspiruje. Często wyjeżdżam z przyjaciółmi w góry lub na biwak.