Manager ds. jakości (Polska)

Miejsce pracy: Polska, Inowrocław/Białystok/Kraków
7000 - 11000 PLN brutto / miesiąc
stawka
Aplikuj teraz

Agencja Zatrudnienia Silverhand jest podmiotem należącym do międzynarodowego holdingu, wyspecjalizowanego w świadczeniu najwyższej jakości usług rekrutacyjnych.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu, globalnym zasobom wiedzy oraz innowacyjnym metodom selekcji tysiące osób zmieniło pracę na lepszą. Oferujemy bezpieczne oraz stabilne zatrudnienie.

Nr ref. 12504 - Produkcja / Logistyka

Manager ds. jakości (Polska)

 

Klient oferuje:

 • zatrudnienie na polskich warunkach – umowa o pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie 7000 – 11000 PLN brutto / miesiąc
 • komfortowe środowisko pracy
 • praca w innowacyjnej i dynamicznie rozwijającej się firmie
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz szkolenia umożliwiające zdobycie bądź poszerzanie umiejętności
 • przyjazna atmosfera
 • respektowane prawo do urlopu

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należy:

 • współtworzenie, utrzymywanie i rozwijanie standardów, systemów i procedur bezpieczeństwa, jakości oraz ochrony środowiska
 • przeprowadzanie przeglądów i audytów w zakresie bhp, ppoż, jakości i ochrony środowiska
 • udział w badaniu i analizie przyczyn wypadków przy pracy (w tym sporządzanie wymaganej przepisami dokumentacji) oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych
 • wdrażanie systemów zarządzania i utrzymywanie certyfikatów: ISO9001, ISO14001, ISO 45001, 50001, ISSC, NIS
 • współudział w przeprowadzaniu oceny ryzyka w odniesieniu do miejsc pracy i prowadzonych procesów
 • sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań w zakresie ochrony środowiska, w tym naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska czy KOBIZE
 • organizacja i optymalizowanie pracy laboratorium zakładowego zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi, procedurami i przepisami
 • monitorowanie oraz zarządzanie harmonogramem badań i pomiarów czynników środowiska pracy, jak również nadzorowanie i organizowanie obligatoryjnych analiz i pomiarów związanych z oddziaływaniem na środowisko naturalne
 • zarządzanie i ciągłe doskonalenie infrastruktury ppoż.
 • monitorowanie i aktualizacja wskaźników (KPI) w zakresie bezpieczeństwa, jakości i zrównoważonego rozwoju oraz opracowywanie i dostarczanie wymaganych raportów
 • doradztwo w zakresie stosowania przepisów i zasad bhp, ppoż, jakości oraz ochrony środowiska, w tym udział w projektach dotyczących procesów, maszyn i infrastruktury
 • prowadzenie procesu ciągłego doskonalenia w terenie (5S)
 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu jakości, bhp, ppoż i zrównoważonego rozwoju
 • inicjowanie i wdrażanie rozwiązań na rzecz poprawy bezpieczeństwa, jakości i zrównoważonego rozwoju, w tym udział w projektach międzynarodowych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe w dziedzinie inżynierii produkcji lub technologii żywności
 • aktualne uprawnienia specjalisty ds. bhp i inspektora ochrony przeciwpożarowej
 • minimum 1 -2 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w dużej firmie o profilu produkcyjnym i/lub usługowym
 • znajomość systemów i standardów jakości, środowiska i bezpieczeństwa (HACCP, ISO9001, ISO14000, ISO45001, ISO50001)
 • szkolenie na audytora wewnętrznego systemu według norm: : ISO9001, ISO14001, ISO 45001, 50001, będzie dodatkowym atutem
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1 – warunek konieczny
 • dobrze rozwinięte umiejętności analityczne
 • umiejętność pracy w zespole
 • doświadczenie w laboratorium będzie dodatkowym atutem
 • dobra organizacja pracy własnej
 • odporność na stres
 • inicjatywa w działaniu
 • prawo jazdy kat. B

 

Oferta skierowana do kobiet i mężczyzn spełniających warunki rekrutacji.

 

 • Polska, Inowrocław/Białystok/Kraków
  miejsce pracy
 • 7000 - 11000 PLN brutto / miesiąc
  stawka

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (UE) nr 2016/679 (dalej: „Rozporządzenie”), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję lub stanowisko wymagające podobnych kwalifikacji. Moja zgoda obejmuje cały etap rekrutacji ogłoszonej i prowadzonej przez dra Dominika Matczaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą SILVERHAND Dominik Matczak (ul. Garbary 35/9, 61-868 Poznań, agencja zatrudnienia wpisana do rejestru KRAZ pod nr 7822), który jest jednocześnie Administratorem danych osobowych (dalej: „Silverhand” lub „Administrator”). Jestem świadomy/świadoma tego, że proces rekrutacyjny, w którym biorę udział prowadzony jest na rzecz potencjalnego pracodawcy mającego siedzibę w Polsce lub na terytorium UE/EOG, który zlecił Silverhand wykonanie usługi. Korzystając z okazji, wyrażam również zgodę na potrzeby realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych w okresie 7 lat od dnia złożenia przeze mnie dokumentów aplikacyjnych za wyjątkiem sytuacji, w której umowa rekrutacyjna będzie dalej wykonywana lub Administrator będzie zobowiązany do przetwarzania (w tym do przechowywania) danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zgadzam się na przekazanie danych osobowych określonych w art. 22 (1) § 1 Kodeksu pracy (imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe przeze mnie wskazane, m. in. nr tel., adres e-mail, wykształcenie, informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia). Dobrowolnie oraz z własnej inicjatywy, zgadzam się również na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w art. 22 (1) §3 Kodeksu pracy, a także następujących informacji należących do szczególnej kategorii danych osobowych w rozumieniu art. 9 Rozporządzenia: adres zamieszkania lub zameldowania, nr PESEL, seria i nr dowodu osobistego, wszystkie informacje zawarte w dokumencie dowodu osobistego, prawa jazdy, lub innych dokumentów potwierdzających inne moje umiejętności, stan cywilny, liczba i dane dzieci, numer rachunku bankowego, na który przyszły pracodawca będzie przekazywał wynagrodzenie za pracę, zdjęcie przedstawiające mój wizerunek oraz informacje dotyczące mojego stanu zdrowia. Pragnę podkreślić jednak, że jestem świadomy/świadoma tego, iż na etapie rekrutacji ani Silverhand, ani przyszły lub potencjalny pracodawca nie może żądać ode mnie wyrażenia takiej zgody (szczególna kategoria danych), ani od jej udzielenia uzależnić wyniku rekrutacji. Rozumiem oraz przyjmuję do wiadomości, że brak zgody na przetwarzanie danych osobowych lub jej wycofanie nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie może powodować wobec niej jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę. Zobowiązuje się też nie przekazywać Silverhand moich danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa w rozumieniu art. 10 Rozporządzenia, niezależnie od tego czy byłem/byłam wcześniej karany/karana, czy też nie. Przyjmuję do wiadomości oraz zgadzam się na to, żeby dr Dominik Matczak upoważnił do przetwarzania moich danych osobowych wszystkie osoby zatrudnione przez niego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub kontraktu menedżerskiego (lista tych osób znajduje się na stronie internetowej www.silverhand.eu - w zakładce „O nas” i ograniczona jest wyłącznie do oddziałów: Poznań, Ostrów Wielkopolski). Jednocześnie wiem, że mam prawo do dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, które mogę zrealizować wysyłając odpowiednie żądanie na adres rodo@silverhand.eu, jak również, że podanie moich danych osobowych było zupełnie dobrowolne. Wiem też, że mogę wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych oraz złożyć skargę Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących moich danych osobowych skontaktuję się z ich Administratorem, dr. Dominikiem Matczakiem, wysyłając wiadomość drogą elektroniczną na adres rodo@silverhand.eu; tradycyjną pocztą na adres agencji zatrudnienia Silverhand lub zadzwonię pod nr tel. +48539601600.

SILVERHAND Dominik Matczak – bezpieczne i satysfakcjonujące zatrudnienie za granicą (KRAZ 7822).

Opublikowane przez: Tomasz Kulas
Tel. do rekrutacji: +48 539 601 600