Praca dla ślusarza w Niemczech

Miejsce pracy: Niemcy, Różne lokalizacje
11,00 euro brutto / godzinę
stawka
7,00 euro netto / godz. diety
dieta
Zorganizowane
zakwaterowanie
Niemiecki
język wymagany
Aplikuj teraz

Agencja Zatrudnienia Silverhand jest podmiotem należącym do międzynarodowego holdingu, wyspecjalizowanego w świadczeniu najwyższej jakości usług rekrutacyjnych.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu, globalnym zasobom wiedzy oraz innowacyjnym metodom selekcji tysiące osób zmieniło pracę na lepszą. Oferujemy bezpieczne oraz stabilne zatrudnienie.

Nr ref. - Produkcja / Logistyka

Praca dla ślusarza w Niemczech

Silverhand specjalizuje się w świadczeniu najwyższej jakości usług rekrutacyjnych.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie oraz wiedzę, dzięki którym tysiące osób zmieniło pracę na lepszą. Wszystkim kandydatom oferujemy bezpieczne zatrudnienie na uczciwych, przejrzystych warunkach oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Poszukujemy obecnie uzdolnionych ślusarzy do pracy w Niemczech. Zapoznaj się z poniższą ofertą i aplikuj!

 

 

Oto co możemy Ci zaoferować:

 • zatrudnienie na warunkach niemieckich – niemiecki Pracodawca
 • wynagrodzenie w wysokości 11,00 euro brutto / godzinę
 • dietę na zakwaterowanie w wysokości 7,00 euro netto / godz. diety
 • zakwaterowanie zorganizowane przez Pracodawcę
 • możliwość pracy w nadgodzinach (jeśli opcja ta jest niedostępna – informujemy o tym)
 • cotygodniowe zaliczki
 • możliwość rozwoju oraz długofalowej współpracy
 • ubezpieczenie dla Pracownika i jego rodziny
 • respektowane prawo do urlopu
 • możliwość regularnych zjazdów do domu
 • brak opłat za nasze usługi
   

Do Twoich zadań będą należały:

 • prace montażowe
 • montaż bram oraz konstrukcji zgodnie ze schematem 
 • praca według rysunku technicznego
 • obróbka metalu
 • szlifowanie
 • drobne prace ślusarskie


Wymagamy od Ciebie:

 • komunikatywnej znajomości języka niemieckiego
 • doświadczenia w pracy jako ślusarz
 • prawa jazdy kat. B i samochodu

 

Oferta skierowana do kobiet i mężczyzn spełniających warunki rekrutacji.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub problemów każdy kandydat może liczyć na wsparcie naszych konsultantów. Jeżeli masz pytania dotyczące tej oferty lub szczegółów wyjazdu możesz skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo.

 

 • Niemcy, Różne lokalizacje
  miejsce pracy
 • 11,00 euro brutto / godzinę
  stawka
 • 7,00 euro netto / godz. diety
  dieta
 • Zorganizowane
  zakwaterowanie
 • Niemiecki
  język wymagany

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (UE) nr 2016/679 (dalej: „Rozporządzenie”), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję lub stanowisko wymagające podobnych kwalifikacji. Moja zgoda obejmuje cały etap rekrutacji ogłoszonej i prowadzonej przez dra Dominika Matczaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą SILVERHAND Dominik Matczak (ul. Garbary 35/9, 61-868 Poznań, agencja zatrudnienia wpisana do rejestru KRAZ pod nr 7822), który jest jednocześnie Administratorem danych osobowych (dalej: „Silverhand” lub „Administrator”). Jestem świadomy/świadoma tego, że proces rekrutacyjny, w którym biorę udział prowadzony jest na rzecz potencjalnego pracodawcy mającego siedzibę w Polsce lub na terytorium UE/EOG, który zlecił Silverhand wykonanie usługi. Korzystając z okazji, wyrażam również zgodę na potrzeby realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych w okresie 7 lat od dnia złożenia przeze mnie dokumentów aplikacyjnych za wyjątkiem sytuacji, w której umowa rekrutacyjna będzie dalej wykonywana lub Administrator będzie zobowiązany do przetwarzania (w tym do przechowywania) danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zgadzam się na przekazanie danych osobowych określonych w art. 22 (1) § 1 Kodeksu pracy (imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe przeze mnie wskazane, m. in. nr tel., adres e-mail, wykształcenie, informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia). Dobrowolnie oraz z własnej inicjatywy, zgadzam się również na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w art. 22 (1) §3 Kodeksu pracy, a także następujących informacji należących do szczególnej kategorii danych osobowych w rozumieniu art. 9 Rozporządzenia: adres zamieszkania lub zameldowania, nr PESEL, seria i nr dowodu osobistego, wszystkie informacje zawarte w dokumencie dowodu osobistego, prawa jazdy, lub innych dokumentów potwierdzających inne moje umiejętności, stan cywilny, liczba i dane dzieci, numer rachunku bankowego, na który przyszły pracodawca będzie przekazywał wynagrodzenie za pracę, zdjęcie przedstawiające mój wizerunek oraz informacje dotyczące mojego stanu zdrowia. Pragnę podkreślić jednak, że jestem świadomy/świadoma tego, iż na etapie rekrutacji ani Silverhand, ani przyszły lub potencjalny pracodawca nie może żądać ode mnie wyrażenia takiej zgody (szczególna kategoria danych), ani od jej udzielenia uzależnić wyniku rekrutacji. Rozumiem oraz przyjmuję do wiadomości, że brak zgody na przetwarzanie danych osobowych lub jej wycofanie nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie może powodować wobec niej jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę. Zobowiązuje się też nie przekazywać Silverhand moich danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa w rozumieniu art. 10 Rozporządzenia, niezależnie od tego czy byłem/byłam wcześniej karany/karana, czy też nie. Przyjmuję do wiadomości oraz zgadzam się na to, żeby dr Dominik Matczak upoważnił do przetwarzania moich danych osobowych wszystkie osoby zatrudnione przez niego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub kontraktu menedżerskiego (lista tych osób znajduje się na stronie internetowej www.silverhand.eu - w zakładce „O nas” i ograniczona jest wyłącznie do oddziałów: Poznań, Ostrów Wielkopolski). Jednocześnie wiem, że mam prawo do dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, które mogę zrealizować wysyłając odpowiednie żądanie na adres rodo@silverhand.eu, jak również, że podanie moich danych osobowych było zupełnie dobrowolne. Wiem też, że mogę wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych oraz złożyć skargę Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących moich danych osobowych skontaktuję się z ich Administratorem, dr. Dominikiem Matczakiem, wysyłając wiadomość drogą elektroniczną na adres rodo@silverhand.eu; tradycyjną pocztą na adres agencji zatrudnienia Silverhand lub zadzwonię pod nr tel. +48539601600.

SILVERHAND Dominik Matczak – bezpieczne i satysfakcjonujące zatrudnienie za granicą (KRAZ 7822).

Tel. do rekrutacji: 539601600