Skip to main content

Dodatek mieszkaniowy Wohngeld – co i jak? – Aktualizacja 2024

Świadczenia socjalne

Dodatek mieszkaniowy Wohngeld

Nie każdy o tym wie, że mieszkając i pracując w Niemczech można otrzymać wsparcie finansowe do comiesięcznych opłat czynszu za wynajem mieszkania. Jeśli twoje koszty utrzymania przewyższają twoją wypłatę, możesz ubiegać się o tzw. Wohngeld, które jest rodzajem świadczenia socjalnego. Ten dodatek mieszkaniowy jest finansowany częściowo z funduszu kraju i częściowo z budżetu gminy. Mają do niego prawo również obcokrajowcy.

Aktualizacja 2024

W 2024 roku w Niemczech, zasiłek mieszkaniowy Wohngeld utrzymuje swoją wysokość na poziomie z roku poprzedniego, co wynika z wprowadzenia reformy „Wohngeld Plus”. Reforma ta pozwoliła zwiększyć średnią kwotę Wohngeld do około 370 euro miesięcznie, rozszerzając jednocześnie grupę beneficjentów do około 2 milionów osób. Osoby zainteresowane kontynuacją otrzymywania wsparcia muszą złożyć nowy wniosek co roku. Wymagane dokumenty to między innymi umowa najmu, dowód osobisty i potwierdzenie dochodów.

Ważne jest także zrozumienie różnicy między Kaltmiete a Warmmiete w systemie najmu. Kaltmiete to podstawowy czynsz bez dodatkowych opłat, natomiast Warmmiete obejmuje wszystkie dodatkowe koszty związane z użytkowaniem mieszkania, jak media i usługi.

Dodatkowo, kwota Wohngeld może różnić się w zależności od lokalizacji mieszkania. Wynika to z różnic w kosztach życia i mieszkaniowych, które są odzwierciedlane w systemie „Mietstufen”, gdzie określone są poziomy czynszu dostosowane do lokalnych warunków.

Aktualizacja 2023 – wysokość Wohngeld

Wysokość zasiłku mieszkaniowego w Niemczech jest zależna od wysokości dochodu. Średnio w 2023 roku Wohngeld wzrośnie z 180 do 370 euro miesięcznie.

Poprzez zastosowanie „Wohngeld Plus” liczba osób uprawnionych do otrzymania zasiłku wzrośnie z 600 tysięcy do 2 milionów. Jest to spowodowane faktem, iż zasiłek będzie zawierał dopłatę do ogrzewania.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Świadczenie socjalne jest dostępne dla każdego kto posiada pozwolenie na pobyt w Niemczech, funkcjonuje dla osób które wynajmują mieszkanie, ale również dla tych, którzy są właścicielami mieszkań i potrzebują dodatkowych funduszy na pokrycie kosztów utrzymania własności.

Dodatek ten jest wypłacany nie tylko rodzinom, ale również osobom żyjącym w pojedynkę. Przyznawany jest również osobom, które prowadzą własną działalność gospodarczą.

Wysokość dodatku mieszkaniowego mieści się w granicach 90 -186 euro, jest ono przyznawane na 12 miesięcy, a jego wysokość zależy od składu rodziny oraz jej dochodów. By ubiegać się o dofinansowanie należy udać się do urzędu Wohngeldbehörde, w zamieszkiwanym przez Ciebie mieście lub gminie.

Jakie dokumenty należy przygotować:

 • Wniosek o przyznanie dofinansowania Wohngeld,
 • ( jeśli jesteś właścicielem mieszkania musisz złożyć wniosek, Lastenzuschuss
 • Zaświadczenie o wynajmie, niem. die Mietbescheinigung
 • Zaświadczenie o dochodach wystawione przez pracodawcę, niem. die Abrechnung
 • Zaświadczenie ze szkoły o podejmowaniu nauki dla dzieci powyżej 16 roku życia
 • Legitymacja o stopniu niepełnosprawności niem. Schwerbehindertenausweis
 • Wykaz o świadczeniach z tytułu renty niem. der Rentenbescheid
 • Zaświadczenie z banku o płatnościach czynszu z ostatnich 3 miesięcy
 • Zaświadczenie o statusie bezrobotnego
 • Inne dokumenty o pobieranych świadczeniach
 • Kserokopie dokumentów wszystkich członków rodziny

Jak wyliczane jest dofinansowanie :

Pod uwagę są brane wydatki na czynsz i dochody wszystkich członków zamieszkujących dane gospodarstwo. Literą M oznaczona jest kwota jaką przeznacza się na zapłatę czynszu, Y to całkowite dochody miesięczne, pozostałe litery a,b,c odpowiadają ilości członków rodziny wchodzącej w skład gospodarstwa domowego.

1,08 * (M – (a + b * M + c * Y) €

Kwotę świadczenia można obliczyć samodzielnie przy wykorzystaniu internetowych kalkulatorów.

Na decyzję czeka się od 3 do 8 tygodni w zależności od gminy w jakiej składany jest wniosek, a wypłata dodatku jest przyznawana od nowego miesiąca. Jeśli po 12 miesiącach występuje wciąż potrzeba dofinansowania, należy ponownie złożyć wniosek najlepiej na 2 miesiące przed utratą poprzedniego świadczenia.

Niemcy zachęcają mnogością ofert pracy do wyboru. Jeśli jednak nie znajdziesz odpowiedniej oferty pracy bądź wolałbyś skorzystać z pomocy naszych rekruterów – zachęcamy do kontaktu. Zadzwoń na numer +48 539 601 600 lub napisz na adres praca@silverhand.eu.