Bezrobocie – jak to wygląda w Polsce i krajach Unii Europejskiej

2022
01 lutego

Aż 24 kraje Unii Europejskiej w ciągu ostatniego roku odnotowały spadek bezrobocia. Według badań Eurostat za wrzesień obecnie najmniejszą stopą bezrobocia mogą pochwalić się Czechy. Jak wypadają inne kraje należące do UE w tym Polska?

Ilu bezrobotnych w Europie?

W całej Unii Europejskiej liczba osób bezrobotnych wynosi 20,789 mln osób. Grupa wydaje się duża, stanowi bowiem 8,5%. Warto przyjrzeć się statystykom dotyczącym samej strefy euro, gdzie wskaźnik bezrobocia wynosi aż 10%. Przeliczając na liczbę mieszkańców jest to 16,181 mln osób pozostających bez pracy. Najmniejszą stopą bezrobocia mogą pochwalić się Czechy (4%), Niemcy (4,1%) i Malta (4,7%).
 

bezrobotnych_polska_niemcy


Stopa bezrobocia BAEL w krajach Unii Europejskiej (Bankier.pl)


Najgorsza sytuacja panuje w Grecji, która w dalszym ciągu znajduje się w dołku (aż 23,2%) oraz w Hiszpanii (19,3%). Co ciekawe, w ciągu ostatniego roku liczba osób pozostających bez pracy wzrosła tylko w 4 krajach (Estonia, Dania, Austria, Włochy).

Niska stopa bezrobocia m.in w Niemczech czy Holandii wskazuje na rosnące zapotrzebowanie firm do zatrudniania wykwalifikowanych pracowników. Poszukiwani są przede wszystkim wykształceni specjaliści w zawodach rzemieślniczych (elektrycy, hydraulicy, spawacze, ślusarze, mechanicy itp.). Statystycznie u naszych zachodnich sąsiadów liczba ludzi bez pracy jest najniższa od czasu zjednoczenia Niemiec, czyli ponad ćwierć wieku.
Warto również wziąć pod lupę Norwegię – kraj znajdujący się w Europie, ale nie należący bezpośrednio do UE. Według danych Europejskiego Urzędu Statystycznego w 2015 roku stopa bezrobocia w tym kraju wyniosła zaledwie 4,1%. Również tam na rynku pracy panuje duże zapotrzebowanie na specjalistów w branży budowlanej oraz w przemyśle.

Sytuacja w Polsce

Według Eurostat Polska znajduje się w czołówce państw z najniższą stopą bezrobocia. Obecnie wynosi ona 5,7% (990 tys. ludzi). Jest to nowe historyczne minimum, czyli najniższa stopa w niemal 20-letniej historii badania. Dla porównania rok wcześniej bez pracy pozostawało ok 1,269 mln osób. 

Aktualizacja 2022

Najnowsze dane Eurostatu przedstawiają sytuację panującą w listopadzie 2021 roku. W 15 państwach poziom bezrobocia spadł, tylko w 4 krajach bezrobocie wzrosło (Bułgaria, Finlandia, Łotwa, Grecja).

W kontekście ogólnym, stopa bezrobocia w Unii Europejskiej zmalała do 6,5% (z 6,7% w październiku 2021). Jest to najniższy wynik jaki uzyskano od marca 2020 roku. W Unii Europejskiej liczba bezrobotnych wyniosła 15,6 mln obywateli UE. W strefie euro bezrobocie spadło z 7,3% do 7,2%. Najniższą stopę bezrobocia wskazano w Czechach (2,2%), z kolei najwyższą w Hiszpanii (14,1%).

W Polsce stopa bezrobocia wyniosła 3%. Liczba bezrobotnych w listopadzie 2021 roku osiągnęła 512 tys. osób. Polska jest trzecim krajem z najniższym bezrobociem w Unii Europejskiej.